Opdateret den 11. juni 2013

Klassebilleder fra 1961 til 1980:

4x Aa 1961-62. På billedet ses fra øverst til venstre: Nr.1: Preben Almdal, boede på General Bahnsons Vej. Fortsatte efter realeksamen i ØK, som han forlod efter læretiden. Værnepligten blev aftjent ved Sjællandske Trænregiment. Preben arbejde i eksportvirksomheder, samtidig med sit HD studie om aftenen. Senere udstationeret for Velux. Preben blev adjunkt i international erhvervsøkonomi ved Odense Universitet. Nu bosat i Madrid, hvor han underviser på højere uddannelsesinstitutioner, og driver egen virksomhed sammen med sin spanske kone. Nr.2: Per Frans Møller, boede Carl Feibergs Vej. Kom efter realeksamen på Schneekloths Gymnasium og blev efterfølgende polit. Efter at have været arbitragechef i Den Danske Bank nedsatte han sig med eget finansieringsselskab, Glob al Finans. Er nu vinbonde på Mallorca. Nr.3: Niels Holm, boede Kronprinsens vej 5. Efter realeksamen uddannet elektriker og installatør. Underviser i dag på teknisk skole og bor i Roskilde. Nr.4: Ole Bjørn Hansen boede Frederiksvej 76. Efter realeksamen uddannet geodæt og fritidskunstmaler. Boede efterfølgende Frederiksvej 70. Døde i 2002. Nr.5: Kurt Randløv, boede i punkthusene. Bor nu i Birkerød. Efter realeksamen 2 år i Den kgl. Livgarde m. musisk uddannelse i Livgardens tamburkorps, efterfølgende var han ansat i Musikhuset Aage Jensen og Brødr. Jørgensen. Adm. Direktør i Fredensborg Indkøbscentral. Drev derefter egen forretning i City 2 og Amager Centret (med hobbyartikler m.m.). Herefter sikkerhedsvagt og vagtplanlægger på Louisiana og ”freelancejournalist” v. Helsingør Dagblad og Rudersdal Avis. Nr.6: Peder Gellers Hansen, boede Frederiksvej 10. Efter realeksamen uddannet skibsfører, derefter kriminalpolitimand og efter dette Forvaltningshøjskolen og Forsikringsakademiet. Underdirektør i Willis forsikringsmægler I/S. Nr.7: Søren Bindslev boede i Frederiksberg Have i Schweitzerhuset (Sdr. Fasanvej 72) da hans fader var slotsgartner. Efter mellemskoleeksamen på Frederiksberg Gymnasium, polit og derefter journalist, først på Børsen og derefter mange år hos DR. Nr.8: Henrik Birch Christiansen, boede Mathildevej 2 over den frisørforretning hans fader drev. Efter realeksamen i shippinglære. Er i dag shippingmand og bor i Hundested. Nr.9: Jørgen Thormod Nielsen, boede Mathildevej 16 A, søster Kirsten gik også på SM et par klasser over. Jørgen spillede trommer i orkestret The Strangers, (I samme orkester spilledes leadguitaren af Gert Mikkelsen, der gik i parallelklassen Bb) der nogle gange underholdt ved skoleballer på SM. Jørgen blev uddannet radiomekaniker og bor stadig i samme lejlighed. Nr.10: klasselærer Ida Ellekilde (Graff), der fulgte klassen fra 1. kl. til realeksamen, og hvem vi skylder en stor tak for glimrende undervisning i litteratur og dansk. Nr.11: Esben Roug Hansen, boede Frederiksvej 22. Kom efter realeksamen i lære som kontormand hos FDM. Derefter indkaldt til Bornholms Værn. Han blev aldrig hjemsendt og endte sin løbebane som major i Livgarden. Efter pensionering har han bosat sig på Femø. Espens slægt. Espen hos dronningen. Espen på Femø.

I midten: Nr.1: Merethe Christensen, boede ?, tog realeksamen med klassen, videre forløb ukendt. Nr.2: Mette Velin boede C.F. Richs Vej. (Mettes forældre). Efter realeksamen eksamen fra Poul Petersens Gymnastikinstitut var hun ansat som gymnastiklærer ved Nyelandsvejens skole. Nr.3: Inger Hjort Sørensen boede på I. C. Schiødtes Vej, forældrene havde et kafferisteri, der lå på Roskildevej ved Skellet. Forløb  efter realeksamen ukendt. Nr.4: Anne Parbst (gift Schrøder), boede Hoffmeyersvej 16. Efter realeksamen i kontor/sekretærlære. Arbejder i dag som advokatsekretær. Nr.5: Annelise Olsen boede Sdr. Fasanvej 42, kom i Gymnasiet og blev student. Efterfølgende stewardesse i  SAS. Nr.6: Lisbeth Ehlers boede Sdr. Fasanvej 63 (Løvgården) og er lillesøster til Lene Ehlers. Efter realeksamen blev hun lægesekretær på Frederiksberg Hospital. Nr.7: Tove Garup boede Jyllandsvej 46, kom i Gymnasiet ?. Bor på Fyn. Nr.8: Ulla Sanvig boede Blytsvej, kom i gymnasiet videre forløb ukendt.

I nederste række: Nr.1: Karin Junge boede Peter Bangs Vej 105. Kom efter realeksamen i kontorlære. Nr.2: Lis Erlandsen boede Uraniavej. Kom efter mellemskoleeksamen i kontorlære. Nr.3: Anette Holland Møller boede i punkthusene, vist i kontorlære efter mellemskoleeksamen. Nr.4: Dorthe Frölich, boede i punkthusene, forløb ukendt. Nr.5: Kirsten Nefer boede Frederiksvej 5.  Forlod skolen efter realeksamen, arbejdede som en dengang ret kendt fotomodel i en række år, bor nu på Frederiksberg og driver en lille genbrugsbutik på Godthåbsvej. Kirsten Nefer var kæreste med Jimi Hendrix. Nr.6: Birgitte Erichsen, boede Peter Bangs Vej ved KB Hallen. Kom efter mellemskoleeksamen i gymnasiet og er uddannet psykolog. Nr.7: Ruth Kristensen boede Frederiksvej 47. Forlod skolen efter mellemskoleeksamen og kom i kontorlære på Politiken. Nr.8: Birgith Christensen boede i punkthusene. Forlod klassen efter mellemskoleeksamen og kom i kontorlære. Læste efterfølgende til lærer.

