Fotominder fra Søndermarkskolen og omegn

Siden er opdateret den 4. juli 2014

Foto fra: 1934 - 40

Foto fra: 1981 - 90

Se lærerne i ca. 1957

Foto: Solholm og omegn

Besøg på skolen maj 2009 - Palles foto

Foto fra: 1941 - 50

Skolens historie

 Se lærerne 1973+ 1975

Klassemøde 5. okt. 2013

Klassemøde okt. 2013

Foto fra: 1951 - 55

Besættelsestiden

Støt skolens venner

Filmen Zoomerne

Legekammerater: 2010 - 2011 - 2012 - 2013

Foto fra:1956 - 60

Hvor blev de af?

Jubilæumsfest 1969 + Fester

Frederiksberg Arkiv

Ny: Legekammerater 2014

Foto fra:1961 - 80

Fra Lokalavisen Frb.

25 års jubilæum 1981 1982

Se vejledning

Fra Skolescenen

Klassebilleder fra 1934 - 40:

Søndermarkskolens lærerstab i ca. 1939: første række i midten ses skolens første inspektør F. G. Johansen. Johansen var inspektør fra den 3. januar 1934 til den 1, august 1939. I anden række nr.7 (5): lærer Poul Dresting som senere blev inspektør i Herlev. Paul Dresting boede på General Banzonsvej. Han havde to døtre: Marianne og Birgitte Dresting. Nr.8 (6): lærer Dreyer. I tredje række nr.4 (10): Munksgaard, Nr.5 (12): Olaf W. Køster. Nr.6 (14): Einer Nielsen. Fjerde række: nr.1: frk. Eldon (læs hvad hun ikke vidste). Nr.2 (8): Nerup. Nr.3 (9): Sigrid Ringkøbing (Ringmutter). Nr.6: Nr.7 (27): Karen Legarth. Lige bag Legarth ses Westergaard. Femte række: nr4. i midten med hvid skjorte og sort butterfly: Carl J. Jørgensen (vistnok også kaldet Cowboy Carl) sidenhen skoleinspektør på Thorvaldsensvej skolen. Th. for Cowboy Carl med sort butterfly og stribet jakkesæt nr.5 (22): Chr. Lautrup. Damen i centrum (lige under Chr. Lautrups butterfløj) er klasselærerinde Frk. Flora Christensen. Aller bageste tv. lige over Nerup ses fra venstre nr.1 (18): Aage Vogel-Jørgensen (se også her nederst på siden). Nr.2: Henning Marott Hansen (metalsløjd). Fra 1939 - 1945 havde skolen en nazistisk indstillet lærer, men hvem var han? Læs mere

Tak til Jørgen Køster for foto og nogle af navnene den 16. november 2011. Og til Mogens Eriksen for tilføjelser dec. 2011.

Se også hvornår de blev ansat

En klasse mellem 1934/39. Lærerne på billedet er Olaf W. Køster (Jørgen Køsters far. Jørgen har været lærer på skolen fra 1973 t.o.m. 2010). Einer Nielsen, N. J. Nerup og ? Bageste række: Sven Erik Andersen. 2. Otto Holm Hansen. 3. Arne Engstrøm. 4. Mogens Nissen. 5. Ove Hauch Handsen? 6. Leo Frederiksen. 7. William Halstrøm. 8. Curt Petersen. 9. Robert Petersen. 10. Bent Schiøth. Midterrækken nr.11: Helge Carlsen. 12. Ove Fr. 13. Carl Bøgeskov J. 14. Erik Jensen. 15. Jørgen Melgaard. 16. Henrik Nielsen. 17. Finn C. 18. Gunnar Bruun P. Foreste række nr.19: Ove Vestich? 20. Helmer Chr. 21. Olaf Møller. 22. Poul Brøggers. 23. Helge Jensen. 24. Jørgen Hansen. 25. Harry Møller. 26. Knud Skjelmose. 27.  Hans Erik Birch Sørensen. Tak til Jørgen Køster for foto og nogle af navnene den 16. november 2011.

Bent Neergaard Rasmussen: yderst tv. i midterrækken

Forreste række fra venstre: Nr.1:? Nr.2:? Nr.3:? Nr.4:? Nr.5: Palle. Nr.6:? Nr.7:? Nr.8: lærerinden? Nr.9:? I midten: Nr.1: Bent Neergaard Rasmussen, Peter Bangsvej 49. Bent forlod Søndermarkskolen i 1942 efter 5. klasse, og fortsatte sin skolegang på Frederiksberg Gymnasium. Bent havde en blomsterforretning på Sdr. Fasanvej. Bent døde i 2003 73 år gammel. Nr.2:? Nr.3:? Nr.4:? Nr.5:? Nr.6:? Nr.7:? Bageste række: Nr.1:? Nr.2:? Nr.3:? Nr.4:? Nr.5:? Nr.6:? Nr.7:?. Tak til Bents søster Lis Neergaard som har leveret billede, oplysninger og navne.

Find din skolekammerat fra Søndermarkskolen, Kbh. F. Har du et gammelt klassebillede, så send det til Mogens Weile. Se vejledning.

 

Hvor blev de af? Bemærk! der er link i nogle af navnene

Ib Nielsen står yderst til højre i bagerste række

1A 1938. Forreste række fra venstre: Nr.1: Torben. Nr.2: Egon, boede på Frederiksvej. Nr.3: Finn. Nr.4:?Nr.5:?. Nr.6: Kurt. Nr.7:? Nr.8:? Nr.9:?. I midten: Nr.1:? Nr.2:?Nr.3:? Nr.4: Søren? Nr.5: Flemming. Nr.6: ?, Nr.7: Niels. Bageste række: Nr.1: Palle, Nr.2:? Nr.3: Olaf Witmeur (Olaf gik i en god skole og lærte for livet) - han boede i Roskildegården  Roskildevej 80. Nr.4:? Nr.5:? Nr.6:? Nr.7:?  Nr.8:? Nr.9: Ib Nielsen. Klasselærer: Henning Hansen. Tak til Ib som har leveret navne og tekst. 

1 Ee 1938

1 Ee 1938. Bageste række fra venstre: Nr.1: Peter. Nr.2: Ole Kinch. Nr.3: Mogens. Nr.4: Palle Jørgensen. Nr.5: Viggo Clausen. Nr.6: Peter Tom Petersen. Nr.7: klasselærer Inger Margrethe Ellykke (senere Thorsen). Nr.8: Finn Hansen. Nr.9: John Mottlau. Johns far var kunstmaler og malede bl.a. udsmykningen i DSB-kino. John blev pilot.

I midten: Nr.1: Kirsten Dønvang. Kirsten boede på Fredriksvej og hendes far var ved militæret. Nr.2: Estrid Lomholt. Nr.3: Erik Mendes. Nr.4: Kjeld. Nr.5: Birgit Johansen. Nr.6: Lise Carlsen. Nr.7: Helga Lausten Hansen. Helga var datter af apoteker Hans Lausten Hansen på Frb. Hospital og boede på Glahns Alle 31. Hun blev konfirmeret i Lindevangskirken d. 6. okt. 1946. Nr.8: Eva Nielsen. Eva boede på Finsensvej.

Forreste række: Nr.1: Jytte Steines. Nr.2: Lis Andersen. Lis fortsatte sin skolegang på Falkonergårdens Gymnasium. Hun boede i en villa på Hoffmeyersvej overfor skolen. Hendes mor havde en hundekennel. Nr.3: Ruth. Nr.4: Jonna Plinius. Jonna boede på Peter Bangsvej 25, hvor hendes far havde en benzintank. Vognmand Klaus Lemche var Jonnas onkel. Nr.5: Anni Jorsø. Nr.6: Inger Bernt. Nr.7: Inger. Nr.8: Ole Schiøller-Larsen. Nr.9: Ellen Birgit Pedersen. Nr.10: Ellen Mikkelsen boede på Peter Bangsvej.  På et senere tidspunkt kom der andre børn i klassen: Elis Petersen, Liss Olsen, Inger Pedersen og en dreng hvis ene forældre var dansk og den anden fra Siam. Jonnas fætter Christian og kusine Vibeke Lemche gik også på Søndermarkskolen.

Tak til Jonna Plinius gift Bødtcher som har leveret billede, oplysninger og navne den 5. juli 2011.

Læs og se mere: Jonnas side.

Nr. 7 Henrik Hansen i nederste række har leveret billedet

I øverst række: Nr.2: Vikar Frk. Larsen. Nr.3: Ove Neergaard Rasmussen. Peter Bangsvej 49. Ove forlod Søndermarkskolen i 1944 efter 5. klasse og fortsatte sin skolegang på Frederiksberg Gymnasium. Ove blev fotograf og døde den 18.maj 2008. Nr.4: Leif Rostgaard Sørensen. Leif er pensioneret kommandørkaptajn. Jyllandsvej 7-11? Nr.5: Aksel Waldorff, Kronprinsensvej, hj, af Blytsvej. Nr.6: Bent Cavour Nielsen, Mathildevej. Nr.8: Mogens Friis, Bendzvej 4. Nr.9: Kjeld Andersen. I midterrækken: Nr.1: Arthur Mundt Larsen, Broderskabsvej. Nr.2: Ole Nissen. Nr. 3: Bjarne Wiingaard, Frederiksvej. Nr.4: Vagn Kock Hansen, Roskildevej. Nr. 5: Ebbe Ramsing, Ebbe døde den 25. september 2013 i Nærum. Glahns allé 1. Nr.6: Bent Sjøkvist? Nr.9: Ole Ladegaard (Pedersen?) Nr.10: Preben Nielsen. I nederste række: Nr. 1+2: tvillingerne Al og Evald. Nr.3: Per Lykke Grundt?, Sdr. Fasanvej. Nr. 4: Jørn Lund, Hoffmeyersvej. Nr.5+6: tvillinger? Nr.7: Henrik Hansen, Gustav Johansens vej 9. Nr. 8+10: tvillingerne Hans og ? Nr. 9: Ole Erik. Klassen fik senere Eva Jørgensen som klasselærer. På billedet menes også at være: Ole Axel Schrøder og Erling Nystrøm. Tak til Henrik Hansen der sammen med Aksel Waldorff har leveret navne.

1939. På billedet ses: klasselærer Andreas Munksgaard. Andreas Munksgaad blev født den 25. februar 1884. I 1925 var han lærer på Skolen på Solbjergvej, Nyelandsvej 27, Frederiksberg. I 1939 overlærer på Søndermarkskolen. Kbh. F.

1. Cc.1940. Klasselærer: Christian Laustrup. Chr. Lautrup boede Emil Slomansvej 3. Øverst række fra venstre: nr.1: Birte Taftlund. Birte boede på Dalgas Bouldevard 11. Efter 5 klasse fortsatte Birte sin skolegang på Falkonergårdens Gymnasium. Nr.2:? Nr.3: Ellen Olsen. Nr.4: Lis Neergaard Rasmussen. Lis boede Peter Bangsvej 49, og forlod Søndermarksskolen efter 5 klasse og fortsatte skolegangen på Falkonergårdens Gymnasium. Lis Blev bankassistent og siden Social formidler. Nr.5:? Nr.6: Folmer Rud-Petersen boede Peter Bangsvej 51. Nr.7: Jørgen Kelnæs. Jørgen boede på Joakim Larsensvej 14. Jørgens far Ejner Kelnæs var politikommissær. Nr.8: Peter Drejer. I midten: Nr.1:? Nr.2: Birgit Larsen, gift Bennike boede på Peter Bangsvej 60. Nr.3: Jørgen Olsen. Nr.4:? Nr.5: Tove Hansen. Nr.6: Jørgen Ellekær. Jørgen E. boede på Hattensens Alle 8. Nr.7:? Nr.8: Bent Nielsen, Mathildevej 12. Nr.9:? Nederste række: nr.1:Niels Jørgen Munk Nielsen. Nr.2: Birte Jensen Nr.3:? Nr.4:? Nr.5: Ebbe Langberg, død. Ebbe boede på Goldschmidtsvej 14. Nr.6: Karen Agnete Frederiksen. Nr.7:? Nr.8: Lizzi Petersen. Nr.9:?

Lis Neergaard oplyser: "Jeg kan huske at skoleåret begyndte 1. april, at yngste klasserne havde lokaler øverst oppe, og holdt frikvarter på taget over aulaen. Siden havde vi klasseværelse mod øst på anden sal. Skolebiblioteket lå i nordfløjen. Da skolen blev besat gik vi i skole i et kælderlokale i den katolske kirke på Jens Jessensvej. I klassen havde vi både en Niels Jørgen Munk Nielsen og en Niels Jørgen Munk. Fra min poisibog fra 1944 altså 4 Cc ved jeg at der også gik Kirsten Hansen, Kirsten Ploug, Birgitte Skjoldburg, Bente Pedersen, på det tidspunkt".

Tak til Lis Neergaard som har leveret billede, tekststykke og navne. Og Bent Nielsen den 4. marts 2011, som fortæller.

 

På billedet ses: Klasselærer Munksgaard + ?

Klasselærer Munksgaard Odorico, Vincenzo, Skals, Herman Middelboe-Hansen, Eigil Andersen, Jørgen Toldam, Sven Christensen, John Boye Ovesen, Inge Fjelking, Aase Jensen, Else Andersen, Vibeke Seerup, Kirsten Seidel, Astrid Larsen, Inger Schaubye, Kai Spür Andersen, John, Gerda Fenger, Gudrun Lindh, Ulla Behrend, Inge-Lise Jensen, Else Gudrun.

