RENTEFRADRAG ER RODEN TIL ALT ONDT

Rentefradragsretten er både umoralsk og samfundsøkonomisk ufornuftig. Reelt er det staten der belønner og finansierer de økonomisk velfunderede befolkningsgruppers overforbrug og gældsætning på de svagere gruppers bekostning. Et velfærdssamfund kendes som bekendt på den måde hvorpå, samfundet behandler disse grupper. Denne mærkværdige skattemæssige omfordeling, som fradragsretten er, bevirker konstant et stigende omkostningsniveau i form af højere priser og ejendomsvurderinger, modsvarende krav om højere lønninger, skatter, afgifter og hovedløse besparelser. Mangeårig praksis har i sin konsekvens beviseligt svækket købekraften og konkurrenceevnen, og er dermed den væsentligste årsag til arbejdsløsheden og den sociale og sundhedsmæssige deroute til skade for hele befolkningens velfærd.

Når vores velfærd i den grad som det har vist sig, nu er alvorlig truet af markedskræfternes "frie spil", ikke mindst efter et ja til Amsterdam traktaten, må det derfor være i alles interesse, at omkostningsniveauet effektivt sættes ned.

Dette kan gøres med politisk mod og vilje for 90% af befolkningen uden negative forandringer i levestandarden, primært ved at afvikle fradragsreglen, og hæve skatten på arbejdsfrie indkomster, samt forøge bruttoskatteprocenten. Følgerne heraf må nødvendigvis følges op med lovgivning som sikrer et mærkbart prisfald på ejerboliger, bank- og kreditforeningslån - ellers får vi ikke råd til at bo i husene. Boligejernes bruttoydelse, demokratiet og folkestyret vil atter få mening.

Der vil komme flere penge i stats- og kommunekasserne, opstå et godt grundlag for en behersket lønudvikling - eller slet ingen, som passende kan følges op med generelle og meget mærkbare skattelettelser på lønarbejde.

Konsekvens: fuld beskæftigelse, flere gode skatteydere og få medborgere på overførselsindkomst. Et stort A-hold og råd til fornyelse af velfærdssamfundet.

TILBAGE