Af de elever der er på billedet var følgende fra grundstammen i 1. klasse og til realeksamen: Preben, Per, Niels, Ole, Peder, Henrik, Jørgen, Inger, Anne, Lisbeth.

Følgende, foruden de førnævnte, var med fra 1. kl. til mellemskoleeksamen: Anne Lise, Tove, Ulla, Birgitte.

Tak til Peder Gellers for navne mm. og klassefoto juni 2011 og Kurt Randløv for rettelser den 19. sept. 2011 + juni 2013.

 

6 Cc. 1961/62. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: xx Nr.2: Lasse. Nr.3: xx. Nr.4: xx. Nr.5: xx. Nr.6: Per. Nr.7: xx. Nr.8: xx. Nr.9: xx. Nr.11: xx . Skolelærer: A Toft Nielsen. I midten: Nr.1: Jan. Nr.2: xx. Nr.3: xx. Nr.4: xx. Nr.5: Alice. Alice boede på Peter Bangsvej. Nr.6: xx. Nr.7: xx. Nr.8: xx. Nr.10: xx. I nederste række: nr.1: Gitte Rasmussen. Gitte boede på Pile Alle. Nr.2: Lillian Albertsen gift Bach. Lillian boede på Frederiksvej 25. Nr.3: xx. Nr.4: xx. Nr.5: xx. Nr.6: xx. Nr.7: Anni. Nr.8: xx. Nr.9: Susanne boede på Fasanvej. Nr.10: xx. Tak til Lillian Albertsen for foto og navne.

6. Dd 1961-62. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Lars Gottlieb boede på Frederiksberg Slot, hvor hans far var officer Nr.2: Niels Dokkedal. Nr.3:  Nr.4:  Nr.5: Rolf Bergmann. Nr.6: Anders. Nr.7: Erling? Nr.8: Niels Hesse Nr.9: Torben Dalsgaard (hvis far var lærer på skolen) boede på Hoffmeyersvej 67 Nr.11: Flemming Jensen. Skolelærer: Poul Eiler Hansen I midten: Nr.1: Søren Ingwar.  Nr.2: Klaus Baggesen. Nr.3: Hanne Jensen Nr.4: Anne Studsgaard Pedersen boede på Hoffmeyersvej  nr. 65. Nr.5: Kirsten Dahl på Kongens Tværvej Nr.6: Irene Clemmesen boede på Frederiksvej Nr.7: Anette som boede på Hoffmeyersvej overfor Torben? Nr.8: Marie. Nr.9: Marianne, veninde med Anette. I nederste række: nr.1: Ulla Barfod. Nr.2: Nr.3: Bonnie boede på Peter Bangsvej i ejendommen til højre for KB hallen  Nr.4: Bente boede på børnehjemmet på Jens Jessensvej Nr.5: Ingrid Thygesen. Nr.6: Grethe Jarløw Hansen. Nr.7: Berith Normann. Nr.8: Mette Holm. Nr.9: Anne Nr.10: Liselotte - hendes far havde butikken Sport House ved KB-hallen. Tak til Anne Studsgaard som har leveret tekst, foto og navne den 2. okt. 2011. Læs mere om Anne. Og tak til Søren Ingwar for supplerende navne okt. 2013.

 

7 Dd 1961-1962. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Peter Jøndrup. Nr.2: Palle ?. Nr.3: Torben Pedersen. Nr.4: Torsten Svendsen. Nr.5: Niels Kirkegaard. Nr.6: Jørgen Willy Christensen. Nr.7: Bo Hasselbalch. Nr.8: Michael Øsby. I midten: Nr.1:Marie-Louise ?. Nr.2: Susanne Philipsen. Nr.3: Ulla ?. Nr.4: Ingrid Dreyer. Nr.5: ?. Nr.6: Benthe Weisenfeldt-Jensen. Nr.7: Eva ?. Nr.8: Lars Holbak. Nr.10:Peter Rixen. Skolelærer: Annelise Lehmann. I nederste række: nr.1: Beatrice Hannibal. Nr.2: Siseli Petersen. Nr.3: Anne Grethe ?. Nr.4: Karen Kyndrup. Nr.5:  ?. Nr.6: Karen Lise Gøttrup. Nr.7: Lis Gundelach-Petersen. Lis boede ved KB-Hallen. Nr.8: ? Røpke Nr.9: Elisabeth Voigt. Tak til Jørgen Willy Christensen for billede og navne den 18. februar 2013,

7 Ee1961/62. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Ole Eiland Nr.2: Flemming Toft Jensen. Nr.3: Vagn Jensen. Nr.4: Erik Mortensen. Nr.5: Ole Clemmensen. Nr.6: Ib Elgård Hansen. Nr.7: Stig Schiermer Andersen. Nr.8: Georg Sparre-Ulrich. Nr.9: Bjørn Tholstrup. Nr.10: Vagn Præstø Andersen. I midten: Klasselærer: Otto Dreyer. Nr.1: Jens Peter(IP) Andersen. Nr.2: Ole Raahauge Rasmussen. Nr.3: Henrik Westphal. Nr.4: Hans Christian (HC) Jensen. Nr.5: Lars Bo Ryefelt. Nr.6: Morten Jønsson. Nr.7: Elsebet Nielsen. Nr.8: Claire Deuvantier. Nr.9: Bente Kristoffersen. Nr.10. Britt Nielsen. Nr.11: Jesper Plambech-Larsen. I nederste række: Nr.1: Anne-Marie Mønsted. Nr.2: Gitte Eiland. Nr.3: Jette Vorstrup. Nr.4: Grete Petry. Nr.5: Lene Christensen. Nr.6: Karen Hvidt. Nr.7: Karen Winther Petersen. Nr.8: Lisbet Arvad. Nr.9: Ulla Skaaning Pedersen. Tak til Morten Jønson som har leveret foto og navne.

