Velkommen til min hjemmeside

Opdateret 4. juli 2014

INDHOLD:

Det hele liv - hele livet

Fremtidens bomiljø

Pladsgaranti

Rentefradrag

Den forsvundne sø

Det udviklende arbejde

Visionen der svandt ind

Slægtshistorie

Skolekammerater
Soldaterkammerater

Link

Familiesegl

INDLEDNING

Fra min tidligste ungdom har jeg interesseret mig for samfundet og samfundspolitiske forhold. I partipolitisk sammenhæng indtil 1975.

Medlem af borgmester Villy Brauers rådgivningsgruppe på Kbh. Rådhus fra 1968 til 1970. Medlem af Venstresocialisterne kommunalpolitiske udvalg i Ballerup i samme periode. Arbejdede tæt sammen med Peder Boas Kbh. Rådhus for en nedlæggelse af Skovlunde Flyveplads fra 1970 til 1973, hvilket lykkedes efter en fornyet afstemning i borgerrepræsentationen, som medførte en endelig lukning fra 1980. Arealerne blev herefter erstattet af rekreative områder til glæde for borgerne, naturen og sportsudøvere.

Drivkraften har været: min familie, dårligdomme skal vi afskaffe og gode ting kan altid gøres bedre.

Mine væsentligste aktiviteter er siden 1975 udøvet i upolitiske og tværpolitiske foreninger, overvejende med forbrugerspørgsmål, miljø, kultur og fagbevægelse.

Jeg er uddannet tryktekniker (1962) og dimittend fra Den Grafiske Højskole i København (1980). Mine uddannelser, erhverv og samfundsrelaterede engagement har givet mig god erfaring, viden og indsigt i tilværelsens mangfoldige muligheder og mangel på samme.

På den baggrund har jeg i tidens løb forfattet en del debatoplæg, artikler mv. Her på siden kan du læse et mindre udsnit, som jeg kan anbefale dig at læse.

Søg på Google + Bing

 

 Se mig og min ged     

Link til hjemmesiden: Søndermarkskolens Venner

Ide og design: Mogens Weile