 

1940. På billedet ses: læreren Niels Nørgaard ?

tilbage til toppen

 

 

Klassebilleder fra 1941 til 1950:

1.Cc 1941. Øverste række fra venstre: nr.1: Preben (vist nok Hansen). Nr.2: Annelise Holm, Marielystvej. Nr.3: Ole Fisker. Nr.4: Grethe Oldrup Nonnegaard - efter frk. Barfod. Nr.5: Niels "Dudder" Nielsen. Niels blev læge. Nr.6: Torben Eisensøe. Torben blev entreprenør. Nr.7: Kaj Øgaard Nielsen. Kaj blev børsmægler. Nr.8: Lone Ruff Hoffmeyersvej. I midten: nr.1: Anne Thorup. Nr.2: Nina. Nr.3: Niels Drejer. Nr.4: Herbert Millev. Nr.5: Mette Sehested Rasmussen, Dalgas Bouldevard 9 (bror Mikal). Nr.6: Lene? Nr.7: Tove (Hansen?). Nr.8: Steen Fabritius Buchwald. Hans far var plantepatolog ved Landbohøjskolen. Forreste række: nr.1: Bjarne Bengtsson. Nr.2: Birthe? Nr.3: Arne Knudsen. Nr.4: Per Hansen Bendzvej 4. Nr. 5: Jette Wagner. Jette blev sygeplejerske. Nr.6: Else Marie Hansen. Nr.7: Grethe Vita Johansen. Grete Vita Johansen, boende Finsensvej 93, 4. Grete er nok bedre kendt som sangerinden Grete Klitgaard. Grete døde alt for tidligt kun 30 år gammel den 26. januar 1964. Nr.8: Finn? Tak til Anne Obel Pedersen f. Thorup for navne og oplysninger den 3. maj 2012. Tak til Gitte Klitgaard for nyt foto den 27. april 2012. Gitte er datter af Grete Klitgaard.

1. Cc fejrede 70 år jubilæum den 31. maj 2011. 16 "gamle" elever mødtes kl. 12 på Søndermarkskolen den dag. De gik ud af realklassen i 1951, og har siden haft jævnlig kontakt med hinanden. "Søndermarkskolens Venner" ønsker klassen tillykke med jubilæet, og håber der kommer navne til.

Klasselærer Anna Marie Elisabeth Tang Barfod var lærerindens fulde navn. Hun blev født på Frederiksberg i 1914. Læreruddannet på N. Zahles Seminarium, hvor hun tog afgangseksamen 1939 og blev umiddelbart herefter ansat, som lærerinde på Søndermarkskolen. Fra 1946 til 1953 var hun lærerinde for prinsesse Margrethe på Amalienborg, herefter atter under Frederiksberg skolevæsen. I 1980 blev hun førtidspensioneret fra Skolen på Duevej. Død i 2005. Det formodes at hendes mor der også var underviser havde et nært forhold til kong Chr.X, og det var årsag til ansættelse som privatlærerinden ved kongehuset i 1946. Hendes mor Anna Elisabeth Raffenberg tog privatlærerindeeksamen i 1898 fra N.Zahles privatlærerindekursus.

1943. På billedet ses klasselærer Sigrid Ringkøbing (Ringmutter) Midterrækken: nr. 4 Steffen Torp

2. A. 1943/44. Forreste række fra venstre: Nr.1:?. Nr.2:?, Nr.3:?. Nr.4:?Nr.5:?. Nr.6: Bente Marott. Nr.7:? Anden række: Nr.1: Bente Vingaard. Bente boede på Frederiksvej nr. 11. Nr.2: Annelise. Nr.3: Birte. Nr.4: Ulla Ludvigsen boede på Frederiksvej. Nr.5: Annelise. Nr.6: Klasselærer: fru Møller. Tredje række: Nr.1: Grete Kjær, Nr.2: Esta Ølgaard. Nr.3:?. Nr.4:? Nr.5:? Nr.6:?. Fjerde række: Nr.1:?. Nr.2:?. Nr.3:?. Nr.4: Else Musande. Else boede på Frederiksvej. Nr.5: Grethe Aagesen. Grethe boede på Frederiksvej nr. 18, senere i nr. 3. Nr.6:?. Under krigen gik klassen til undervisning i "MENIGHEDSHUSET" på Magnoliavej, og i kort tid også på Lindevangskolen. Tak til Grethe Aagesen, gift Jørgensen for foto og navne den 12. november 2013. Ny!

3. A. 1945/46. Forreste række fra venstre: Nr.1:?. Nr.2:?, Nr.3:?. Nr.4:?Nr.5:?. Nr.6:? Nr.7: Birgit Lindberg. Nr.8: Bente Marott. Nr.9: Grete Kjær. Nr.10:? Nr.11: Grethe Aagesen. Grethe boede på Frederiksvej nr. 18, senere i nr. 3. og blev i 1958 gift med Egon Jørgensen der boede i nr. 7 B. Anden række: Nr.1:?. Nr.2:?. Nr.3: Eva. Nr.4: Birte. Nr.5:?. Nr.6: Kirsten Nathansen. Nr. 7: Annelise. Nr.8:?. Nr.:?. Nr.10: Klasselærer: fru Baggesen. Tredje række: Nr.1: Bente Vingaard. Bente boede på Frederiksvej 11. Havde en bror Bjarne. Nr.2: Esta Ølgaard. Nr.3:?. Nr.4: Ulla Ludvigsen boede på Frederiksvej. Nr.5: Lydia? Nr.6:?. Nr.7:?. Nr. 8: Annelise Jørgensen boede på Mathildevej. Nr.9: Kirsten Heisterberg. Kirsten boede på General Bahnsonsvej 18. Kirsten blev stewardesse i SAS. Tak til Grethe Aagesen, gift Jørgensen for foto og navne den 12. november 2013. Ny!

Lis Neergaard: nr.3 fra venstre i nederste række

5 Cc 1945. Øverste række fra venstre: nr.1:? Nr.2: Peter Drejer. Nr.3: Knud Olsen. Nr.4: Jørgen Kelnæs. Jørgen boede på Joakim Larsensvej 14. Jørgens far Ejner Kelnæs var politikommissær. Nr.5: Jørgen Ellekær. Jørgen E. boede Hattensens Alle 8.  Nr.6: Jørgen Olsen. Næste række: nr.1: Niels Jørgen Munk Nielsen. Nr.2: Ebbe Langberg, (død). Ebbe boede Goldschmidtsvej 14. Nr.3: Sven Ove Sørensen. Nr. 4.? Nr.5: Folmer Rud-Petersen, boede Peter Bangsvej 51. Nr.6: Klasselærer Christian Lautrup. Chr. Lautrup boede Emil Slomansvej 3. Næste række: nr.1: Laila Holsting, Sdr. Fasanvej. Nr.2: Helen Christensen. Nr.3: Birgit Larsen, Peter Bangsvej 60. Nr.4: Birte Taftlund. Birte Taftlund boede Dalgas Boulevard 11. Efter 5 klasse fortsatte Birte sin skolegang på Falkonergårdens Gymnasium. Nr.5: Ellen Olsen. Nr.6? Nr.7: Margrethe Brockelund. Nederste række: nr.1: Birte Jensen. Nr.2: Lizzi Petersen. Nr.3: Lis Neergaard Rasmussen, boede Peter Bangsvej 49, og forlod Søndermarksskolen efter 5 klasse og fortsatte skolegangen på Falkonergårdens Gymnasium. Lis Blev bankassistent og siden Social formidler. Nr.4: Karen Agnete Frederiksen. Nr.5: Birte Nielsen. Nr. 6:?Nr.7:? Nr.8:Tove Hansen. Jyllandsvej.

Lis oplyser videre: Min eksmand Palle Reinhardt Jørgensen, var også elev på Søndermarkskolen. Jeg ved at han på et tidspunkt gik i klasse med John Mottlau (vores ældste søn er opkaldt efter ham). Se John Mottlau på klassefoto 1A 1938. Tak til Lis Neergaard som har leveret billede og navne.

         

1. ml 1945/46. Øverste række: nr.1: Ellen Olsen. Nr.2: Jørgen Wismann? Nr.3: Niels Sigurd Hansen. Nr.4: Ebbe Langberg, død. Ebbe boede på Goldschmidtsvej 14. Nr.5: Finn Larsen. Nr.6: Karl Jacobsen. Nr.7: Svend Aage Jensbye. Nr.8: Bent Hammeken Serritzlew. Nr.9: Erik Binderup. Nr.10: Jens Baggesen. Mellemste række: Ruth Bokelund -Inga? (Magnolievej 1) - Merete? Hartmann-   ?-?-?-? Klasselærer Munksgaard. Første række:? Tak til Bent Hammeken for foto og navne den 2. april 2013 og den 7. januar 2014. Nye: Flere foto.

Find din skolekammerat fra Søndermarkskolen, Kbh. F, hvis du har et gammelt klassebillede, så sendt det til Mogens Weile   Se vejledning 

1945. På billedet ses Frøken Sigrid Ringkøbing (Ringmutter). I øverste række: nr.1: Steffen Torp
 
1945/46. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.3: Ib Werther. I midten tv: Skolelærer og børnebogsforfatter Westergaard. Det var Westergaard der gik med strakt arm og strittende lillefinger, når han gik ned af vindeltrappen, og eleverne gik op efter frikvarteret. Det var også ham der afstraffede sine elever ved at tage fat i elevens hår, bukke ham ned mod gulvet, smed sit nøglebundt ned på gulvet, hvorefter han gik rundt med ham og spurgte, "hva' leehder du efter hva' leehder du efter". Pigerne tilbød han at stå nøgenmodel for en krone i timen. Westergaard underviste i tegning, maling og lersløjd. Det fortælles at Bent Werther gik i klasse med Ebbe Langberg fra ca. 1946 til 1948, skulle nogen have et foto fra hans klassen, så send det til Mogens Weile. Bent blev konfirmeret i Lindevangs kirken den 13. april 1947 samme dag som Ove Neergaard Rasmussen. (søster Lis). Bent spillede også revy: http://www.danskefilm.dk/index3.html
1946. På billedet ses: skolelærer. Ringmutter

1. Dd 1947. Øverste række: Nr.1. Jan Michaelsen, Jens Jessensvej. Nr.2. Peter Schloss, P. Bangs vej. Nr.3: Per Birger Johansen, Roskildevej. hans far var portner på Chokoladefabrikken Nestle. Nr.4: Tom Christensen, Frederiksvej, Nr.5. Gunnar Davidsen, P. Bangs vej. Nr.6: Jørgen Kruse, P. Bangs vej, 7. Ulf Dorn Christensen, Blytsvej, 8. Børge Thygesen, P. Bangs vej, Nr.9: Jørgen Rudolph, Mathildevej. Nr.10: Ole Brill. Azaleavej (eller. Magnoliavej). Midterste række: Lærer Elna Eldon. Nr.1: Benny Holst. Nr.2: Nils Liljeberg. Nr.3: Inger Østrup. Nr.4: Lise-Lotte Rasmussen, Roskildevej. Nr.5: Lone Kjær, P. Bangs vej. Nr.6: Ellen Margrethe Nielsen (Hansen?), 7. Inger Møller, Frederiksvej. Nr.8: Annie Springborg. Nr.9: Hanne Westring Andersen, Frederiksvej. Nr.10: Inger Scobius. Nederste række: nr.1: Anni Paula Søndergaard, Azaleavej (eller Magnoliavej). Nr. 2: Vibeke. Nr.3: Benny Højland Nyegaard, Roskildevej, v. Aalholms Plads. Nr.4: Kirsten Høj Christensen. Nr.5: Jytte Holm Hansen. Nr.6: Gorm Hylsberg. Nr.7: Else Yvonne Nielsen. Nr.8: Bitten Carlsen. Tak til Ole Bade januar 2011.

 

1. Ee 1947/1948. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Finn Gregers Pedersen. Finn boede på Glahns Alle 37. Nr.2: Otto Bay Christensen. Nr.3: Søren Thoustrup Jørgensen, Søndre Fasanvej 80E (nu Gladsaxe Møllevej 163A). Nr.4: Niels Christensen. Nr.5: Per Handberg, Magnoliavej. Nr.6: Kasper Torp, Ved Grænsen. Nr.7: Henning Christensen, Roskildegården. Nr.8: Niels Damgaard Nielsen, Søndre Fasanvej 80H (nu Damgaard, Østergade 98, Tølløse). I midten: Lærer Henning Svendsen. Nr.1: xx. Nr.2: Karl Damm Petersen, Frederiksvej. Nr.3: Ulla Larsen, Peter Bangsvej. Nr.4: Peder Bjørn Berlach Pedersen. Nr.5: xx. Klasselærer "Sidse" Ringkøbing. På bænken nr.1: Anna Frey. Anna boede på Frederiksvej. Nr.2: xx. Nr.3: Vibeke Raff (Jørgens søster). Nr.4: xx. Nr.5: xx. Nr.6: Lise Damgaard, Jens Jessensvej. Nr.7: Ida Saxe Hansen. Ida boede på Peter Bangsvej, hendes far var grønthandler. Nr.8: Anita. Nr.9: Helle Hjorth Lorenzen (død 2009). Forrest på asfalten: Nr.1: Keld Pabst. Nr.2: Erling Rasmussen (nu Bjergbakke), Philip Schousvej. Nr.3: Jørgen Raff (Vibekes bror). Familien Raff boede på Glahns Alle. Nr.4 Ole Thorson, (søn af professor Gunnar Thorson, som fik opkaldt et miljøskib efter sig) Peter Bangsvej. Nr.5: Mogens Gregers Petersen.

 
Niels Damgaard skriver februar 2010: "En af de ting jeg husker om Fru Ringkøbing, som vi - hendes egne - respektfuldt kaldte hende, var da hun købte bil under en udstilling i Forum. Hun havde købt en Skoda med tonede ruder, men det viste sig da bilen skulle hentes at ruderne ikke var tonede. Det blev de! Ulla Larsen optrådte senere som Lommerpige, en af dem med store røde selebukser. Tak til Ulla Larsen for foto og tak til Niels Damgaard Nielsen for navne og Finn Gregers Pedersen.