 

Real Aa 1961-62. Alle fra venstre: bagest: Lærer: Erik Olsen † – Ole Borch †  – Mads Møller Madsen – Jørgen Hartmann – Jørn Ole Sloth Nielsen – Per Back – Michael Emig. Midt: Lillian Larsen – Helle Kristensen – Bente Larsen – Jette Gjøttrup – Grethe Hein † – Anita Steenfeldt Hansen – Lene Ingemann Petersen – Mogens W. Jørgensen. Forrest: Lone Hjelmgaard  - Sussie Peters†–Karin Aamand Pedersen–Herdis Vinkel Hansen–Lisbeth Møller  - Merete Garde Christensen–Gitte Liebmann (hendes bror Bert)– Ingrid Ravn  Tak til Mogens Christiansen for billede og for navne 12. august 2012.

50 Års jubilæum for Real Aa 1962  - afholdt Juni 2012:

Real Aa 2012. Fra venstre: (uanset række) Jørgen Hartmann, Per Back, Lone Mørup, Mogens W. Jørgensen, Lillian S. Rasmussen (Larsen), Peter Skibye, Lisbet La Cour (Møller), Lise Bojsen Møller (Bertelsen), Herdis Clausen (Vinkel), Niels Erik Oldenburg, Jette Bonde (Gjøttrup), Jørn Sloth Ole Nielsen, Lene Reschke (Ingemann Petersen), Karin Wallin (Aamand Pedersen), Lone Singh (Hjelmgaard). Tak til Mogens Christiansen for billede og for navne 12. august 2012.

 

Real Bb 1961-62. Alle fra venstre, øverst: 1.: Regitse Stenland - Hanne Irene Hansen - Bent Jørgensen - Leif Stangebye. Leif boede på Dalgas Boulevard 7, hvor hans far havde en købmandsbutik. - Ebbe Teibel - Jesper Due Pedersen - Erik Uffe Sally - Flemming Gudmand Embech †. 2.: Ingelise Hansen † - Tove Sørensen - Vibeke Vest Madsen - Bente Alice Andersen - Lone Tanggaard Knudsen † - Vibeke Dynesen - Ulla Flemmer Petersen - Leni Jensen - Lærer: Niels Nørgaard Andersen †. 3.: Louise Bille Brahe - Lisbeth Lefevre † - Birgit Mønsted - Pia Hindrup Christensen - Jane Elling - Gitte Westphall. Tak til Mogens Christiansen for billede og for navne 12. juli 2012.

Klassen ovenover og skolekammerater fra underskolen mødtes igen i 2007:

Klik med musen

"Klassebillede" den 13. oktober 2007. Alle fra venstre: 1. Stående: Jesper Due - Vibeke Marianne Dynesen (Andersen) - Ulla Gudmann Frederiksen (Cederberg) - Niels Aplin Frederiksen - Leif Strøh Hansen. Leif boede på General Bahnsonsvej 16. - Thorkild Thage-Jørgensen - Leif Stangebye - Poul Holm - Linda Hveissel (Stride) - Hanne Irene Hansen (Rosenwanger) - Peter Høiriis - Vibeke Vest Madsen (Willumsen) - Henry E. G. Larsen - Bente Alice Andersen (Bekker) - Bent Jørgensen - Lone Ørbech-Grønlund - Hans Henrik Schmidt- Ole Baggesen. 2. Siddende: Leni Jensen (Madsen) - Ulla Flemmer Petersen (Sørensen)- Mogens Christiansen - Tove Sørensen - Jette Stanley Thomsen (Jensen) - Ruth Plovgaard - Flemming Andrup - Birgit Mønsted (Thiele) - Jane Elling (Kjaer) - Gitte Westphall (Smidt-Jensen). Tak til Mogens Christiansen for billede og navne 12. juli 2012.

1.RealBb. 1962/63. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Bo Hasselbalch. Bo arbejder på Filmskolen. Nr.2: Søren Bro-Rasmussen. Nr.3: Jørgen Willy Christensen. Nr.4: Jørgen Eriksen. Nr.5: Palle Holgensen. Nr.6: Jens Kristensen. Jens blev speditør. Nr.7: Henrik Schmidt. Nr.8: Flemming Larsen. Nr.9: Frank Karman Hansen. Frank blev matematiker og underviser på DTU. I midten: Nr.1: Peter Rixen. Nr.2: Niels Kirkegaard. Niels Kirkegaard boede Hoffmeyersvej 9 og blev læge. Nr.3: Thorleif ?. Nr.4: Lis Gundelach-Petersen. Nr.5: Eva? Nr.6: Susanne Philipsen. Nr.7: Ulla. Nr.8: Annalise Strøm. Nr.9: Lis Gundelach-Petersen. Lis boede ved KB-Hallen. Nr 10: Benthe Weisenfeldt Jensen. Nr 11. Birthe Himmelstrup. I nederste række: Skolelærer: Annelise Lehmann.  Nr.1: Karen Kyndrup. Nr.2: Karen-Lise Gøttrup. Nr.3: Anne Grethe ?. Nr.4:? Røpke Nr.5: ?. Nr.6: Anne Marie ? Nr.7:Marie Louise ? Nr.8: Beatrice Hannibal. Nr.9: Siseli Pedersen. Nr.10: Elisabeth Voigt som flyttede til Paris. Tak til Jørgen Willy Christensen for billede og navne den 18. februar 2013,

