Ole Olsen, Peter Olsens bror overtog gården "Christiansdal"

og underskriver fæstebrev

tilbage