 

 

Fra Svend Mathiesens fotoalbum

I Cc 1947/48. På billedet ses øverst fra venstre: nr.1: Jesper Langberg. Nr.2: Karen Larsen, P. Bangsvej. Nr.3: Per Volmer Jensen (bror: Ellertens opfinder Steen Volmer). Nr.4: Birthe. Nr.5: Peter Blangstrup . Nr.6: Finn Ibland. Finn var soldat på Sjælsmark kaserne. Nr.7: Knud Steensborg Roskildegården, flyttede senere til Borgmester Fischervej. Knud arbejder i dag som dyrlæge i Århus. Nr. 7: Finn Clausen, Roskildevej. I mellemste række: Nr.1: Vivian, P. Bangsvej. Nr.2: Birgit Aarestrup. Nr.3: Bente Jørgensen, Flintholm Alle. Nr.4: Inge Løppenthien, Aurikelvej. Nr.5: Lis Mikkelsen, Roskildegården. Nr.6: Henrik Mensen. Nr.7: Edith Nielsen, Frederiksvej. Nr.8: Preben Lippert Pedersen. Nr.8: lærerinde Helga Jacobsen. I nederste række: Nr.1: Inge Busk, Hoffmeyersvej. Nr.2: Erik Jurlander, P. Bangsvej. Nr.3: Ingrid Jensen, Azalievej. Nr.4: Susanne Dittmer, P. Bangsvej. Nr.5: Svend Mathiesen, Hoffmeyersvej. Nr.6: Inga. Nr.7: Steen Clausen, Hoffmeyersvej. Nr.8: Birthe?. Tak til Svend Mathiesen for foto og til Inge Rasmussen (Løppenthien) der har leveret navne.

 

3. Cc 1946/47. Lærer Fru Thorsen. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Inger Margrete Christensen. Nr.2: Else Møller. Else boede på Peter Bangsvej 113 eller 127. Nr.3: Birgit Johansen. Nr.4: Anni Gether. Nr.5: Mette Friis Hansen. Nr.6: Ulla Wiene, datter af lærer Erna Wiene boede på Goldschmidtsvej 5? Ulla døde i 1963. Nr.7: Inger Kjeld. Nr.8: Werner Madsen, Philip Schous Vej 29? Nr.9: Erling Kofoed, Roskildevej. Faren havde rugbrødsfabrikken "Stjernemøllen" på Roskildevej 87. Erling blev senere stenhugger. Nr.10: Nils Ulrik Eisensøe, kaldet "Uller" boede på Troels-Lunds Vej 28. Nils Ulriks far var entreprenøren og murermesteren Fritz G. Eisensøe, som stillede kælderen i sin villa til rådighed for undervisningen i den periode hvor der var tyske flygtninge på skolen. Nils Ulrik Eisensøe døde den 23. august 2010.I midten Skolelærer: Fru Thorsen. Stående elev nr.1: Lis Dahlberg. Nr.2 + 3 tvillingerne: Hanne Letting og Lis Letting. Nr.4: Sven Ole Stampe Jensen. Sven Ole boede på Goldschmidtsvej 6. Nr.5: Klaus Busk. Klaus boede i Roskildegården. Fodboldinteresserede vil huske Klaus fra KB's 1. hold, samt U-21 landsholdet. Nr.6: Jan Ethelberg. Jan boede på Camilla Nielsensvej 12. Jans far var ingeniør på B&W. (se Jan på klassebillede fra 1955). Nr.7: Bent Asger Frandsen. Nr.8: Leif Møller Jensen, Borgmester Godskesens Plads. Nr.9: Alex Richard Jensen, Blytsvej. I nederste række: Nr.1: Inge Møller. Nr.2: Bodil Schmidt, Hoffmeyersvej 7. Bodil var datter af vicedirektør Schmidt. Nr.3: Per Boss Henriksen. Per boede på Goldschmidtsvej 2 og er søn af lærer Olga Boss Henriksen, Søndermarkskolen. Nr.4: Niels Bruun. Nr.5: Merete Holm ("Me"). Nr.6: Mette Alstrup boede Camilla Nielsens vej 18 Nr.7: Gitte Hansen boede Camilla Nielsens vej 12, Gitte bor i dag i Fuglebjerg Nr.8: Peter Kirkegaard. Sønderjyllandsgården, Peter Bangsvej 136. Peters forældre havde "Kirkegaards Boghandel" Peter Bangsvej 110. Nr.9: Karl Mathiesen, søn af ingeniør Mathiesen på C.N. Petersensvej. (eller Ole Berg)? Nr. 10: Anne Jørgensen. Nr. 11: Bente Petersen. De boede begge i Roskildegården.

Tak til Peter Kirkegaard og Jan Ethelberg for klassebillede og navne og Ole Bade, og til Gitte Hansen og hendes bror Ruddy Hansen for tilføjelser i april 2010. 

5. A. 1947/48. Forreste række fra venstre: Nr.1: Bente Marott. Nr.2: Birgit Lundberg, Nr.3:?. Nr.4:?.Nr.5:?. Nr.6: Grethe Aagesen. Grethe boede på Frederiksvej nr. 18. Nr.7:?: Klasselærer: fru Møller. Anden række: Nr.1: Grete Kjær. Nr.2: Annelise. Nr,:3?. Nr.4: Bente Vingaard. Nr.5:?. Nr.6:?. Nr.7:?. Nr.8: Kirsten Heisterberg. Tredje række: Nr.1:?. Nr.2:?. Nr.3: Lydie?. Nr.4:?. Nr.5:? Nr.6:?. Nr. 7: Annelise Jørgensen. Nr.8:?. Nr.9:?. Fjerde række: Nr.1: Kirsten Nathansen. Nr.2:?. Nr.3: Ulla Ludvigsen. Nr.4: Else Musante. Nr.5: Birte. Nr.6: Eva. Tak til Grethe Aagesen, gift Jørgensen for foto og navne den 12. november 2013. Ny!

II.Dd. 1948/49. Bageste række: nr.1: Nils Liljeberg. Nr.2: Benny Holst. Nr.3: Per Birger Johansen. Nr.4: Børge Thygesen. Nr.5: Ulf Dorn Christensen. Nr.6: Jørgen Kruse. Nr. 7.Gorm Hylsberg. Nr.8: Jørgen Rudolph. Nr.9. Benny Højland Nygaard. Nr. 10: Ole Brill. Midterste række: nr.1: Bitten Carlsen. Nr. 2: Peter Schloss. Nr. 3: Tom Christensen. Nr.4: Boris Michailow. Nr. 5: Jan Michaelsen. Nr.6: Ole Bade. Ole er bankfuldmægtig og kunstmaler. Nr. 7: Jytte. Nederste række: nr. 1: Annie Paula Søndergaard. Nr.2: Else Yvonne Nielsen. Nr. 3: Inger Møller. Nr. 4: Hanne Vestring Andersen. Nr. 5: Lone Kjær. Nr. 6: Lise-Lotte Rasmussen. Nr.7: Ellen Margrethe Nielsen. Nr. 8: Inger Scobius. Nr. 9: Bodil (Melgaard?). Tak til Ole Bade for foto og navne den 13. sept. 2009.

 

1949. På billedet ses i forreste række Dario Campeotto med motorbriller. Billedet er fra en klasseudflugt til Dyrehaven. Bagest står klasselærer Legarth. Fru Legarth røg store cigarer, underviste i sang og musik og spillede til morgensangen i Aulaen. Dario boede på Blytsvej. Tak til Dario der har leveret billedet.

 

2 Dd 1947/48

Første række fra venstre: Nr.1. Karen. Nr.2: Eva Stjerne Frederiksen, boede i Roskildegården. Nr.3: Birthe Rasmussen. Nr.4: Jette Baagøe Nr.5: Lis Dalgaard? Nr.6: Birthe Aagaard? Nr.7: Evy Frederiksen. Nr.8: Ulla Pedersen, gift Schierning boede i Roskildegården. Nr.14 Hanne Jensen var tvillingesøster til Ole Jensen. Nr.10: Birthe Nielsen.

Anden række: Nr.1: Jytte Møller Rasmussen. Nr.2: Birger. Nr.3: Ole Jensen. Nr.4: Peter Poulsen, Roskildegården. Nr.5: Bent Jensen Nr.6 Boris Michailow. Nr.7: Jens Nørgaard. Klasselærer Otto Sørensen.

Tredje række: Nr.1: Inger Graff (datter af skolelærer Ida Graff). Nr.2: Finn Sørensen, blev prokurist i Handelsbanken (Den Danske Bank) Storebror til John Sørensen (jvf. nedenfor Lillebro). Nr.3: Hanne Bælum. Nr.4: Lizzie Pater.  Nr.5: Susanne Hjortsvang (nu Karlak, bor i Californien) Nr.6: Birgit Larsen, boede i Roskildegården. Nr.2  Nr.8:  Kirsten Bindslev.

Fjerde række: Nr.1: Per Tage Larsen.  Nr.2: Benny Erbod Roskildegården.. Nr.3: Jørgen Klausen.  Nr.4: Jørgen Hesse, Roskildegården. Nr.5: Bjarne Svensson. Nr.6: Jens Tulinius . Nr.7: Søren Honoré. Nr.8: Jørgen Lorenzen, boede i Roskildegården. Hans far havde kolonialforretningen på hjørnet af Roskildevej og Hoffmeyersvej. Tak til Ole Bade for navne den 13. sept. 2009. Ole er kunstmaler. Tak til Ulla Pedersen (nu Schierning) og Benny Erbod for den seneste opdatering 20. november 2010.

Nyt 27. november 2012:

1. Aa 1949/50. Klasselærer fru Karlsen. Øverst fra venstre: nr.1: Jørgen Lynnerup. Jørgen boede på Søndre Fasanvej 50. Nr.2: Ulla. Nr.3: Hanne. Nr4:? Nr.5: Hanne + Nr.6: Bjarne (sandsynligvis tvillinger som boede på Flintholm Alle. Nr.7-8-9? Nr. 10 Lars. Mellemste række: nr.1: Erik Weismann. Erik boede i Vanløse. Nr.2: Niels Ole Westergård. Nr.3: Jørgen Stæremose. Nr. 4-5-6-7? Nr.8: Michael. Nr.9: Mogens. Nr.10: Jan. Nederste række: nr.1: Ruth. Nr. 2-3-4-5? Nr.6: Birgit Zimmermann. Nr.7: Tom. Nr.8: klavs Hansen Nr.9: Torben Hansen (tvillinger). Nr.10: Erling. Tak til Jørgen Lynnerup for foto og navne den 28. november 2012.

 

3 Ee. 1949/50. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Jytte Lochmann. Nr.2: Kurt Sørensen. Nr.3: Finn Jørgensen. Nr.4: Peter Bentzen. Nr.5: Jytte Larsen. Nr.6: Anette. Nr.7: Kirsten Høj Christensen, gift Frost Kirsten boede på Folkets Alle 31Nr.8: Ulla Larsen. Nr.9: Peder Bjørn Berlach Pedersen. I midten: Nr.1: Otto Bay Christensen. Nr.2: Henning Christensen. Nr.3: Finn Gregers Pedersen. Nr.4: Per Handberg, Magnoliavej. Nr.5: Søren Thoustrup Jørgensen. Nr.6: Niels Damgaard Nielsen. Nr.7: Kasper Torp. Nr.8: klasselærer Sigrid Ringkøbing( Ringmutter). I nederste række: Nr. 1: Mogens Gregers Petersen.Nr.2: Helle Hjorth Lorenzen. Nr.3: Bjørn Barfoed. Nr.4: Ole Thorson. Nr.5: Erling Rasmussen. Nr.6: Lise Daugaard. Nr. 7: Jette Pedersen, Nr.8: Karl Dam Petersen.

Tak til Ulla Larsen der har leveret foto og tak til Niels Damgaard for navne og Kasper Torp for tilføjelser 2. marts 2010 og Finn Gregers Pedersen den 26. september 2013.

Lene Ehlers i midterrækken ved siden af Dreyer

1949 eller 1950. 3. eller 4. klasse? På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Ingrid Enert (Yde) Nr.2: Lise Valeur. Nr.3: Finn. Nr.4: Niels. Nr.5: Søren Nr.6: Hans. Nr.7: Jan Nr.8 Knud Skolelærer: Otte Dreyer I midten: Nr.1: Lene Ehlers. Lene er gået på pension efter hun flere år arbejdede som direktionssekretær i ØK. Lene boede i Løvgården ved Frederiksberg Have. Nr.2: Leif. Nr.3: Jesper Langberg. Jesper boede på Goldschmidtsvej 14. Nr.4: Hans Nr.5: Fritz. Nr.6: Birgit Schartoug Christensen. Nr.7: Hanne-Gert Garup Nr.8: Kirsten. Nr.10: Jørgen Raff. Nr. 11 Leif (Sytråd) I nederste række: nr.1: Flemming. Nr.2: Søren Larsen Nr.3: Jørgen. Nr.4: Bent Nr.5:Kirsten. Nr.6: Inge. Nr.7:Anette. Nr.8: Marianne. Nr.9: Lone. Nr.10: Trine (Vibeke) Bagge. Tak til Lene Ehlers som har leveret foto og navne. Se flere foto fra Lene Ehlers: Her

 

3. C 1949/50. 1. række fra venstre nr.1: Lis Mikkelsen, Roskildegården, Camilla Nielsensvej 12. Nr.2: Susanne Dittmer, Peter Bangsvej, gik kun meget kort i klassen, Nr.3: Erik Jurlander Peter Bangsvej, Nr.4: Henrik Mensen, Junggreensvej. Nr.5: Hans Henrik Mathisen, C.N. Petersensvej, Nr.6: Steen Clausen, Roskildegården, Camilla Nielsensvej 16, Nr.7: Ole Tårnager Roskildegården Camilla Nielsensvej 20. Nr.8:? Anden række: nr.1:? Nr.2: Knud Steensborg, Roskildegården. Camilla Nielsensvej 6 th. Nr.3: Birthe. Nr.4: Lotte Busk, Roskildegården (Inge Busk var storesøsteren), Camilla Nielsensvej 24 2 th. Nr.5: Per Volmer Jensen, Peter Bangsvej (bror: Steen Volmer). Nr.6: Preben Pedersen, Peter Bangsvej? Nr.7: Peter Blangstrup, Marielystvej. Nr.8: Finn Ibland. Tredje række: Nr.1: Karen Larsen, Peter Bangsvej. Nr.2: Birthe Hesse. Nr.3: Bente Jørgensen, Flintholms Allé. Nr.4: Inge Løppenthien, Aurikelvej. Nr.5: Vivian P. Nr.6: Ingrid Jensen, Azalievej. Nr.7: Edith Nielsen, Frederiksvej. Nr.8: Svend Mathiesen Roskildegården, Roskildevej 80 1 th. Klasselærer Fru Jacobsen – streng men retfærdig. Tak til Knud Steensborg for billede og navne.

