Visionen som svandt ind

Endelig i januar 1993 måtte den borgerlige regering pga. Tamilsagen træde tilbage. Ti års økonomisk terror med Poul Schlüter i spidsen, vendt imod den almindelige lønmodtager var endelig slut.  Perioden havde dannet grundlag for mange ødelagte liv. Massearbejdsløshed og nytteløse besparelser havde medført at tusinder af unge efter endt skolegang aldrig fik en uddannelse eller et arbejde. Andre konsekvenser af den førte politik var skatteunddragelser i den store stil. Sidegevinsterne for befolkningen var ghettodannelser og stigende misbrug. Hærværk og kriminalitet, privatiseringer, skatte- og afgiftsstigninger og katastrofale forringelser for de ældre, var resultater som kunne mærkes på krop og sjæl, og vores ellers så stolte og gode sociale syge- og sundhedsvæsen var blev tromlet 25 år tilbage.       

Forventningerne til "de nye tider" som nu måtte komme var store. Socialdemokratiet og LO var efter 10 år som passive tilskuere atter på banen, nu skulle der ryddes op og man havde endelig indset, at nye målsætninger for fremtidens velfærdssamfund stod øverst på befolkningens dagsorden.

Som følge af den store medlemsundersøgelse i LO i 1991/92 "Viljer og vaner", LOs og fagbevægelsens kendskab til de muligheder som lå og stadig ligger i begrebet "Det udviklende arbejde" i 1992 skulle danne grundlaget for fornyelserne og fagbevægelsens fremtid. Kongresserne i LO og i Socialdemokratiet i 1995/96, de nye målsætninger som skulle vedtages, de nye formænd og en ny Poul som statsminister skulle udgøre lønmodtagernes optimisme.

Min egen optimisme fejlede på daværende tidspunkt heller ikke noget. I slutningen af 1995 skrev jeg derfor nedenstående fremtidsartikel, som jeg forestillede mig, vi ville få at se på forsiden af "Det fri Aktuelt" ca. 2 år efter i 1997. Desværre gik det ikke sådan

En forsideartikel som den kunne have set ud den 08.10.1997

 

Kæmpe valgsejr til "Det ny Socialdemokrati"

Folketingsvalget tirsdag den 7. oktober 1997 blev en historisk sejr for velfærdssamfundet og en skelsættende begivenhed for den fremtidige udvikling i det europæiske samarbejde. Socialdemokratiets fremgang på 40 mandater er partiets største nogensinde.

Valgsuccesen skal vurderes på baggrund af den omfattende samfundsdebat om velfærdssamfundets fornyelse.

De væsentligste omstændigheder har været Socialdemokratiets og fagbevægelsens nye målsætninger, som blev vedtaget på kongresserne i 1996 og resultatet af folkeafstemningen om Unionens tredie fase sidste efterår. Her sagde et befolkningsflertal klart nej til at afgive den nationale suverænitet og ja til at udvide den sociale dimension.

Flere medlemmer

Disse sammenfattende hændelser betød en massiv opbakning fra politisk interesserede til venstre for Socialdemokratiet, som sammen med de beslægtede græsrodsbevægelser positivt bidrog til partiets længe savnede fornyelse. Der har fra september 96 været tale om et sandt boom i medlemstilgangen, oplyser partiets pressesekretær til "Det fri Aktuelt.

Befolkningens glæde er ubeskrivelig. Siden valgresultatet blev kendt kl. 22.15 i går aftes, har Christiansborg Slotsplads og de tilstødende gader helt over Kongens Nytorv været een stor jublende folkemængde, som overgår festdagene i '92, da Danmark blev EU-mestre i fodbold.

Bag Christiansborgs mure er glæden ikke mindre. "Det fri"s reporter har spurgt en række ministre, nogle førhen så magtfulde organisations- og erhvervsledere og een vælger om deres syn på den nye parlamentariske situation. - - - - OG FIK DISSE SVAR:

NEJ til MINIMALSTATEN

Statsminister Poul Nyrup, hvordan føles det dagen derpå?

"Jeg er utrolig stolt af at være dansker, og jeg er utrolig glad på partiets og nationens vegne. Valget er en sejr for det ny velfærdssamfund og et klart nej til minimalstaten. Nu skal vi udnytte mulighederne. Vi skal i gang med det socialøkologiske reformarbejde. Vi skal udvikle det økonomiske fundament på de menneskelige resurser. Vi skal udvikle et reelt demokrati og give alle et godt liv.