I RAa 1962/63. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Ulla Fløtkjær Rasmussen. Nr.2: Birgit Petersen. Nr.3: Helle Clevin. Nr.4: Britt Nielsen. Nr.5: Elsa Dahl. Nr.6: Anne-Mette Nygaard. Nr.7: Karen Winther Petersen. Nr.8: Jette Vorstrup. Nr.9: Gitte Eiland. I midten: Nr.1: Ole Raahauge Rasmussen. Nr.2: Karin Nissen. Nr.3: Vibeke Vulff. Nr.4: Lisbet Arvad. Nr.5: Karen Hvidt. Nr.6: Lene Christensen. Nr.7: Bente Kristoffersen. Nr.8: Ulla Skaaning Pedersen. Nr.9: Elsebet Nielsen. Nr.10: Anne-Marie Mønsted. Klasselærer: Otto Dreyer. I nederste række: nr.1: Stig Schiermer Andersen. Nr.2: Morten Jønsson. Nr.3: Flemming Toft Jensen. Nr.4: Ole Eiland. Nr.5: Hans Christian (HC) Jensen. Nr.6: Bjørn Tholstrup. Nr.7: Erik Mortensen. Nr.8: Jens Peter (IP) Andersen. Nr.9: Ole Clemmensen. Nr.10: Georg Sparre-Ulrich. Tak til Morten Jønson som har leveret foto og navne.

9Bb 1962/63. Øverst fra venstre:  1. Kjeld Olsen 2. Ulrik Brandt 3. Flemming Sørensen 4. Vagn Eilsborg 5. Jørgen Skriver. Midten fra venstre:1. Bjarne Nielsen 2. Johnny Heyde 3. Ole Stander 4. Jan Olsen 5. Per Byrgesen 6. Henning Tobiasen. Nederst fra venstre: 1. Charlotte Rasmussen (død) 2. Susanne Mansa 3. Lone Friis 4. Lone Ilskov Jensen 5. Jytte Westermann 6. Marianne Dorph Jensen 7. Lillian Pedersen  8. Jytte Schmidt. Klasselærer Aage Poulsen. Susanne Mansa skriver: Lone Friis, Lone Ilskov (Poulsen), Jytte Westermann (Thygesen), Merete Schmidt (Hansen), Jytte Vinkel Hansen (Eriksen) og Susanne Mansa har en pigeklub hvor vi mødes ca. x 1 mdl.. Det har vi gjort siden 1971, Charlotte Rasmussen (Hansen) var også med lige indtil hun døde. Tak til Susanne Mansa som har leveret tekst, foto og navne den 14. sept. 2011.

7. Dd 1962-63. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Niels Dokkedal. Nr.2: Eyvind?. Nr.3: Niels Hesse  Nr.4:. Nr.5: Erling? Nr.6: Torben Dalsgaard (hvis far var lærer på skolen) boede på Hoffmeyersvej 67 Nr.7: Søren Ingwar. Nr.8: Anders  Nr.9: Rolf Bergmann. Skolelærer: Poul Eiler Hansen. I midten: Nr.1: Anne Nr.2: Marianne Nr.3: Liselotte - hendes far havde sportsbutikken ved KB-hallen. Nr.4: Kirsten Dahl på Kongens Tværvej Nr.5: Hanne Jensen. Nr.6: Anne Studsgaard Pedersen boede på Hoffmeyersvej nr. 65. Nr.7: Irene Clemmesen boede på Frederiksvej Nr.8: Vivi Myhre. Nr.9:Ulla Barfod. Nr.10: Marianne? I nederste række: nr.1: Anette. Nr.2: Mette Holm. Nr.3: Flemming Jensen. Nr.4: Lars Gottlieb boede på Frederiksberg Slot, hvor hans far var officer Nr.5: Berith Neumann. Nr.6: ? Nr.7: Bente boede på børnehjemmet på Jens Jessensvej. Nr.8: Bonnie boede på Peter Bangsvej i ejendommen til højre for KB hallen Nr.9: Ingrid Thygesen. Nr.10: Grethe Jerløw Hansen. Tak til Anne Studsgaard som har leveret tekst, foto og navne den 2. okt. 2011. Læs mere om Anne. Og tak til Søren Ingwar for supplerende navne okt. 2013.

6.Aa. 1962/63: På billedet ses øverst fra venstre:  nr.1: Chris Fischer. Nr.2: Claus Geert Hansen. Nr.3: Cito Klaus Lemche. Nr.4: Hans Barth. Nr.5: Krister. Nr.6: Torben Wagner. Nr. 7: xx. Nr.8: Nr. 9: xx Nr.10: Johan Teytaud.  Klasselærer: "Ringmutter" I midten: nr.1: xx. Nr.2: Chris XX. Nr.3: Susan Leganger. Nr.4: Xx. Nr.5: Birgitte Hvidt. Nr.6: Anne Heidemann. Nr.7: Mette Fasting. Nr.8. xx. Nr.9: Peter Valore. I nederste række: nr.1: Lise-Lotte. Nr.2: Jeanne Stæremose. Nr.3: xx. Nr.4. Ulla. Nr.5: xx. Nr.6: Lilo Sørensen. Nr.7: Asta Vibeke ”Sysser” Boxenbaum. Nr.8: Jonna Friis Hansen. Nr.9: xx. Tak til Claus Boxenbaum for foto og navne den 15. januar 2013 og Hans Barth for tilføjelser den 28. januar.

Navne efterlyses

1. R Aa 1964-65. Øverst fra venstre: nr.1: Anders. Nr.2: Chris Fischer. Nr.3: Johan Teytaud. Nr.4: Hans Barth. Nr.5: xx. Midterste fra venstre: nr.1: xx. Nr.2: Anders XX. Nr.3: Christer xx. Nr.4: Per Selmer. Nr.5: Torben Wagner. Nr.6: Claus Geert Hansen. Nr.7: Peter Valore. Nederste række: nr. 1xx. Nr.2: Asta Vibeke Boxenbaum. Nr.3: Lilo Sørensen. Nr.4: xx. Nr. 5: Lise-Lotte. Nr.6. Jonna Friis Hansen. Nr.7: Susan Leganger. Nr.8: xx. Nr.9: Ulla. Nr.10: Anne Heidemann. Tak til Claus Boxenbaum for foto og navne den 15. januar 2013 og Hans Barth for tilføjelser den 28. januar.