 

4 ml.1949. På billedet ses øverst fra venstre: nr.1: Jens Baggesen. Nr.2: Bent Hammeken Serritzlew. Nr.3: Ruth Bokelund. Nr.4: Ebbe Langberg (død). Nr.5: Finn Larsen. I anden række: nr.1: Erik Binderup. Nr.2:?? Nr.3: Gurli ? Nr.4: Birthe? Nr.5: Karl Jacobsen. Lærer A. Munksgaard. I tredje række: nr.1: ?? Nr.2:?? Nr.3: Inga? Nr.4: Inge Hartmann. Nr.5: Jørgen Wismann. Nederste række: nr.1: Ellen Olsen. Nr.2: Erna? Nr.3: Asta Juul Nielsen. Nr.4: Svend Åge Jensbye. Nr.5: ?? Nr.6: Marcus Choleva. Nr.7:?? Tak til Bent for foto og navne den 4. april 2013. Flere foto.

Nyt 9. juni 2013:

Klassefoto fra ca. 1950. I øverste række fra venstre: nr.1? Nr.2: Mogens Kristensen senere sparekassedirektør i Holbæk. Mogens døde 48 år gammel. Nr.3: Niels Bjerring. N.r4:? Nr.5: Svend Jørgensen, døde den 2. maj 1952 af Diabetes. Nr.6: Bjarne? Nr.7: Palle Jensen. Nr.8: Otto Hyldebrandt Pedersen. Otto blev børnelæge. I midten: nr.1: John Gilder, Familien havde ”Gilders Magasin” i Valby. Nr.2: Inger. Nr.3: Bente. Nr4: Mette. Nr.5: Nina. Nr.6: Lotte. Nr.7: Annelise? Nr.8: Else Musante. Nr.9: Ingeborg? Nr.10: Rydberg? Nr.11: Klasselærer Minna Olsen. I nederste række: nr.1: Bente? Nr.2 Birgitte? Nr.3 Bente Marott (dengang), nr.4 Hanne Lemnitz. Nr.5:? Nr. 6:? Nr.7: Kirsten Bjerre? Nr.8: bodil. Nr.9:? Tak til Otto Hyldebrandt Pedersen for foto og navne den 9. juni 2013.

3. f. mellem. 1950/51. Forreste række fra venstre: Nr.1:?. Nr.2:?. Nr.3: John. Nr.4:?. Nr.5: Arne. Nr.6:?. Nr.7:?. Nr.8: Eva. Anden række: Nr.1: fru Møller. Nr.2: Kirsten Nathansen. Nr.3: Grethe Aagesen. Grethe boede på Frederiksvej nr. 18, senere i nr. 3. Nr.4: Lyzie? Nr.5: Birte. Nr.6: Eva. Nr.7:?. Bagerste række: nr.1: Ulla Ludvigsen. Nr.1:?. Nr.2:?, Nr.3:?. Nr.4:? Tak til Grethe Aagesen, gift Jørgensen for foto og navne den 12. november 2013. Ny!

Realklasse 1950. Klassen var var sammensat af to klasser. Øverste række: nr.1:?? Nr.2: Jens Baggesen. Nr.3:?? Nr.4: Jørgen Wismann Nr.5: ?? Nr.6: Svens Aage Jensbye. Nr.7: ?? Nr.8:??(spillede violin). Nr.9: Bent Hammeken Serritzlew. Det var Bent der stillede klassen op til fotografering. Han havde så ikke selv fået sig en plads, og løb ind efter en skammel på gymnastiksalen, derfor står Bent lidt solo og højere oppe. Mellemste række: nr.1: lærer A. Munksgaard. Nr.2:?? Nr.3: Ruth Bokelund. Nr.4: Ellen Olsen.Nr.5: Karl Jacobsen. Nr.6: Inga ? Nr.7: Grethe Truelsen. Nr.8:?? Nr.9:?? Nr.10: Finn Larsen. Nederste række: nr.1: Birthe ? Nr.2: Gurli ? Nr.3: Asta Juul Nielsen. Nr.4:?? Nr.5: Inge Hartmann Nr.6:?? Nr.7:?? Nr.8: Erik Binderup. Tak til Bent for foto og navne den 4. april 2013. Flere foto.

 

tilbage til toppen

 

Klassebilleder fra 1951 til 1955:   

1Bb 1951-52. På billedet ses øverst fra venstre: Lærerinde Inger Møller Pedersen. Nr.1: Leif Iversen (Lille-Leif). Nr.2: Ole Hasselbalch. Nr.3: Nis Bank-Mikkelsen (forældre). Nr.4: Finn Truels Jensen (forældre). Finns far døde i 2000. Nr.5: Christian Bramsnæs. Nr.6: Karsten Lund. Nr.7: Peer Lorenzen. Nr.8: Jørgen Dræbye Petersen. Nr.9: Søren Jøndrup. Nr.10: Bjørn Ørding Thomsen. Nr.11: Niels Peder Jørgensen. Nr.12: Nils Erik Olsen. I midten: Nr.1: Søren Madsen. Nr.2: Bjørn Franck Jørgensen. Nr.3: Peter Wimmelmand(?). Nr.4: Claus Poulsen. Nr.5: Steen Hansen. Nr.6: Leif Nielsen (? Store-Leif). Nr.7: Anne Birte ??. Nr.8: Jane ??. Nr.9: Ninon Schloss. Nr.10: Anita Steenfeldt Hansen. I nederste række: nr.1: Lone Schmidt (gift Kjær). Nr.2: Bente ??. Nr.3: Jette Breum. Nr.4: Gunilla From. Nr.5: Hanne ??. Nr.6: Bodil Dreyer. Nr.7: Jytte Pabst. Nr.8: Kirsten Danielsen (gift Gehrke). Nr.9: Lone Gitta Jensen. Nr.10: Elinor ??. Nr.11: Gunhild Lange. Tak til Bjørn Ørding Thomsen for billedet og for navne.

 

2. Ee 1953/54. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1:? Nr.2:? Nr.3:? Nr.4:? Nr.5.? Nr.6:? Nr. 7: Jørgen Thoustrup Jørgensen. Nr.8:? Nr.9:? Nr.10:? Nr.11: Henrik. Skolelærer: xx. I midten: Nr.1:?. Nr.2: Berit Nielsen. Nr.3: Malene Krogh (forældre). Nr.4:? Nr.5:? Nr.6:? Nr.7: Niels. Nr.8: Vagn. Nr.9:?  Nr.10:? Nr. 11: Bjarne Winther Petersen. I nederste række: nr.1: Elisabeth Fabricius. Nr.2: Elinborg. Nr.3: Anni. Nr.4: Brigitte W.? Nr.5: ? Nr.6: Louise Denver. Nr. 7: Iben. Iben blev uddannet veterinærsygeplejerske og rejste til USA. Hun fik arbejde på en dyreklinik i New York, og blev gift med dyrlæge Brown. www.vetortho.com Nr. 8: Marie. Nr. 9: Bennedicte. Nr. 10:? Nr:11: Gitte Green. Nr.12:.? Tak til Vagn Steensborg for billedet og Malene Krogh for navne.

Tak til Ivar Moe for yderligere oplysninger den 17. marts og i august 2013. Ivar gik i klasse med Iben på Gothåbsvejens Skole. http://www.facebook.com/ivar.moe

 

1954. Tak til Vagn Steensborg for billedet.

 

3. Aa 1951/52. Øverst fra venstre: nr.1: Hans. Nr.2: Lars klokkedal. Nr.3:? Nr.4: Jørn stæremose. Nr.5: Bjarne. Nr.6: Mogens. Nr.7: Klavs. Nr.8: Torben. Mellemste række: nr.1: Niels Ole. Nr.2: Michael. Nr.3: Erik. N4.: Hanne. Nr.5:?  Nr.6: Birgit Zimmerman. Nr.7: Jan. Nr.8: Tom. Nr.9: Jørgen Lynnerup. nederste række: nr-: 1-2-3-4-5-6?. Nr.7: Lone. Nr.: 8-9? Nr.10: Tove. Tak til Jørgen Lynnerup for foto og navne den 28. november 2012.

5.D.d. 1951/52. Klasselærer var Elna Eldon. Bageste række: nr.1: Nils Liljeberg (bror Erik). Nils er konsulent og er i dag bosat i Risskov. Nr.2: Benny Holst er sanger. Nr.3: Per Birger Johansen, boede på Roskildevej ved Nestles fabrikker, hvor hans far var portner. Nr.4: Ulf Dorn Christensen, boede på Blytsvej. Nr.5: Benny Højland Nygaard, boede på Roskildevej, ved Aalholms Plads. Nr.6: Jan Michaelsen, boede Jens Jessensvej 1, og senere på Peter Bangsvej. 7: Jørgen Trockhner? Midterrækken: nr.1: Ole Brill, boede på Aurikelvej. Oles far var tandlæge. Han er selv blev læge. 2: Ole Bade, boede Roskildevej 76, i dag i Risskov, Ole er bankfuldmægtig. Nr.3: Boris Michailow. Nr.4: Børge Thygesen, boede på Peter Bangs Vej. Nr.5: Tom Christensen, boede på Frederiksvej. Nr.6: Jørgen Rudolph, boede på Mathildevej. Nr.7: Jytte. Nr.8: Bitten Carlsen. Nederste række: nr.1: Bodil Melgaard? Nr. 2: Anna Maria Kjærgaard, boede på Mørk Hansens Vej. Nr.3: Lise-Lotte Rasmussen, boede på Roskildevej. Nr.4: Inger Schobius. Nr.5: Inger Møller. Nr.6: Hanne Vestring Andersen. Nr.7: Else Yvonne Nielsen. Nr.8: Lone Kjær, boede vist nok på Peter Bangs Vej. Nr.9: Annie Paula Søndergaard, boede i kvarteret ved Azaleavej. Nr.10: Ellen Margrethe Nielsen. Tak til Ole Bade for foto og navne den 12. sept. 2009.

1951. I bageste række: 1. Karen. 2. Per Ploug. 3.Thomas Grage. 4. Peter. 5. Niels Tümmler. 6. Henrik Barnow.  7. Poul Juul 8. Palle Nielsen  9. Janne Kierulff Frederiksen. I midten: 1. Jette Rønnest  2. Ingrid  3. Jette Kronborg  4. Kirsten Studsgaard (blev lærer på Falster). 5. Kirsten Barnow. 6.  Niels Ebbe. 7. Per Wolmer. 8. Torben Skjold Jensen. 9. Kurt Stampe. Forreste række: 10. Ingelise Hansen  11. Lis Gunlaugsson. 12. Vibeke Friis. 13. Kirsten Borch Johansen. (blev lærer i Søllerød). 14. Lise Kettner. 15. Jette Brane. 16. Käte Knudsen. 17. Inge Merete Rafn. 18. Aase Dahl. Siddende: 1. Arvid. 2. Christen.  3. Ole Bank Mikkelsen. 4. Jens. Lærer Ib Bork Andersen. Tak til Kirsten Borch Johansen for navne den 21. august 2012.

Palle har gemt sin første læsebog. Se uddrag her: "Min ABC" Inger Merete Nordentoft skrev læsebogen færdig i Vester Fængsel, hvor hun sad indespærret i 5. måneder i 1944 for sin medvirken i illegalt arbejde. Samme klasse nedenfor i 1952.

År ? anden eller tredje klasse Cc. se oven over. Og samme klasse i 1952. Klasselærer Borch Andersen

Bageste række: nr.1: Karen Knudsen. Nr.2: ? Nr.3: Janne Kierulff Frederiksen. Nr.4: Per Ploug Madsen. Nr.5: ? Nr.6: ? Nr.7: Jette Kronborg. Nr.8: Åse. I midterækken: Nr.1: Palle Nielsen. Nr.2: Knud. Nr.3: Christen. Nr.4: Torben Skjold Jensen. Nr.5: Kurt Stampe. Nr.6: Henrik Barnow. Nr.7: ? Nr.8: Peter. Første række: nr.1: Karen. Nr.2: Jette. Nr.3: Kirsten Barnow. Nr.4: Arvid. Nr.5: Ole Bank-Mikkelsen. Nr.6: Jens. Nr.7: Ingelise. Nr.8: Lise. Nr.9: ? Nr.10: Niels Tümmler. Nr.11: Poul Juul. Nr.12: Arne Andersen. Nr.13: Käte Knudsen. Tak til Palle Nielsen der har leveret foto og navne. Juni 2012.

 

5 Ee. 1951-52. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Otto Bay Christensen. Nr.2: Karl Damm Petersen, Frederiksvej. Nr.3: Finn Jørgensen, Normasvej 2. Nr.4: Bjørn Barfoed. Nr.5: Ole Thorson. Nr.6: Erling Rasmussen (nu Bjergbakke). I midten: Lærer Svendsen Nr.1: Karen Nielsen. Nr.2: Henning Christensen, Roskildegården. Nr.3: Kurt Sørensen Nr.4: Peter Bendtsen, Roskildevej. Nr.5: Per Handberg, Magnoliavej. Nr.6: Søren Thoustrup Jørgensen, Søndre Fasanvej 80E (nu Gladsaxe Møllevej 163A). Nr.7: Finn Gregers Pedersen. Nr.8: klasselærer Sigrid Ringkøbing (Ringmutter). I nederste række: nr.1: Kirsten Hansen. Nr.2: Lise Daugaard, Jens Jessensvej. Nr.3: Ulla Larsen (KB-Ulla var gift med Preben Kaas). Ulla er i dag gift med Kjeld Nørgaard. Nr.4: Jytte Lochmann. Nr.5: Kirsten Høj Christensen, gift Frost, gift Frost. Kirsten boede på Folkets Alle 31, og emigrerede til New Zealand. Nr.6: Helle Hjorth Lorentzen, Azaleavej. Nr.7: Anette. Nr.8: John Reinhard Hansen. Nr.9: Niels Damgaard Nielsen, Søndre Fasanvej 80H (nu Damgaard, Østergade 98, Tølløse). Tak til Ulla Larsen der har leveret foto og Niels Damgaard for navne. Tak til Finn Gregers Pedersen for tilføjelser den 26. september 2013.

