Foredrag og undervisning i slægtsforskning

Omtale:

Ledøje-Smørum Slægtshistoriske Forening

"Et lille stykke Danmarkshistorie".

Foredrag af Mogens Weile afholdt den 23/02 2012.

Mogens Weile fra Måløv vil fortælle os om sin slægts historie og opbygningen af en anderledes hjemmeside. Mogens har sammen med fætteren Torben Koefoed Olsen forsket i deres fælles slægt, som kan spores tilbage til Gorm den Gamle. Det hele er samlet på en spændende hjemmeside med masser af notater og billeder.

Mogens udtrykker det således:

Vi har lagt stor vægt på at vise billeder af de slægtninge, der omtales, i det omfang, det har været os muligt at fremskaffe materialet. Ligeledes er der gjort meget ud af at dokumentere vores slægtskab og krediterer vores kilder. Derfor de mange tilknyttede kirkebogsblade om dåb, konfirmationer, vielser, begravelser og folketællinger.

Vi har gjort meget ud af at opspore nulevende og tilknyttede familiemedlemmer, både i vores stamtræ i den direkte linje og dem på slægternes sidelinjer, hvilket efter slidsomt arbejde er lykkedes i stort omfang.

Hvor boede de? Hvad arbejdede de med? Hvem var deres venner og omgangskredse? Hvordan var samfundet indrettet på deres samtid?"

Giv dine aner identitet og lær hvordan du gør det: Kontakt for foredrag: mail

 

Prisen inkl. Transport taler vi om.

 

Nødvendigt udstyr må forefindes på stedet.

tilbage