2. R Aa 1965-66. Øverst fra venstre: nr.1: Lise-Lotte. Nr.2: Ulla. Nr.3: Lilo Sørensen. Nr.4: Jonna Friis-Hansen. Nr.5: Asta Vibeke Boxenbaum. Nr.6: Anne Heidemann. Midterste fra venstre: nr. 1: xx. Nr. 2. xx. Nr. 3: xx. Nr. 4: xx. Nr. 5: xx. Nr. 6: Birgitte Hvidt. Nr. 7: Susan Leganger. Nederste fra venstre: nr.1: Per Selmer. Nr.2: Anders. Nr.3: xx. Nr.4: xx. Nr.5: Torben Wagner. Nr.6: Peter Valore. Nr.7: Chris Fischer. Nr.8: Hans Barth. Nr.9: Claus Geert Hansen. Tak til Claus Boxenbaum for foto og navne den 15. januar 2013 og Hans Barth for tilføjelser den 28. januar.

Klasse? 1963/64. Øverst fra venstre: 1. Per Stander (bror til Ole Stander Morville) 2. Niels Larsen 3. Finn Møller 4. Lars Eriksen 5. Jan Olsen. Midten fra venstre: 1. Anne-Margrete Brun De Neergaard 2. Jytte Vinkel-Hansen.3. Finn Møller 4. Preben Jensen 5. Carsten Hornore` 6. Bjarne Nielson 7. Flemming Sørensen 8. Henning Donkiel 9. Vagn Eilsborg 10. Ulrik Brandt. Nederst fra venstre: 1. Britta Ebbe 2. Lillian Trauelsen 3. Marianne Dorph Jensen 4. Eila Kodal 5. Susanne Pedersen 6. Jeanette Skibye 7. Susanne Mansa. 8. Susanne Bartholdy (søster til Nils Bartholdy).

Der var ikke plads til vores klasse - ikke klasseværelser nok på Søndermarkskolen så klassen blev flyttet til Skolen på Godthåbsdelen, hvor vi var et år. Året efter flyttede hele klassen til Sønderjyllandsskolen. Skolekammeraterne Lars Eriksen og Jytte Vinkel-Hansen blev gift i 1969 og er stadig gift.
Tak til Susanne Mansa som har leveret foto og navne den 14. sept. 2011.

Klasse 3RY1964/65. Øverst fra venstre: 1. Vagn Eilsborg 2. Henning Donkil 3. Niels Larsen 4. Ulrik Brandt 5. Jan Olsen 6. Hans Flemming Nielsen 7. Lars Eriksen. Nederst fra venstre: 1. Flemming Sørensen 2. Carsten Hornore` 3. Jytte Vinkel-Hansen 4. Susanne Mansa 5. Britta Ebbe 6. Jeanette Skieby 7. Anna Margrethe Bruun De Neergaard. Susanne Mansa skriver: Jeg blev gift med Niels Voldby Jørgensen som gik en klasse over mig. Vi har fået tre børn og 6 børnebørn. Jeg fylder 65 år den 30 april 2012 og glæder mig til at gå på pension som sygeplejerske. Tak til Susanne Mansa som har leveret foto og navne den 14. sept. 2011.

II RAa 1963/64. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Gitte Eiland. Nr.2: Grete Petry. Nr.3: Karen Winther Petersen. Nr.4: Elsa Dahl. Nr.5: Anne-Mette Nygaard. Nr.6: Bente Kristoffersen. Nr.7: Birgit Petersen. Nr.8: Lene Christensen. Nr.9: Ulla Fløtkjær Rasmussen. Nr.10: Anne-Marie Mønsted.  I midten: Klasselærer: Otto Dreyer. Nr.1: Karen Hvidt. Nr.2: Jette Vorstrup. Nr.3: Karin Nissen. Nr.4: Ulla Skaaning Pedersen. Nr.5: Britt Nielsen. Nr.6: Elsebet Nielsen. Nr.7: Lisbet Arvad. Nr.8: Helle Clevin. Nr.9: Lotte ? Nr.10: Vibeke Wulff. I nederste række: nr.1: Flemming Toft Jensen. Nr.2: Bjørn Tholstrup. Nr.3: Morten Jønsson. Nr.4: Ole Raahauge Rasmussen. Nr.5: Georg Sparre-Ulrich. Nr.6: Ole Eiland. Nr.7: Erik Mortensen. Nr.8: Jens Peter (IP) Andersen. Nr.9: Stig Schiermer Andersen. Nr.10: Hans Christian (HC) Jensen. Tak til Morten Jønson som har levet foto og navne.

7 Cc. 1962/63. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Per. Nr.2: Jan. Nr.3: xx. Nr.4: Erik. Nr.5: Lasse. Nr.6: xx. Nr.7: xx. Nr.8: xx. Nr.9: xx. Nr.11: xx . Skolelærer: A Toft Nielsen. I midten: Nr.1: xx. Nr.2: xx. Nr.3: xx. Nr.4: xx. Nr.5: xx. Nr.6: xx. Nr.7: xx. Nr.8: xx. Nr.10: xx. I nederste række: nr.1: xx. Nr.2: Lillian Albertsen gift Bach. Lillian boede på Flintholm Alle 45 (flyttet fra Frederiksvej 25). Nr.3: Alice. Nr.4: xx. Nr.5: xx. Nr.6: xx. Nr.7:xx . Nr.8: Anni. Nr.9: Alice Peter Bangsvej. Nr.10: Gitte boede på Pile Alle. Tak til Lillian Bach for foto og navne.