I X Aa. 1953/54. Lærer: Hans Jørgen Nerup. Bageste række 3: Steen Leth, Otto Bay Christensen, Gerner Christiansen, Peter Madsen, Steen Volmer Jensen. Steen Volmer som var Ellertens opfinder døde den 31. dec. 2010 68 år gammel i Auning. Kurt stampe, Ole Blåberg, Torben Skjold Jensen. Historielærer Albert Koue Jensen. I midten: Poul Juul, Mogens Tvede, Vibeke Møller, Ulla Larsen, Nina Ibsen, Birte Hesse, Peder Bjørn Pedersen, Jens Seritslev (Død). Nederste række: Birgit Langvad (Død), Tove Pedersen, Jette Mortensen, Lone Feddersen, Vibeke Friis, Bente Suhr, Elise Thygesen, Tove Hansen, Grete Hamsen, Ingelise Christensen. Tak til Ulla Larsen der har leveret foto og navne, og til Bente Suhr for assistance. 7. dec. 2009.

Nyt 28. november 2012:

5. Aa 1953/54. Øverst fra venstre: nr.1: Erik. Nr.2: Jørgen Lynnerup. Nr.3: Jørgen Hintze Holm. Nr.4: Bjarn. Nr.5: Hans . Nr.6: Klavs. Nr.7: Torben. Nr.8:? Nr.9: Jan. Mellemste række: nr.1: klasselærer fru Clausen. Nr.2: Mogens. Nr.3: Michael. N4.: Niels. Nr.5: Ole. Nr.6:?. Nr.7: Lars. Nr.8: Hanne. Nr.9:? Nr.10: Tove. Nederste række: nr.1: 1-2-3-4-5-Nr.6: Birgit Zimmerman. Nr.7:. Nr.: 8-9? Nr.10:? . Tak til Jørgen Lynnerup for foto den 28. november 2012.

 

 

5 Cc 1952/53: På billedet ses i øverst række fra venstre: Nr.1: Niels Ebbe. Nr.2: Thomas Grage. Nr.3: Niels Tümmler. Niels boede på Stægers Alle. Nr.4: Arvid. Nr.5: Torben Skjold Jensen. Nr.6: Poul Juul. Nr.7: Kurt Stampe, Frederiksvej. Nr.8: Ole Bank-Mikkelsen. Ole boede på Joakim Larsensvej 17 (Oles forældre). Ole er gift med Lone Feddersen. Nr.9: Arne Andersen. Nr.10 Jens. I midterrækken: Nr.1: Christen. Nr.2: Palle Nielsen. Palle boede på Frederiksvej. Nr.3: Henrik Barnow. Nr.4: Per Wolmer Jensen, boede på Peter Bangsvej 113. Nr.5: Peter Madsen. Nr.6: Per Ploug (Larsen)?. Nr.7: Åse. Nr.8: Kirsten Barnow (tvilling til Henrik Barnow). Nr.9: Karen. Skolelærer Bork. I nederste række: Nr.1: NN. Studsgaard. Nr.3: Ingelise Hansen. Nr. 4: Lis Gunlagsson. Nr.5: Käte Knudsen. Nr.6: Inge Merete Rafn. Inge Merete boede på Dalgas bouldevard. Nr.7:? Nr. 8: Jette Rønnest Nielsen (død). Jette boede i Løvgården. Nr.11: Janne Kierulff Frederiksen (død). Janne boede på Dalgas Bouldevard 11.

5 Dd.1952/1953. Bagest fra venstre: nr.1: Kurt Ravn. Nr.2: Torben Berg. Nr.3: Michael. Nr.4: John ”Lillebror” Sørensen. Nr.5: Niels Arnum. Nr.6: Jørgen Kruse. Nr.7: Claus Møller Madsen. Nr.8: Knud Andersen. Nr.9: Jørgen Christensen. Nr.10: Mogens Gregers Petersen, Hoffmeyersvej. Nr.11: Poul Nielsen. Midten fra venstre: nr.1: Ole Stub. Nr.2: Jørn Rønsbo. Nr.3: Inger Thomsen. Nr.4: Marianne Bjældgaard, 5: Britta Jensen. Magnoliavej 5. Nr.6: Jytte Alhof, Roskildegården. Nr.7: Karen Madsen. Nr.8: Ole Bjørn. Nr.9: Finn Kjærgaard. Nr.10: Hanne Margrethe, hun boede på Joakim Larsensvej11. Nr.11: Lærer Wennerström. Forrest fra Venstre: nr.1: Kirsten Mortensen, Frederiks Vej. Nr.2: Rita Hansen. Nr.3: Ruth Zenke Jacobsen, Langelandsvej. Nr.4: Ellen Højer Petersen. Nr.5: Gerda? Nr.6: Birgit (Gitte) Roger Hansen. Nr.7:? Nr.8: Kirsten Valentin Jensen. Nr.9: Helen Jensen. Nr.10: Annette , Hoffmeyersvej. Nr.11: Grethe Lindhart, Azalea Vej.Tak til Jens Ohlhues der har leveret foto og navne sept. 2009 og Gitte for tilføjelser den 15. sept. 2009.

 

Klik på billedet og se hvem der er hvem mm.
4 eller 5. Aa.1952/1953. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Ib Orlandi Madsen. Nr.2: Ole Bjørn With. Ole Bjørn døde den 31.oktober 2012 i  Vancouver i Canada, se Olses søster Lone. Nr.3: Mogens Weile. Nr.4: Erik Weismann. Erik boede i Vanløse. Nr.5: Steen Nissen (død). Steen blev øjenlæge. Nr. 6: Ole Blåberg. Nr.7: Hans Brix. Hans boede på Blytsvej. Nr.8: Peder Bjørn Barlach Pedersen (se Peders søster Else). Nr.9: Nils Bartholdy. Nils boede på Dalgas Bouldevard. Nr.10: Anne Marie Danberg. Nr.11: Steen Leth. Sten boede på Glahns Alle. "Skolelærer" Nerup. I midten: Nr.1: Niels Jørgen Nordbøge. Nr.2: Marianne Hancke. Marianne boede på Azaleavej. Nr.3: Vibeke Møller. Vibeke boede i Roskildegården. Nr.4: Birgit Aarestrup. Nr.5: Ulla Bjørnvad. Nr.6: Nina Ibsen. Nina boede på Glahns Alle. Nr.7: Lone Feddersen, Hostrups Have 36. Lone er gift med Ole Bank Mikkelsen. Nr.8:Jette Mortensen. Nr.9: Grethe Hansen. Nr.10: Tove Hansen/Pedersen?. I nederste række: nr.1: Ole Sünksen (Roskildegården), Oles far var brandinspektør. Nr.2: Erik Liljeberg (bror Nils). Erik boede ved Lindevangen, forældrene havde en systue på Vesterbrogade. Nr.3: Niels Lochmann. Niels boede  på P. Bangsvej lige ved KB-hallen. Nr.4: Elise Thygesen. Elise boede på P. Bangsvej. Nr.5: Ingelise Christensen. Nr.6: Marianne Thomsen. Mariane boede på Normasvej. Nr.7: Bente Suhr. Bente boede på Sønder Fasanvej, senere på Hoffmeyersvej. Nr.8: Jette Eeg. Jette boede i Roskildegården. Nr.9: Niels Felskov. Niels boede på General Bahnsonsvej. Nr.10 Ditte Andersen.

Dreyers klasse Aa 19xx. Øverste række: nr.6: Niels Liljeberg. Nr.7: Jesper Langberg. Nederste række nr. 8: Hanne Gerd Garup. Tak til Hanne og Niels Damgaard for foto.

Nyt 8. juni 2013:

Realklassen 1952/53. Øverst fra venstre: nr.1: Niels Bjerring. Nr.2: John Carstensen. John begyndte i turistrejser. Nr.3: Otto Hyldebrandt Pedersen. Otto blev læge og specialist i pediatrik (barns hälsa och sjukdomar). Otte bor ved Bunkeflostrand, Malmø, Sverige. Nr.4: John Gilder. Familien havde ”Gilders Magasin” i Valby. Nr.5: Palle Jensen. Nr.6: Mogens Kristensen. Mogens blev sparekassedirektør i Holbæk, og døde ved 48 års alderen. I midten: nr.1: Merete? Nr.2: Klasselærer Minna Olsen. Nr.3: Lotte. Nr.4: Inger? Nr.5: Bente? Nr.6:? Nr.7:? Nr.8: Else Musante. I nederste Række: nr.1:? Nr.2: Ninna? Nr.3: Bente? Nr.4:? Nr.5: Bodil? Nr.6: Bente Marott. Nr.7: Hanne Lemnitz. Nr.8: Quistgård? Nr.9:? Nr.10:? Tak til Otto Hyldebrandt Pedersen for foto og navne den 8. juni 2013.

 

3Bb 1953-54. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Finn Truels Jensen Nr.2: Leif Iversen (Lille-Leif). Nr.3: Ole Hasselbalch. Nr.4: Nils Erik Olsen. Nr.5: Søren Jøndrup. Nr.6: Karsten Lund. Nr.7: Bjørn Ørding Thomsen. Nr.8: Christian Bramsnæs. Nr.9: Niels Peder Jørgensen. Nr.10: Jørgen Dræbye Petersen. Nr.11: Nis Bank-Mikkelsen. Lærerinde Inger Møller Pedersen. I midten: Nr.1: Leif Nielsen (? Store-Leif). Nr.2: Søren Madsen. Nr.3: Steen Hansen. Nr.4: Peer Lorenzen. Nr.5: Claus Poulsen. Nr.6: Peter Wimmelmand (?). Nr.7: Bjørn Franck Jørgensen. Nr.8: Ninon Schloss. Nr.9: Jytte Pabst. Nr.10: Anne Birte ??. I nederste række: nr.1: Kirsten Danielsen (gift Gehrke). Nr.2: Merethe Nielsen. Nr.3: Lone Jensen. Nr.4: Helle ??. Nr.5: Hanne ??. Nr.6: Lone Schmidt (gift Kjær). Nr.7: Bodil Dreyer. Nr.8: Gunilla From. Nr.9: Elinor ??. Nr.10: Jette Breum. Tak til Bjørn Ørding Thomsen for billede og for navne 6.sept.2011.

 

5 Dd.1953.  På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: xx Nr.2: Jørgen reafer. Nr.3: xx. Nr.4: xx. Nr.5: xx. Nr.6: xx. Nr.7: xx. Nr.8: xx. Nr.9: xx. Nr.11: xx . Skolelærer: xx. I midten: Nr.1: Lære Marie Hansen. Nr.2: xx. Nr.3: xx. Nr.4: xx. Nr.5: xx. Nr.6: xx. Nr.7: xx. Nr.8: xx. Nr.9: Lære Henning Svendsen. I nederste række: nr.1: Helen. Nr.2: xx. Nr.3: Lene. Nr.4: Vivi Hansen (Carlsen). Nr.5: Karin . Nr.6: Jytte. Nr.7:xx . Nr.8: xx. Nr.9: xx. Nr.10: xx. Tak til Vivi Hansen, gift Carlsen for foto og navne den 23. februar 2014.

 

 
1953/54. Øverste række fra venstre: nr.1: klasselærer Ejner Gjelstrup. Nr.2: Preben. Nr.3: Bert Liebmann (hans søster Gitte). Nr.4: Mogens Michelsen, Mogens far var flådeofficer. Nr.5: Niels Lochmann. Nr.6: Per Juul (bror Ole). Per boede på Glahns Alle 41. Nr.7: Arne Andersen. Nr.8: Erik Weismann. Nr.9: Bjarne Knudsen. Nr.10: Torben Rasmussen. Mellemste række: nr.1: Per Volmer Jensen. Per Volmer var bror til Ellertens opfinder Steen Volmer. Steen Volmer døde 68 år gammel den 31. dec. 2010. Nr.2: Monky. Nr.3: Svend. Nr.4: Torben. Nr.6: Mogens Weile. Nr.7: Palle Nielsen. Nr.8: Niels Tümmler. Nr.9: Per Ploug Larsen. Nr.10: Jette Kronborg. Jette boede i Løvgården ved Sønder Fasanvej. Nr.11 Anne Marie Danberg. Anne Marie boede hos diakonisserne på P. Bangsvej. Nederste række: nr.1: Karen. Nr.2: Lene Danielsen. Nr.3: Ingelise Hansen. Nr.4: Elin. Nr.5: Lis Gunlagsson. Nr.6: Birgit Nagel (lille jyde). Nr.7: Elsebeth Plovgaard. Elsebeth blev gift med Jørn Streitz Olsen. Nr.8: Inge Merete Rafn. Nr.9: Ida Saxe Hansen, Peter Bangsvej 116. Idas forældre havde en frugt og grønt forretning på Peter Bangsvej. Nr.10: Inger Hein (onkel Robert Nellemann). Nr.11: Jette Rønnest Nielsen. Jette døde den 14. oktober 2009 og blev bisat fra Frederiksberg Kirke den 23. oktober. Kære Jette altid husket og du blev aldrig glemt (MW). Nr.12: Kate.

II f. Aa. Ca. 1953-1954. Klasselærer I. Thorsen. Bageste række: nr. 2: Per Birger Johansen. Nr. 4: Jan Michaelsen. Jan boede på Peter Bangsvej 105. Nr. 5: Jørgen Trockhner. Midterste række: nr. 3: Ingemann? Nr. 4: Niels Lund. Nr. 5: Tom Christensen. Nr. 8: Jørgen Rudolph. Nederste række: nr. 7: Ellen Margrethe Nielsen. Nr. 8: Inger Østrup.

1953/54. Øverste række fra venstre: nr.5: Henrik Tauber Lassen. Nr.7:Steffen Bjerregaard, Hoffmeyersvej 63. Midterrækken: nr.4: Lasse Christiansen. Nr. 6: Peter Bjørn? Andersen, boede i Roskildegården. Nr.8: Søren Jensen, Roskildevej 72. Nederste række: Nr.5: Kirsten Hallin. Kirsten boede på Mathildevej 8. Nr. 6: Bente Knudsen (gift Engesgaard). Søndermarkskolens venner modtager med glæde navne på eleverne. Bemærk klassebillederne må ikke benyttes i kommercielt øjemed. Tak til Henrik der har leveret billedet og Peer Marfelt og Annette Thoustrup for tilføjelser. Tak til Ebbe Studsgaard Hein for supplerende navne 31. okt.2010. Ebbe var en overgang grøn spejder sammen med Henrik Tauber i Pile Allé.