Finansministeren - lykkelig over flertallet og befriet for de mange samråd - hvorfor vandt A valget Mogens Lykketoft? "Det gjorde vi på grund af den stabiliserede økologiske udvikling, det markante fald i ledigheden og på grund af omfordelingen af statens indtægter og udgifter."

Kulturministeren "Fordi vælgerne blev enige om alt det de ikke vil, fordi vi fik defineret en bæredygtig velfærdsmodel og fordi vi politikere i de forløbne år er blevet bedre til at skelne imellem fiktion og virkelighed."

Indenrigsminister Karen Jespersen "De udstødte kom ind i varmen. Kriminalitet, narko- og alkoholmisbruget forsvandt, da misbrugerne og de "udstødte" fik et meningsfyldt liv, bl.a. i de genskabte sociale netværk, men størst betydning har det haft, at socialforvaltningerne begyndte at interessere sig for det forebyggende arbejde. Valgresultatet tyder på, at vi er på vej til at blive eet stort A-hold."

Boligminister Jytte Andersen som på grund af trafikpropper på Køgebugtmotorvejen ikke var noget frem til Christiansborg, inden redaktionen afsluttede, har over telefonen meddelt, at valgresultatet skyldes: "Det effektive arbejdsmiljøarbejde, voksenuddannelserne og de forbedrede orlovsordninger - nu på et økonomisk eksistensniveau vi kan være bekendt. Nedslidning, ulykker og invalidering som følge af arbejde er fortid."

Forskningsministeren  "Kommunikationen med borgerne har været i top takket være informationsteknologien. I dag ved vi alle mere om alt end for bare 2 år siden. Det betød - som valget har vist - at vælgerne kunne træffe den rigtige beslutning på det korrekte grundlag, da vi gav dem muligheden."

Skatteministeren  "Den nye skattereform var det endelige stop for den økonomiske kriminalitet, fradrags- og afskrivningsfiduserne, og alle fik et rigtigt arbejde. Det i sig selv gav et større skatteudskrivningsgrundlag med mulighed for de store skattelettelser på lønarbejde, så nu bidrager hele befolkningen til den fælles husholdning efter bedste evne, og gør det gerne" sagde skatteministeren, som samtidig smilede glad til fotografen fra Ekstrabladet, der netop tog et billede af ministeren – set ovenfra.

Miljøminister Svend Auken "Som jeg ser det: den generelle forureningsbekæmpelse, det økologiske landbrug og de gennemførte miljøafgifter, men først og fremmest på grund af, at trafikministeren udbyggede den kollektive trafik."

Borgmester Ove Dalsgaard ballerup kommune (søernes land) - når endelig frem til mikrofonen, hvorfor denne succes? "Fordi vi i Ballerup som mangeårig foregangskommune har mange aktive foregangsborgere, som har været inspirerende for hele landets velfærdsudvikling. I dag har alle kommuner en demokratisk og decentral lokalstruktur, og hele befolkningen deltager nu, som i Ballerup i beslutningsprocesserne. Derfor vandt A valget."

Fhv. statsminister Anker Jørgensen "Jeg troede det ikke muligt. Jeg er rørt til tårer."

LO's  formand Hans Jensen er heller ikke i tvivl om decentraliseringens betydning for folkestyret. "Helledusseda' vilje og vaner vi har vendt pyramiden, og alle kan nu se giraffen. Den ny ledelses- og organisationsstruktur. LO's nye social- og fagpolitiske målsætninger har givet spillet en væsentlig rolle for "Det ny Socialdemokratis" fremgang. Gennemførelsen af begreberne i Det udviklende arbejde og den indflydelse vore medlemmer nu har på arbejdslivet og produktionsprocesserne har genskabt den solidariske fagbevægelse og åbnet døren til det menneskelige samfund. Valgresultatet i går var en naturlig konsekvens heraf. Jeg er meget glad på LO-medlemmernes vegne."

Desillisionerede repræsentanter fra DA og DI. Valgsejren til "Det ny Socialdemokrati" tyder på, at markedsøkonomien som økonomisk regulator har spillet fallit. Vi vil nu gå i tænkeboks og diskutere videre om minimalstatens uanvendelighed for hele befolkningen".

En vælger, som ikke kan skjule sin begejstring, fik den sidste kommentar:

"Hvad sagde jeg, og vi har vidst det hele tiden - allesammen. Elendighed er ingen naturlov, og verden tilhører dem som ved hvad de vil, så måske er der alligevel ikke så langt fra drøm til virkelighed." 2½ år svarede reporteren.

Mogens Weile, april 1999

ag00321_.gif

 

TILBAGE