I A Bb 1961-62. Øverst fra venstre ses: Nr.1: Mogens. Nr.2: René. Nr.3: Anders Tietze. Nr.4: Bent. Nr.5: Peter Wittrock. Nr.6: Niels Jürgensen, Niels boede på Hostrupsvej og er i dag journalist på JP. Nr.7: Torben. Nr.8: Flemming. Nr.9: Ole Andersen. Skolelærer: Henning Svendsen. I midten: Nr.1: Ole Juul Engelholm.. Nr.2: Per Hoffman. Nr.3: Jørgen Egeslund Petersen Nr.4: John Steenberg Christensen. Nr.5: Jens-Christian Sørensen  Nr.6: Lennart Ladefoged. I nederste række: nr.1: Bodil Teytaud Johansen. Nr.2: Lone Pheiffer. Nr.3: Lone Vith (With). Nr.4: Esther. Nr.5: Ulla Houmøller. Nr.6: Lone Nielsen. Nr.7:Lisbeth Valentin. Nr.8: Birthe Larsen. Nr.9: Birgit (Chokolade Birgit). Nr.10: Kirsten? Tak til Lone Vith der har leveret billede og navne. Jørgen Egeslund Petersen for tilføjelser.

Kære Palle og Weile
Vedlagt klassefoto af 4. f mellem 1961/62. Jeg har været inde og se på gamle klassefoto på Søndermarkskolen og vedlagte mangler vist. Jeg selv kom fra Rahbekskolen og gik således i 4. f. på Søndermarkskolen På foto står jeg som nr. 3 fra venstre stående, til venstre for mig står Eigil og til højre Howard. Helt til højre stående Søren Eilsgaard og pigen (sorthåret) der sidder og holder tavlen hedder vist Lilly Åling. Klasselæren i hvid kittel er Axel Nielsen, meget behagelig klasselærer. Jeg kom i lære som maskinarbejder og så ingeniør. Jeg blev iøvrigt gift med Susanne Mansa i 3. f. Med venlig hilsen Niels Voldby Jørgensen. Tak til Niels for foto 29. marts 2011. Flere elevnavne efterlyses!  

1.A.a.1962/63. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Ole? Nr.2: Dan Johansen. Nr.3: John Hansen. Nr.4: Finn? Nr.5: Ditlev? Nr.6: Thomas? Nr.7: Kim Hagedorn Larsen. Nr.8: Peter Juel-Berg.  Skolelærer: Karen Ovesen. I midten: Nr.1: Frank? Nr.2: Per ?. Nr.3: Henrik Simonsen. Nr.4: Flemming Olsson. Nr.5: Peter Hartmann-Berg. Nr.6: Annelise? Nr.7:? Nederste række: nr.1: Teresa Ann Kilde-Andersen. Nr.2: Lise Minet. Nr.3: Tina Elisabeth Torp. Nr.4: Anne Nedergaard. Nr.5: Hanne Grosmann. Nr.6: Susanne Refdahl. Nr.7: Susanne Marie Fornaud. Nr.8: Jette ?. Nr.9: Berit ?. Tak til Tina Torp for foto den 10. febr. 2011.

 

9.Bb 1964/65. Klasselærer var Kjeld Andersen. På billedet øverst fra venstre: nr.1: ? Nr.2: ? Nr.3: Finn. I midten: nr.1: Willy. Nr.2: John. Nr.3: ? Nr. 4: Jan Henrik Holm. Jan Henrik bor i Bramminge. Nederste række: nr.1: Karin. Nr.2: Susanne Lücten/Lykten? Nr.3: Susan. Nr.4: Eva. Nr.5: Lone Skaarup, gift Thorsgaard. Lone boede på Rådmand Steins Alle 21, i dag bor hun i Nærum. Nr.6: Lise-Lotte Ernst. Lise-Lotte  boede på Rådmand Steins Alle 3. Nr.7:? Hvem er de øvrige elever på billedet? Tak til Jan Henrik Holm for foto, og til Lone Thorsgaard for navne den 7. maj 2014.

 

III RAa 1964/65. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Helle Clevin. Nr.2: Elsebet Nielsen. Nr.3: Birgit Petersen. Nr.4: Karen Winther Petersen. Nr.5: Lisbet Arvad. Nr.6: Jette Vorstrup.  I midten: Klasselærer: Otto Dreyer. Nr.1: Grete Petry. Nr.2: Ulla Fløtkjær Rasmussen. Nr.3: Lene Christensen. Nr.4: Karen Hvidt. Nr.5: Ulla Skaaning Pedersen. Nr.6: Elsa Dahl. Nr.7: Vibeke Wulff. Nr.8: Karin Nissen. I nederste række: nr.1: Anne-Marie Mønsted. Nr.2: Ole Raahauge Rasmussen. Nr.3: Georg Sparre-Ulrich. Nr.4: Stig Schiermer Andersen. Nr.5: Morten Jønsson. Nr.6: Ole Eiland. Nr.7: Flemming Toft Jensen. Nr.8: Gitte Eiland. Tak til Morten Jønson som har levet foto og navne.

