Efterlysning

Mange tidligere elever efterlyser oplysninger om deres klassekammeraters videre liv og levned efter de gik ud af skolen. Har du nogle informationer og oplysninger er du velkommen til at sende en mail til: Mogens Weile

tilbage