Ca.1953-54. Øverst række fra venstre: Nr.1: Henning Pedersen, Peter Bangsvej. Nr.2: Bjarne Delfs Nielsen. Nr.3: Jørgen Jensen, Roskildevej. Nr.4: Hans Erik Nissen. Nr.5: Bent Bruce Sørensen. Nr.6: Bent Nielsen "Store Bent". Nr.7: Kurt Herling, Jens Jessensvej (død). Midterrækken: Nr.1: Birgit Christiansen, Frederiksvej (død). Nr.2: Grete Olsen, Roskildevej. Nr.3: Kirsten Hansen, Kronprinsensvej (Jørgen Hansens søster). Nr.4: Else Ahrentoft, Mathildevej. Nr.5: Jørgen Bauer, Mynstervej. Nr.6: Per Frederiksen "Lille Per". Nr.7: Leo Bergrand. Nr.8: Ole Bauer (død). I nederste række: Nr.1: Anne Lise Götsche. Nr.2: Helle Hansen, Rødovre. Nr.3: Ulla Nørgaard, Magnoliavej 7. Nr. 4: Lise Pedersen, (død). Nr.5: Kirsten Jensen, Peter Bangsvej, (død). Nr.6: Birgitte Jørgensen, Jens Jessensvej 1. Nr.7: Turia Andersen "Tulle", Jens Jessensvej 1. Nr. 8: Kirsten Hauch. Nr.9: Inge Lise Sylvestersen, Magnoliavej 3. Tak til Ulla Nørgaard og Ullas bror Hans Erik Nørgaard for navne. Maj 2009.                     

1. x Cc 1953/1954. Lærer Minna Olsen. Bagest fra venstre: nr.1: Claus Møller Madsen. Nr.2: Knud Andersen. Nr.3: Flemming Houby. Flemming boede på Kronprinsensvej 4. Nr.5: Flemming Wittrock. Flemmings far var grossist og legetøjsproducent. Flemming boede på Kattings Alle 6. Flemmings farbror havde en stor radioforretning på Peter Bangs Vej (bror Ole). Nr.6: Jørgen Kruse boede på Peter Bangs Vej. Hans mor var tandtekniker. Nr.7: Jørn Rønsbo. Jørn boede på Mathildevej. Nr.8: Michael. Nr.9: Ole Bjørn. Ole Bjørn boede på Frederiksvej. Nr.10: Kurt Ravn. Kurt boede på Jyllandsvej. Midten fra venstre: Lærer frk. Minna Olsen. Nr.1: Bente Danielsen. Bente boede på P. Bangsvej. Nr.2: Inger Thomsen. Inger boede på Frederiksvej. Nr.3: Marianne Bjældgaard. Marianne boede Julius på Valentinersvej. Nr.4: Janne Kierulff Frederiksen (Fredrik), boede på Dalgas Bouldevard. 5: Kirsten Studsgaard, 6: Karen Madsen. Nr.7: Grethe Lindhart. Nr.8:Jørgen ”Jumme” boede på Mathildevej.  9: ? (boede vistnok i Borgm. Fishersvej), Forrest fra venstre: nr.1: Lis.2: Helen Jensen, Frederiksvej. Nr.3: Lone (boede vistnok på Blytsvej). Nr.4: Åse. Nr.5: ?? Nr.6: Ingrid Illemann Hansen. Ingrid boede på Jyllandsvej. Nr.7 Kirsten Valentin Jensen. Nr.8: Hanne Margrethe. Nr.9:? Tak til Jens Ohlhues der har leveret foto og navne sept. 2009. Ole Bade for tilføjelser 21. sept. 2009. Jørn Rønsbo for rettelser og tilføjelser den 4. nov. 2009. Nyt og bedre foto fra Janne Kierulff datter Charlotte 29. sept. 2011.

Klik for større format

III x CC 1953/54. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Finn Sørensen. Nr.2: Ole Jensen. Nr.3: Benny Erbod Jensen. Nr.4: Jørgen Hesse. Nr.5: Bent Jensen. Nr.6: Bent Schiermer Andersen. Nr.7: Ulf Hansen. Nr.8: Povl Tvede Johansson (død dec. 2008). I midten: Nr.1: Esther Metzon. . Nr.2: Helen Breiling (nu Barfoed). Nr.3: Ulla Pedersen (nu Schierning)Nr.4: Anne-Lise Nielsen (nu Ingvardsen). Nr.5: Lise Bilde (nu Stotz).  Nr.6: Peter Bertelsen (bor nu i Canada). Nr.7: Jens Nørgaard. Nr.8: Hans Hansen. Nr.9: Robert Egevang Larsen. Skolelærer: Otto Sørensen. I nederste række: nr.1: Eva Stjerne Frederiksen. Nr.2: Grete Neerland (nu Egevang). Nr.3: Hanne Jensen. Nr.4: Sonja Larsen. Nr.5: Inge Holst. Nr.6: Jette Baagøe. Nr.7: Bente Jensen (nu Mortensen). Nr.8: Hanne Bælum. Nr.9: Lizzie Arnsbak Petersen (nu Vest). Nr.10: Anni Pedersen. Tak til Ulla Pedersen (nu Schierning) og Benny Erbod for foto og navne den 19. nov. 2010.

Navne efterlyses

1F. Aa 1954/55. Øverst fra venstre: nr.1: Nr.2: . Nr.3:? Nr.4: . Nr.5: . Nr.6: Nr.7: Klaus, tvilling med 8: Nr.8: Torben. Nr.9:? Nr.10? Mellemste række:. Nr.3: . N4.:  Nr.5: Jørgen Lynnerup. Nr.6:? Nr.7: Nr.8:? Nr.9:? Nederste række: nr.1: 1-2-3-4-5-6 Nr.7:. Nr.: 8? Nr.9: Ketty Estrup Jensen, nu gift Ketty Mejlshede (Ejnar Estrups lillesøster), bor nu på Nørrebrogade, indehaver af låsefirmaet "Mejlshede Gruppen". Nr.10+11+12? Tak til Jørgen Lynnerup for foto den 28. november 2012 og Ejnar Estrup for navn 9. juni 2013.

Nyt 27. februar 2014:

1F. Bb 1954/55. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: xx Nr.2: xx. Nr.3: Ib Orlandi Madsen. Nr.4:Jørgen. Nr.5: xx. Nr.6: xx. Nr.7: Eddie Olsen. Nr.8: xx. Nr.9: xx. I midten: Nr.1: Lærer Arne Frederiksen. Nr.2: Erik. Nr.3: Hanne. Nr.4:Meta. Nr.5: xx. Nr.6: Britta. Nr.7: xx. Nr.8: xx. Nr.9: xx. I nederste række: nr.1: Sybil. Nr.2: Minna Jensen. Nr.3: xx. Nr.4:Yvonne Lindberg. Nr.5: Hanne Nielsen. Nr.6: Vivi Hansen, gift Carlsen Nr.7:xx. Nr.8: Jytte Krogh. Nr.9: Birgitte Levring. Siddende på jorden: Nr.:10 ? Nr.: 11 ? Tak til Vivi Hansen, gift Carlsen for foto og navne den 27. februar 2014.

3Bb 1954-55. Alle fra venstre, øverst: 1.: Niels Frederiksen - Søren Sørensen - Jesper Due Pedersen - Henry Emil George Larsen - Peter Gravesen - Jørgen Sonne - Flemming Andrup - Hans Henrik Schmidt - Per Olsen - Bent Jørgensen. 2.: Poul Holm Sørensen - Steen Larsen - Lisa Staugaard Petersen - Rikke Fabricius Bjerre - Linda Hveissel - Lone Tanggaard Knudsen † - Regitse Stenland - Asger Andreas Brix † - Poul Damgaard Nielsen † - Mogens Christiansen. 3.: Karin Junge - Ellen Laustsen - Vivi Elnif - Lisbeth Lefevre † - Ulla Gudmann Frederiksen - Vibeke Vest Madsen - Grethe Bodil Henriksen † - Jytte Kristiansen - Birgit Mønsted - Gitte Westphall. Tak til Mogens Christiansen for billede og for navne 12. juli 2012.

4Bb 1954-55. På billedet ses øverst fra venstre: Lærerinde Inger Møller Pedersen. Nr.1: Niels Peder Jørgensen Nr.2: Ole Hasselbalch. Nr.3: Peer Lorenzen. Nr.4: Finn Truels Jensen. Nr.5: Nis Bank-Mikkelsen. Nr.6: Nils Erik Olsen. Nr.7: Leif Iversen (Lille-Leif). Nr.8: Birger Stensborg. Nr.9: Leif Nielsen (? Store-Leif). Nr.10: Jørgen Heide. I midten: Nr.1: Bjørn Ørding Thomsen. Nr.2: Søren Jøndrup. Nr.3: Christian Bramsnæs. Nr.4: Søren Madsen. Nr.5: Jørgen Dræbye Petersen. Nr.6: Jytte Pabst. Nr.7: Gunilla From. Nr.8: Bodil Dreyer. Nr.9: Steen Hansen. Nr.10: Claus Poulsen. I nederste række: nr.1: Anita Steenfeldt Hansen. Nr.2: Ninon Schloss. Nr.3: Merethe Andersen (gift Hjorth). Nr.4: Anne Birte ??. Nr.5: Bente ??. Nr.6: Hanne ??. Nr.7: Jette Breum. Nr.8: Helle ??. Nr.9: Lone Jensen. Nr.10: Lone Schmidt (gift Kjær). Nr.11: Kirsten Danielsen (gift Gehrke). Tak til Bjørn Ørding Thomsen for billede og for navne 6.sept.2011.

Dd klassen 1954-55. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Birger Kruse. Nr.2: Jørgen W. Christensen. Nr.3: Lasse ?. Nr.4: ?. Nr.5: Irene ?. Nr.6: Bo Hasselbalch. Nr.7: Peter Jøndrup. Nr.8: ?. Nr.9: ?. Nr.11: Lars Holbak. Nr.: 12: Niels Kirkegaard. Nr. 13: Jens Linde. Skolelærer: Annelise Lehmann. I midten: Nr.1: Karen Lise Gøtrup ?. Nr.2: Elisabeth Voigt. Nr.3: Leif ?. Nr.4: Torsten Svendsen (søn af lærer Svendsen). Nr.5: ?. Nr.6: ?. Nr.7: Kjeld With-Seidelin. Nr.8: Benthe Weisenfeldt Jensen. Nr.10: Eva? Nr. 11: Ingrid Dreyer (datter af lærer Dreyer). Nr. 12: Hanne Baggesen (datter af lærer Baggesen). I nederste række: nr.1: ?. Nr.2: Beatrice Hannibal. Nr.3: Erik ?. Nr.4: Michael Øsby. Tak til Jørgen Willy Christensen for billede og for navne 18. februar 2013.

II X Aa. 1954/55. Lærerne: Nerup og Henning Svendsen. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1:Torben Skjold. Nr.2: Poul Juul. Nr.3: Otto Bay Christensen. Nr.4: Peter Madsen. Nr.5: Mogens Tvede. Nr.6: Ole Bank Mikkelsen. Nr.7: Kurt Stampe. Nr.8: Arne Rasmussen. Nr.9: Ole Blåberg. Nr.10: Gerner Christiansen. I midten: Nr.1: Per Løbner Pedersen. Nr.2: Peder Bjørn Berlach Pedersen. Nr.3: Bente Mather. Nr.4: Ulla Larsen. Nr.5: Merete Kondrup. Nr.6: Birthe Hesse. Nr.7: Vibeke Møller. Nr.8: Jens Serritslev (Død). Nr.9: Steen Leth. Nr.10: Steen Volmer. I nederste række: nr.1: Birgit Langvad (Død). Nr.2: Tove Petersen. Nr.3: Elise Thygesen. Nr.4: Jette Mortensen. Nr.5: Grethe Hansen. Nr.6: Ingelise Christensen. Nr.7: Tove Hansen, Nr.8: Bente Suhr. Nr.9: Lone Feddersen. Tak til Ulla Larsen der har leveret foto og navne, og til Bente Suhr for assistance.

2 x Cc 1954/1955. Foreste række nr.1: Janne Kierulff Frederiksen. Janne døde desværre i 2008. Tak til Janne Kierulffs datter Charlotte for foto den 29. sept. 2011. Se navne: 1xCc 1953/54 længere oppe.

1953/54 1A. Øverste række fra venstre: Lærerinde Anne-Lise Lehmann (Danmarksmester i fægtning)  Nr.1: Freddy. Nr.2: Per. Nr.3:? Nr.4: Claus. Nr.5: Niels. Nr.6: Ole. Nr.7:? Nr.8: Peter. Nr.9: Jørgen. Nr.10: Benny. Nr.11: Johnny. Lærerinde: Fru Graff. Pigerne i midten: Nr.1: Susanne. Nr.2: Inge-Lise. Nr.3: Anette Andreasen, født i Handest ved Hobro boede på Mathildevej 24. Anettes  far havde ismejeriet på samme adresse! Nr.4: Inger. Nr.5: Merethe. Nr.6: Anne. Nr.7: Nakita. Nr.8: Else Barlach gift Stramotas boede på Marielystvej 12. Nr.9: Hanne. Nr.10: Anne-Lise. Nr.11: Lisbet Ehlers. Lisbet boede i Løvgården ved Frederiksberg Have, hun blev lægesekretær. Nr.12: Tove. Nr.13: Grethe. Nr.14: Ulla. Nr.15: Annie. Drengene i forreste række: nr.1: Preben. Nr.2: Jens Toftdal Nøhr Larsen. Jens boede på Mathildevej 22. Nr.3: Chang. Nr4.: Søren. Tak til Else Barlach og Lone Vith der har leveret billede og navne. Og tak for tilføjelse fra Marit Terp der boede på Mathildevej 22.