III Re.1964/1965. På billedet ses øverst fra venstre: nr.1: Jørn Hammer Larsen. Jørn bor på Bornholm. Nr.2: Jørgen Willy Christensen. Jørgen W. Christensen boede på Peter Bangsvej 101 og har nu en gård på Falster, hvor han bl.a. opdrætter gæs. Nr.3: Frank Karman Hansen. Frank blev tømrer og døde desværre ved en arbejdsulykke. Skolelærer: Kai Warming. I midten: nr.1: Peter Rixen. Peter er snedker og antikvitetshandler i Helsinge. Nr.2: Henrik Schmidt. Henrik har i mange ledet en stor daginstitution, nu pensioneret. Nr.3: Birthe Himmelstrup. Birthe blev uddannet til børnehavelærerinde, pædagog og senere lærer. Nr.4: Christine Ingrahm. Christine var en amerikansk pige, der boede på Frederiksberg i et år. Hendes far underviste i biokemi på Kbh. universitet. Christine døde i USA i 2013. Nr.5: Annelise Strøm. Annelise var i mange år lærer i Albertslund. Nr.6: Susanne Philipsen. Nr.7: Søren Bro-Rasmussen. Nr.8: Jørgen Eriksen. Jørgen blev kommunal? I nederste række: Klasselærer: Anne-Lise Lehmann. Nr.1: Anne Grethe Svensson. Nr.2: Lisbeth. Nr.3: Karen-Lise Gøttrup. Karen-Lise arbejder på  et apotek.Nr.4: Eva død ca. 1993. Nr.5: Lis Gundelach-Petersen. Lis boede ved KB-Hallen. Nr.6: Beatrice Hannibal. Nr.7: Anne Marie Sørensen. Nr.8: Elisabeth Voigt (bor i Paris). Nr.9: Sisseli Petersen. Klassen som var Frk. Lehmanns første havde hun hun i alle 10 år. Klassen mødes en gang årligt. Tak til Jørgen Willy Christensen for billede og navne den 18. februar 2013. Tak til Birthe Himmelstrup for tilføjelser i oktober 2013.

2.A.a.1963/64. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Thomas G. Nr.2: John Hansen. Nr.3: Ole? Nr.4: Ditlev? Skolelærer: Karen Ovesen. I midten: Nr.1: Dan Johansen. Nr.2: Peter Hartmann Berg. Nr.3: Peter Peitersen. Nr.4: Flemming Olsson. Nr.5: Frank ? Nr.6: Henrik Simonsen. I nederste række: nr.1: Peter Juel-Berg. Nr.2: Tina Torp. Nr.3: Anne Nedergaard. Nr.4: Teresa Kilde-Andersen. Nr.5: Lise Minet. Nr.6: Susanne Refdahl. Nr.7: Hanne Grosmann. Nr.8: Susanne Fornaud. Nr.9: Kim Hagedorn Larsen.  Tak til Tina Torp for foto den 12. marts 2011.

3.A.a.1964-65. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Anders Piil Nr.2:Thomas G.?. Nr.3: Peter Juel-Berg. Nr.4: John Hansen. Nr.5: Ditlev. Skolelærer: Karen Ovesen. I midten: Nr.1: Flemming Olsson. Nr.2: Henrik Simonsen. Nr.3: Flemming Stig Nielsen. Nr.4: Ole ? Nr.5: Dan Johansen. Nr.6: Kim Hagedorn Larsen. Nr.7: Peter Peitersen. I nederste række: nr.1: Susanne Refdahl. Nr.2: Lise Minet. Nr.3: Tina Torp. Nr.4: Hanne Grosmann. Nr.5: Kirsten Ohlsen. Nr.6: Susanne Svendsen. Nr.7: Teresa Kilde-Andersen. Nr.8: Anne Nedergaard. Tak til Tina Torp for foto den 12. marts 2011.

4.A.a.1965/66. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Ole ? Nr.2: Dan Johansen. Nr.3: Anders Piil. Nr.4: Henrik Madsen. Nr.5: Kim Hagedorn Larsen. Nr.6: Peter Juel-Berg. Skolelærer: Karen Ovesen. I midten: Nr.1: Peter Hartman Berg. Nr.2: Henrik Simonsen. Nr.3: Flemming Olsson. Nr.4: Peter Peitersen. Nr.5: John Hansen. Nr.6: Flemming Stig Nielsen. I nederste række: nr.1: Lise Minet. Nr.2: Teresa Kilde-Andersen. Nr.3: Anne Nedergaard. Nr.4: Lonnie Bastholm Seehuusen. Nr.5: Kirsten Ohlsen. Nr.6: Tina Torp. Nr.7:Susanne Refdahl. Nr.8: Hanne Grosmann.  Tak til Tina Torp for foto den 12. marts 2011.

5.A.a.1965/66:

6.A.a.1967/68. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Anders Piil Nr.2: Kim Hagedorn Larsen. Nr.3: Dan Johansen. Nr.4: Peter Hartmann Berg. Nr.5: Henrik Madsen. Nr.6: Peter Peitersen. Nr.7: Henrik Simonsen. Nr.8: Flemming Stig Nielsen. Skolelærer: Fru Ringkøbing. I midten: Nr.1: Peter Juel-Berg. Nr.2: Hanne Grosmann. Nr.3: Lise Minet. Nr.4: Annemarie Kiær (Mie). Nr.5: Teresa Kilde-Andersen. Nr.6: Susanne Refdahl. Nr.7: Tina Torp. Nr.8: Max Alex Thorvald Kylling(?) Petersen. I nederste række: nr.1: Lonnie  Seehuusen. Nr.2: Helen Faurbo Johansen. Nr.3: Anne Nedergaard. Nr.4: Lisa Schmidt. Nr.5: Lonny Nielsen. Nr.6: Ulla Rasmussen. Tak til Tina Torp for foto den 12. marts 2011.

7.A.a.1968-69. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Peter Peitersen Nr.2: Henrik Simonsen. Nr.3: Peter Hartmann Berg. Nr.4: Flemming Olsson. Nr.5: Henrik Madsen. Nr.6: Dan Johansen. Skolelærer: Fru Ringkøbing. I midten: Nr.1: Lisa Schmidt. Nr.2: Susanne Svendsen. Nr.3: Lonny Nielsen. Nr.4: Max Petersen. Nr.5: Ib Eldov. Nr.6: Flemming Stig Nielsen. Nr.7: Anders Piil. Nr.8: Kim Hagedorn Larsen. I nederste række: nr.1: Aggie Andreasen. Nr.2: Hanne Grosmann. Nr.3: Susanne Johansen. Nr.4: Susanne Refdahl. Nr.5: Annemarie Kiær. Nr.6: Tina Torp. Nr.7:Ulla Rasmussen. Nr.8: Lonnie Seehuusen. Nr.9: Teresa Kilde-Andersen. Nr.10: Lise Minet. Nr. 11: Anne Nedergaard.

1.Real: 1969-70. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Lars Lolle Nr.2: Kim Hagedorn Larsen. Nr.3: Anders Piil. Nr.4: Flemming Olsson. Nr.5: Dan Johansen. Nr.6: Birthe Sørensen. Nr.7: Ole Nedahl. Nr.8: Klaus Lundberg. Skolelærer: Fru Ringkøbing. I midten: Nr.1: Kirsten Højlund. Nr.2: Marianne Brüggebusch Nr.3: Lonnie Seehuusen. Nr.4: Susanne Svendsen. Nr.5: Vibeke Sørensen. Nr.6: Lise Minet. Nr.7: Ulla Rasmussen. I nederste række: nr.1: Susanne Johansen. Nr.2: Susanne Refdahl. Nr.3: Hanne Grosmann. Nr.4: Aggie Andreassen. Nr.5: Lone Mehlsen. Nr.6: Annemarie Kiær. Nr.7: Tina Torp. Nr.8: Teresa Kilde-Andersen. Nr.9: Anne Nedergaard.

2.Real: 1970-71. Klasselærer Annemarie Pihlkjær:

 

5 Dd 1962-63. Øverst fra venstre ses: Nr.1: Georg Warming. Nr.2: Torben Andersen. Nr.3: Johnny Schreiber. Nr.4: Lennart Thomsen. Nr.5: Jan Monrad. Nr.6: Henning Bo Christensen. Nr.7: John Lauritzen. I midten: Nr.1: Erik Jensen. Nr.2: Bjørn Kargaard Madsen. Nr.3: Jørgen. Nr.4: Carsten Christensen. Nr.5: Ivar Schiørring. Nr.6: Jakob Grosen. Nr.7: lærer Vitten Hasselbalch, I nederste række: nr.1: Lotte Hansen. Nr.2: Marianne Andersen. Nr.3: Annette Magnusson. Nr.4: Hannah Trolle. Nr.5: Annie Andersen. Nr.6: Johanne Mosbech. Nr.7: Jytte Kay. Nr.8: Annette Hannibal. Nr.9: Åse Petersen. Nr.10: Helle Marianne Nielsen. Tak til Jan Monrad for navne den 3. januar 2012. Billedet er fremsendt af? Flere foto fra Jan: her. Jan på Facebook. Den 2. januar 2013 skrev Jan Monrad en lille historie om sin regnelærerinde Karen Legarth: læs historien her.

III r Bb. 1963-64. Øverst fra venstre ses: Nr.1: Anders Tietze. Nr.2: Søren Eilsgaard. Nr.3: Bent. Nr.4: Mogens. Nr.5: Ole Andersen. I midten: Nr.1: Niels Jürgensen. Nr.2: Flemming. Nr.3: Ivar. Nr.4: Lennart Ladefoged. Skolelærer Henning Svendsen. I nederste række: nr.1: Ole Juul Engelholm. Nr.2: Ulla Houmøller. Nr.3: Esther. Nr.4:? Nr.5: Kirsten. Nr.6:? Nr.7: Lone Vith (With). Nr.8: Jens-Christian Sørensen. Tak til Lone Vith der har leveret billedet. Jørgen E. Petersen for tilføjelser.

1 Aa 1964/65. Øverst fra venstre ses: Nr.1:  Nr.2: René. Nr.3: . Nr.4: Skolelærer: . I midten: Nr.1: Nr.2: Nr.3: Nr.4: Christensen. Nr.5:  Nr.6: + 7 til 12. I nederste række: nr.1:  Nr.2:  Nr.3:  Nr.4:  Nr.5:  Nr.6: Nr.7: Nr.8:  Nr.9: . Nr.10: Tak til ? som har leveret billede og navne og for tilføjelser.

6 Dd 1965-66. Øverst fra venstre ses: Nr.1:  Nr.2: Nr.3: . Nr.4: I midten: Nr.1: Nr.2: Nr.3: Nr.4: Nr.5:  Nr.6: + 7 til 12. I nederste række: nr.1:  Nr.2:  Nr.3:  Nr.4:  Nr.5:  Nr.6: Nr.7: Nr.8:  Nr.9: . Nr.10: Tak til Annette Horn der har leveret billedet.

 

Søndermarkskolens lærerstab i 1973:

Øverste række fra venstre: Tore Larsen, Viceskoleinspektør Otto Dreyer, John Premer. Aksel Toft Nielsen, Niels Nørgaard, Henning Marott , Albert Koue , Coster Sterup, Erling Hansen, Jørgen Sprogøe Køster, Sundhedsplejerske.

Midterste  række fra venstre: Skolens sekretær, Skoleinspektør Otto Eie, Børnehave-lærerinde, Anne Marie Pihlkjær, Kitt Køllgaard, Kirsten Jensen, Elisabeth Eriksen, Erik Achen, Poul Eiler Hansen, Sven Erik Halberg.

Næst - nederste række fra venstre: Rigmor Thrane, Bodil Laursen, Karen Ipsen, Birthe Frandsen, Edel Steffensen ,  ??????? , Ida Ellekilde, ???????, yyyy Nordestgaard (Sygeplejerske).

Nederste række fra venstre: Christian Schlegel, Birgitte Elo Petersen, Vibeke Krøyer, Karen Birgitte Stormly Skov-Nielsen, Aage Poulsen, Anne-Lise Lehmann, Skole-sekretær, Erna Wiene.

Tak til Annette Horn og Poul Halberg (lærer Halbergs søn) som har leveret billedet. Annette og Poul gik i klasse sammen i realen og klassen mødes hvert år. Halberg stående yderst til højre. Tak til Jørgen Sprogøe Køster for navne den 27. okt. 2011.

Søndermarkskolens lærerstab i 1975:

Vedr.: navne: se ovenfor.

1980:

 Tilbage til andre år - Søndermarkskolens historie V/ Peter Lind

tilbage til toppen