 

1954 - 55. Øverst fra venstre: Klasselærer Aase Hansen (senere Bech) og viceinsp. C. Damgaard. Nr.1: Ole Mikkelsen, nr.2: Torben Hans Schack von Brockdorff, nr. 3: Steen Breum. Steen hjalp købm. Helmer Nielsen, Frederiksvej 23 med at bære koks. Nr. 4: Niels Arnum (død), nr.5: Søren Christensen. Søren boede på Joakim Larsensvej 16. Nr.6: Erik Johansen ”Strikke”, nr.7. Erik Hoffmann (død), nr.8: Bengt Hintzeholm, nr. 9: Henning Rudolph, nr.10: Knud Olsen. I midten: nr.1: Jens Ohlhues, nr.2: Ole Stæhr, nr. 3: Henrik Jul Petersen, nr. 4: Ulrich Torp, nr. 5: Aase Petersen, nr. 6: Ellen Højer Petersen, nr. 7: Liselotte Halfter. Nr.8: Lone Grøndahl, nr.9: Mogens Harkamp, nr.10: Mogens Jørgensen, lærer Kaj Warming (Vandpolospiller på landsholdet). Forrest: Nr. 1: Lasse Lefevre (død), nr. 2: Jytte Gregers Petersen, nr. 3: Edith Reumert, nr. 4: Inger Bøgsted Møller, nr. 5: Ulla Wiborg Nissen, nr. 6: Kirsten Skjold Jensen, nr. 7: Ulla Junge, nr. 8: Putte (Margrethe) Sonne Jonsen, nr. 9: Lise Elmquist, nr. 10: Anne Petry, nr. 11. Eva Munch. Eva boede på Hattesens Alle. Mogens Weile gik i parallelklasse med Evas bror Jørgen. Deres mor var politiker. Tak til Jens Ohlhues der har leveret billede og navne.

1. Dd. 1954/55. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Ole(?) Jønsson Nr.2: Gorm Grove Nielsen. Gorm boede på Hoffmeyersvej og han flyttede senere til Roskilde, hvor hans far blev beredskabschef. Gorm blev journalist. Nr.3: Torben Gregers Petersen. Torben boede i samme opgang, som Gorm. Nr.4: Henning Tobiassen. Henning boede på Borgm. Fischers Vej nr. 2. Nr.5: Jens-Christian Sørensen. Jens-Christian boede i samme ejendom, som Gorm og Torben. Nr.6: Peter - ?. Nr.7: Jørgen Egeslund Petersen. Jørgen boede på Borgm. Fischersvej nr. 6. Nr.8: Ole Juul Engelholm (bror Per). Ole boede på Glahns Alle. Nr.9: Freddi Møller. Freddi boede på Glahns Alle. Nr.10: Jørgen Klokkeholm . Jørgen boede på Frederiksvej. Klasselærer: (Ikke med på billedet) frk. Beyer .

I midten: Nr.1: Stephen Bloch Juhl. Nr.2: Niels Larsen. Niels boede på Marielystvej og flyttede senere til Peter Bangsvej (på hjørnet af P. Bangsvej og Jes Jessensvej). Bor nu i Barcelona i Spanien. Nr.3: ?. Nr.4: ?. Nr.5: Birgit(te)? - ?. Nr.6: Elsebeth Valentin Jensen. Elsebeth boede på Aurikkelvej nr. 6. Nr.7: Bent?. Nr.8: Niels - ?. Niels boede på Blytsvej. Nr.9: ?.

I nederste række: nr. 1: Lonny Hansen. Lonnys far var dyrepasser i Zoo. Hun boede i Zoo's tjenestebolig Sdr. Fasanvej/ Roskildevej. Nr. 2: Connie Jensen. Hun boede i Roskildegården. Nr.3: Dorthe - ?. Nr. 4: Maiken Sjöberg. Maiken boede i Roskildegården. Hendes far (Bornholmer) havde en frisørsalon på Peter Bangs Vej (Maikens farbror Erik Sjøberg var operasanger). Nr.5: Conny Thybo. Nr. 6: Helle Bade, (Oles lillesøster). Helle boede Roskildevej 76. Hun er i dag pædagog, og bor i Helsingør. Nr.7: . Nr.8: ?. Nr.9: ?. Nr.10: Susanne - ?. Susanne boede på Borgm. Fischers Vej. Nr.11: Mette - ?. Tak til Jørgen Egeslund Petersen der har leveret billede og navne.

3A. 1955-56. Øverste række fra venstre: Nr. 1: Freddy boede General Bahnsons Vej. Nr. 2: Claus (Howard Jensen) boede Mathildevej 20. Blev uddannet inden for herreekvipering. Nr. 3: Søren (Sørensen,  kld. ”Sømme”) boede Roskildevej v/ Skellet på Eka brødfabrik, som hans fader ejede. Nr. 4: Per, boede Carl Feibergs Vej. Per der læste til polit nyder vist nu livet som vinbonde på Mallorca (efter at have drevet finansiel virksomhed i sin virksomhed Global Finans) Nr. 5: Niels, boede Kronprinsensvej  5. Niels blev El-installatør og virker nu som faglærer på Teknisk Skole. Bor i Roskilde. Nr. 6: Ole boede Frederiksvej 76. (Ole, der var uddannet geodæt ernærede sig desuden som kunstmaler, døde sidst i 90.erne) Nr. 7: Steen (Grosen) boede Borgmester Godskesens Plads. Forlod klassen samme år, da forældrene flyttede til en anden kommune. Nr. 8: Peder boede Frederiksvej 10.(Blev først sømand (skibsfører), så politimand og efterfølgende underdirektør i forsikringsmæglervirksomhed. ) Nr. 9, Henrik Birch Christiansen, boede Mathildevej 2, hvor faderen drev herrefrisørforretning. Henrik blev uddannet shippingmand og  bor i dag i Hundested. Nr. 10: Jørgen boede Mathildevej 16 A. Han var i en række år trommeslager i et lokalt band, The Strangers, senere blev han radiomekaniker og bor stadig på Mathildevej. Nr. 11: Benny, boede Frederiksvej 40 (hos bedsteforældre, da hans fader som officer i hæren flyttede rundt i landet). Forlod klassen efter 5. kl.  Nr. 12: John Andersen, boede Frederiksvej 9A. Blev uddannet blikkenslager og var en overgang tjener på værtshuset Fasan Bodega på  Sdr. Fasanvej, også kendt som ”Gravens Rand”. John afgik ved døden i 1980.erne som følge af en arbejdsulykke. Lærerinde Ida Graff, der året efter tog sit pigenavn Ellekilde.

Midterrækken fra venstre: nr. 1: Susanne. Nr. 2: Ingelise, boede Frederiksvej nr. 2. Ingelise flyttede samme år, da forældrene flyttede til en anden kommune. Nr.3. Jette, boede på børnehjemmet Godthåb på Kongensvej. Nr. 4 : Inger (Hjort Sørensen) boede  J. C. Schiødtes Vej. Familien drev et kafferisteri på Roskildevej lige over for Skellet. Nr. 5: Merethe. Nr. 6 Anne Parbst  boede Hoffmeyersvej  16,  Anne blev uddannet advokatsekretær. Nr. 7: ?. Nr. 8: Else. Nr. 9: Hanne. Nr. 10: Anne Lise (Olsen) boede Sdr. Fasanvej 40j.  Anne Lise blev Stewardesse i SAS. Nr. 11: Lisbeth Ehlers boede i Løvgården Sdr. Fasanvej 63 (se Lisbets søster Lene).. Blev lægesekretær på Frederiksberg hosp. Nr. 12: Tove (Garup) boede Jyllandsvej. Bor nu på Fyn. Nr. 13: Birgitte Erichsen boede Peter Bangsvej v. KB Hallen. Uddannet psykolog. Nr. 14: Ulla Sanvig boede på Blytsvej. Nr. 15: Annie.

Forreste række: Nr. 1:  Jørn-Henrik  boede i Vanløse ved Damhussøen, men da  hans forældre var lærere på Søndermarkskolen,  gik han der. Forlod klassen i 5. klasse. Nr. 2: Esben Roug Hansen, boede Frederiksvej 22. Efter Realeksamen kom han i lære som kontormand hos FDM, derefter indkaldt til Bornholms Værn. Han blev aldrig hjemsendt og endte sin løbebane, som major i Livgarden. Efter pensionering har Espen bosat sig på Femø.

 Nr. 3: Jens vist nok Toft, boede Mathildevej 22, hans fader var fotograf og manden,  der har taget en lang række klassebilleder fra skolen. Nr. 4 Søren Christensen, boede Frederiksvej 5. Søren forlod klassen efter 5. klasse, da hans fader, der var apoteker fik en stilling i en anden kommune. Nr. 5: Børge, boede Magnoliavej, flyttede i  5 klasse til Ryomgård i Jylland.

Der mangler en dreng på billedet, der må have været fraværende.  Det er Preben Almdal, boende General Bahnsons Vej. Preben kom i lære i ØK og senere udstationeret i Spanien. Tak til Else og Lone der har leveret billede og navne og Peder Gellers for suppl. navne og oplysning juni 2011.

 

  tilbage til toppen   

 

 
1955. Øverste række fra venstre: nr.1: Finn Kærgaard. Nr.2: Jørn Streitz Olsen, Jørn blev gift med Elsebeth Plovgaard. Nr.3: Per Nielsen. Nr.4: Poul Nielsen. Nr.5: Ole Stub. Nr.6: Jørn Frost. Nr.7:Torben Berg. Nr.8: Bent Arno Nielsen. Mellemste række: nr. 1: Niels Agerbeck Kristensen, boede i Roskildegården. Nr. 2: John Sørensen (Lillebror), spillede på 1. holdet i  FB. John er bror til Finn Sørensen (2. Dd, 1949, 3. række nr. 2). Nr.4: Ruth Zenke Jacobsen. Nr.5: Birgit Roger Hansen (Gitte boede på Magnoliavej 8 og hendes mand var soldaterkammerat med Eigill Petersen). Nr.6: Ingrid Jensen. Nr.7: Jytte Alhof. Nr.8: Kirsten Mortensen. Nederste række: nr.1: Peter Nørreskov. Nr.2: lærerinde Olga Boss Henriksen. Nr.3: Lone Koch Hansen. Nr.4: Rita Hansen. Nr.5: Grethe Larsen. Nr.6: Ulla Kortsen. Nr.7: Jette Bokelund. Nr.8: Rita Frederiksen. Nr.9: Sonja Petersen. Tak til Gitte der har oplyst navne. 

 

IV X 1954/55 . Øverste række fra venstre: nr.1: Erling Pedersen boede på Roskildevej 80. Erling blev apoteker. Nr.2: Finn Jensen boede på Camilla Nielsensvej 24. Nr.3: Gunnar Sørensen, Roskildegården. Keld Ibsen. Nr.5: Bo Brix. Nr.6: Peter Christensen. Nr.7: Ole Klökker. Nr.8: Bjarne Lund. Nr.9: Gudmund Berner, Roskildegården. Nr.10: John Ibsen. Nr.11: Bendt Helgestad (kaldet Krølle). Midterste række: Nr.1: Per Willy (Persson) (efternavnet er ikke helt sikkert). Nr.2: Preben Svensson. Nr.3: Hanne Andersen. Nr.4: Preben Harkamp. Nr.5: Jytte Kryl. Nr.6: Bente Roger Hansen. Nr.7: Bent Hansen. Nr.8: Anders? Nr.9: Ole Lyngsted. Frk. Gerda Kahr (klasselærer) senere skoleinspektør på Sofus Frank skolen og senere viceskoledirektør. Forreste række: Nr.1: Irene Petersen. Nr.2: Jonna Petersen. Nr.3: Grethe Petersen. Nr.4: Anni Johannesen. Nr.5: Hanne? boede i Roskildegården (kaldet lille-Hanne). Nr.6: Kirsten Engholm. Nr.7: Irene Petersen? Nr.8: Birgit Høgsbro. Nr.9: navnet huskes ikke. Tak til Peter Christensen og Jens Ohlhues som har leveret navne og Knud Steensborg for rettelser.

III F Aa 1953-54. Øverste række fra venstre: nr.1: Klasselærer Dreyer. Nr.2: Jørgen Trockhner. Nr.4: Jan Michaelsen, Jan boede på Peter Bangvej 105. Bag Jan står Henning. måske er det Niels Lund?. Nr.5:Per Birger Johansen. Nr.6: Ingemann. Nr.7: Tom Christensen. Nr.8: Jørgen Rudolph, Mathildevej. Nr. Nederste række: nr.3: Ellen Margrethe Nielsen.

II x Aa.1953/54. Øverst fra venstre: Nr.1: Børge Thygesen. Børge boede på Peter Bangs Vej, ved KB-Hallen. Børges forældre havde en købmandsforretning og et mejeri dør om dør.) Nr.2: Benny Højland Nygaard boede ved Ålholms Plads. Hans far havde en blikkenslagervirksomhed. Nr.3: Ib Ploug. Ib kom fra Femø. Nr.4: Søren Peter Jensen boede på Pile Alle 17 A. Nr.5: Christian Lemche fætter til Jonna Plinius (se 1 Ee 1938). Christians far havde vognmandsforretning på Peter Bangs Vej 25. Nr.6: Per Sønderby Simonsen. Pers far havde en Isenkramforretning på Peter Bangs Vej. Nr.7: Boris Michailow, var klassens målmand. Nr.8: Benny Holst også kaldet "Musen" og "Gummitarzan”. Benny boede hos sin mormor tæt ved Finsensvej.

Midterste række: Nr.1: Lene Ehlers. Nr.2: Birthe Rasmussen ("Rasser"). Nr.3: Birthe Nielsen ("Nisse"). Nisse boede på Frederiksvej. Nr.4. Ole Bade. Ole boede Roskildevej 76, Roskildegården. Nr.5: Peter Schloss. Peter boede ved KB-hallen. Nr.6: Jørgen Bjarnø Jensen. Nr.7: Jesper Langberg.  Nr.7: Hanne-Gerd Garup. Nr.8: Steen Ancher-Hansen. Steen forældre havde en boligmonteringsforretning på Falkoner Alle.

Nederste række: Nr.1: Lone Kjær. Nr.2. Trine Bagge. Nr.3: Ingrid Enert (Ehnert?). Nr. 4: Lise-Lotte Rasmussen. Hun boede på Roskildevej. Nr.5: Kamma Hansen. Nr.6: Annie Paula Søndergaard. Hun boede ved Magnoliavej. Nr.7: Else Yvonne Nielsen. Nr. 8: Inger Møller. Nr.9: Lizzie Pater. Lizzie boede på Borgmester Fischers Vej. Tak til Lene Ehlers der har leveret foto og navne, og til Ole Bade for tilføjelser.

ll X Cc 1953/54. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Erling Rasmussen. Erling boede på Philip Schousvej. Nr.2: Karl Dam Petersen. Nr.3: Henning Christensen boede i Roskildegården. Nr.4: Niels Damgaard Nielsen boede på Sdr. Fasanvej. Nr.5: Peter Bentzen. Nr.6: Finn Jørgensen. Finn boede på Sdr. Fasanvej. Nr.7: Keld Pabst. Keld boede på Carl Feilbergsvej I midten: Klasselærer Sigrid Ringkøbing (Ringmutter) boede på Langdraget 22 i Vanløse. Nr.1: Niels Tuxen boede på Kronprinsensvej. Nr.2: Kurt Sørensen. Kurt boede på Peter Bangsvej hvor hans far havde en slagterforretning Nr.3: Bjørn ?. Nr.4: Kasper Torp. Kasper boede Ved Grænsen. Nr.5: John Reinhard Hansen. Nr.6: Per Handberg. Nr.7: Niels Olander. I nederste række: nr.1: Jette Poulsen. Nr.2: Inger Carentius. Nr.3: xx. Nr.4: Lise Bærentsen. Nr.5: Helle Hjort Lorenzen. Nr.6: Lise Daugaard Jørgensen boede på Jens Jessensvej Jytte Lochmann boede på Peter Bangsvej. Nr.8: Vibeke Sonne. Nr.9: Anette Sonne boede begge på Roskildevej. Nr.10: xx. Tak til Kasper Torp for billede og navne.

 

3a ca. 1953/54. Læreren var Richard Petersen som også var skolepsykolog. Bageste række fra venstre: 1. Jens Stoksted 2. Erling 3. Holger Max Nielsen 4. P ? 5. Willy 6. Peter Back Nielsen 7. Hans Jørgen 8. Michael 9. Hans Ole Bisgaard Frandsen 10. Allan 11. Esben. Mellemste række fra venstre: 1. Agnete 2. Agnete Christensen 3. Pia Andreasen 4. Karen Margrethe Hviid 5. Bente Mølgaard 6 ? 7. Irene Ravn 8. Karin 9. Søren Ohlhues 10 (bror til Jens Ohlhues). Jens Gerrild. Forreste række fra venstre: 1. Inga 2. Joan 3. Regitze 4. Kirsten Gross 5. Eva 6. Bodil Munch 7. Lilli (Shei ?) Schou 8. Bente Holm Hansen 9. Hanne 10. Anita 11 Henrik Skovgaard. Tak til Kirsten Gross som har leveret billede og navne. Kirstens adresse. Mail: Kirsten Berth.

 

III x A.a.1954/55. Klasselærer Otto Dreyer. Bageste række: Nr. 1: Boris Michailow. Nr. 2: Jørgen Bjarnø Jensen. Nr. 3: Per Sønderby Simonsen. Nr. 4: Jesper Langberg. Nr. 5: Peter Schloss. Nr. 6: Ole Bade. Nr. 7: Børge Thygesen. Nr. 8: Ib Ploug. Nr. 9: Flemming Weischelfeldt Jensen. Flemming er gift med Ingrid Raun. Inrid havde "Foto Olsen" som klasselærer. Midterste række: Nr. 1: Christian Lemche. Nr. 2: Inger Møller. Nr. 3: Lene Ehlers. Nr. 4: Birthe Nielsen ("Nisse"). Nr. 5: Søren Peter Jensen. Nr. 6: John Madsen. (Boede på Borgmester Fischers Vej). Forreste række: Nr. 1: Annie Paula Søndergaard. Nr. 2: Lise Lotte Rasmussen. Nr. 3: Ingrid Enert. Nr. 4: Kamma Hansen. Nr. 5: Birthe Rasmussen ("Rasser"). Nr. 6: Else Yvonne Nielsen. Nr. 7: Lizzi Pater (Boede på Borgmester Fischers Vej). Nr. 8: Hanne-Gerd Garup. Tak til Ole Bade for foto og navne.

Klasselærer Kristensen kunne ikke lide eleverne

Året 1955. Øverste række var at betragte som klassens ledergruppe, dog undtagen Hans Henrik Setov, som holdt sig for sig selv. Fra venstre ses: Nr.1: Niels Bastholm (Fører i klassen, som Eigill Petersen satte stor pris på). Nr.2: Tage (Flink fyr, trofast mod føreren). Nr.3: Hans Henrik Setov. Eigill og Hans Henrik var senere ansat i samme firma. Nr.4: Eigil Nielsen fra Frederiksvej. (snuppede piger alene ved at sige sit navn). Nr.5: Mogens Klæning (flink fyr, hans fader havde en isenkram på Jernbanevej). Nr.6: Preben Westring Nielsen. Har i dag en frisørsalon på Peter Bangs Vej 58. Nr.7: *EIGILL PETERSEN. I midterrækken ses de som mente de var "ledergruppe": Nr.1: Knud Christensen. Nr.2: Jan Ethelberg fra Roskildegården (Jan var 1 år ældre end os andre, og hans far var civilingeniør). Jan bor på Fejø. (se Jan i klassen fra 1948) Nr.3: Arno Bøttcher. Nr.4: Lasse Liedberg. Nr.5: Jens Arnum. Jens boede i Roskildegården. Nr.6:? Yderste: klasselærer Gunner Christiansen (kunne egentlig ikke lide os, og var især efter "ledergruppen" i øverste række). I nederste række ses pigerne: Nr.1: Birgitte. Nr.2: Lise Lohmann. Nr.3: Mitzy/Gitte? Liebmann (søster til Bert Liebmann som ses på foto af: 1 F B b 1954) Nr.4: Kirsten Mouridsen. Nr. 5 + 6: tvillingerne ?+? Nr. 7:?

*Eigill Petersen boede i Roskildegården og gik i alle sine skoleår i klasse med Lise Lohmann, Mogens Klæning, Preben W., og tvillingerne. Eigills første skoleår startede i Lindevangskirkens lokaler, da skolen var besat af tyskerne. Eigills klasselærere i grundskole var Flora Christensen, og senere P.L. Jørgensen.

Tak til Eigill Petersen der har leveret navnene på sine klassekammerater.  

Ejner blev murer

III F Bb 1954/55. Øverste række fra venstre: Nr.1 Erik Thorup. Nr.2: Ole Albin Tietze (død), Ole boede på Frederiksvej 15. Nr.3: Gert Frederiksen. Nr.4: Ejner Estrup Jensen. Ejner blev murer og boede på Frederiksvej. I dag driver han Tømrermestrenes Gulvservice på Frederiksberg. Nr.5: Ole Tårnager, Roskildegården. Nederste række: Nr.1: Kirsten Høj Christensen, gift Frost Kirsten boede på Folkets Alle 31, og emigrerede til New Zealand. Nr.2: Annette Elmstrup. Nr.3: Ellen Kortzen. Nr.4: Anni Rasmussen. Nr.5: Inge Mathiesen, Roskildegården. Inges far var malermester. Nr.6: Jane Sørensen. Nr.7: Anita Hoff Petersen, Aurelievej 2. Nr.8: Kirsten Vendelbo Pedersen. Klasselærer var Jørgen Rud. Tak til Ejnar Estrup Jensen for tilføjelser den 25. marts 2013 og Kirsten februar 2014.

1954/55. Bageste række nr. 6: Mogens. Nr. 7: Svend Erik, billedet af Svend Erik Nørregård er indsat. Han var ikke i skole den dag billedet blev taget. Svend Erik døde desværre den 23. december 2002. Nr.9 i midten hedder Per Juul-Engelholm. (bror Ole) Per boede på Glahns Alle 41 i samme opgang som komponisten Knud Åge Risager. Per og Oles far var pantefoged.

II x Bb 1953/54. På billedet ses øverst fra venstre: nr.1: Ebbe Gustafsen (død). Nr.2: Henrik Mensen. Nr.3: Nr.4:Torben Larsen. Torben boede på Frederiksvej nr. 8, blev Klejnsmed, bor nu i Hvidovre. Nr.5: Søren Lunøe. Nr.6: Peter Blangstrup. Nr.7: Erik Jurlander. Nr. 8: Jørgen Hansen, Kronprinsensvej. Nr.9: Preben Pedersen. I mellemste række: Nr.1: Damgård Nr.2: Bente Jørgensen. Nr.3: Kirsten Wendelbo. Nr.4: Birgit Johansson (død juni 2011). Nr.5: Finn Boes Pelle. Nr.6: Bent Samsøe-Jensen. Nr.7: Knud Stensborg, Roskildegården. Nr.8: Finn Clausen. Nr.9: Svend Mathiesen (søster Inge), boede i Roskildegården. Nr.10: Niels Nørgård. Nr.11: I nederste række: Nr.1: Susanne Dittmer. Nr.2: Edith Nielsen. Edith boede på Frederiksvej 13. Nr.3: Elsebeth Mørch. Nr.4: Inge Busk (Lotte). Nr.5: Lene Liberg. Nr.6: Nr.7: Anne Marie Hansen (Pylle). Nr.8: Lise Brummer. Nr.9: Ingrid Jensen. Nr.10: Lis Mikkelsen. Tak til Svend Mathiesen for foto og til Inge Løppenthien der har leveret  navne.

3 x Bb 1954/55. På billedet ses øverst fra venstre: nr.1: Søren Lunøe. Nr.2: Finn Clausen. Nr.3: Svend Mathiesen (søster Inge). Nr.4: Finn Boas Pelle. Nr.5: Knud Steensborg. Nr.6: Peter Blangstrup. Nr.7: Jørgen Hansen, Kronprinsensvej. I mellemste række: Nr.1: lærer Damgård. Nr.2: Susanne Dittmer. Nr.3:  Inge Løppenthien. Nr.4: Erik Jurlander. Nr.5: Ebbe Gustafsen. Ebbe boede i Ballerup hvor han døde den 24. juni 2010. Nr.6: Henrik Mensen. I nederste række: Nr.1: Edith Nielsen. Nr.2: Bente Jørgensen. Nr.3: Inge Busk (Lotte). Nr.4: Lise Brummer. Nr.5: Ingrid Jensen gift med Flemming Weischelfeldt. Nr.6: Lis Mikkelsen. Nr.7: Anne Marie Hansen (Pylle). Nr.8: Lene Liberg. Tak til Svend Mathiesen for foto og tak til Inge Løppenthien (Rasmussen) der har leveret navnene.

1954- 55. På billedet ses: Ib med slips og med skiltet Vinnie (Basse) Foged og lærer Bodil Laursen. Vinnie, hendes søster og mor boede hos moderens bror bogtrykker Holger Nortoft på Folkets Alle 33. Mogens Weiles bror Ib Werther og Vinni (Basse) var kærester fra ca. 1957 til 1960.

Real Aa 1954- 55. Lærer P. L. Jørgensen. På billedet ses: stående: Nr. 2: Per Boos-Henriksen, søn af lærer Olga Boss-Henriksen nr.4: Leif Møller Jensen. Nr.6: Alex (Alex var en dygtig håndboldspiller som spillede i Ajax. Nr.7: Helle Refer, datter af bogholder Kaare Refer General Bahnsonsvej 14. Nr. 10: Bente Petersen, Roskildegården. P. L. Jørgensen var universitetsuddannet og døde i december måned 1966 kun 60 år gammel. Det var P. L. Jørgensen var en af landets største zoologiske eksperter, specielt m.h.t. emtomologi (sommerfugle). Så vidt det huskes var det ham der havde leveret kasserne med insekter i naturhistorielokalet.

Tilføjelser foretaget den 26. oktober 2010. Peter Kirkegård og Mogens Weile. Og Ole Bade den 13. januar 2011.

tilbage til toppen

 

 

Klassebilleder fra 1956 til 1960: 

Afsnittet er opdateret den 26. marts 2014

Øverst/bagest fra venstre: 1: Skoleinspektør Vagn Pedersen. 2: Richard Pedersen.  3: Sv. Hallberg. 4: Einar Nielsen. 5: Chr. Lautrup. 6: Sigrid Ringkøbing. 7: Aase Bech. 8: Arne Frederiksen. 9: Erik Olsen. 10: Henning Svendsen, 11: Einar Gjelstrup. 12: N. P. Nørgaard Andersen. 13: Erling Hansen. 14: A. Toft Nielsen. 15: Flora Christensen. 16: P.L. Jørgensen. Midten fra venstre: 1: Erik Achen. Nr.2: Palle Møller Hansen. Nr. 3: I. Thorsen.  4: Inger Vagn Pedersen. Nr.5: C. Sterup. 6: Emil Wennerstrøm. 7: Rye Jacobsen. 8: Eva Jørgensen. 9: Inger Møller Pedersen. 10: Rigmor Trane, 11: Lis Schaldemose. Lis Schaldemose (som var viceinspektør) dimmiterede fra Femmers Kvinde Seminarium i 1929 sammen med Anne Studsgaard Pedersens mor. Nr.:12: Kai Warming. 13: Aage Poulsen. 14: Rud Sørensen. 15: Kjeld Jacobsen. 16: Knud Magnil. 17: Eva Zwicky. 18: Albert Koue. Forrest fra venstre: 1: Karen Legarth. Nr.2: R. Schacke-Andersen (Kaldet operasangeren). Nr.3: Helga Jacobsen. Nr.4: Ida Graff. Nr.5: Inge Baggesen. Nr.6: Erna Wiene. 7: C. Damgaard. 8: Olga Boss Henriksen. 9: Henning Marott Hansen. Nr.10: Else Fahrenkrug-Jacobsen. Else døde i 1981. Nr.11: Signe Hansen. 12: Helle Rald. Nr. 13: Bodil Laursen, 14: Otto Dreyer, 15: Gunnar Christiansen, 16: Povl Eiler Hansen. Tak til Jens Ohlhues der har leveret billede og navne. Og tak til Gitte (Niederberger)-Jacobsen for tilføjelser. Gitte er datter af  Else Fahrenkrug-Jacobsen.

4. Bb 1956-57.På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Hans Morton. Nr.2: Jan Fahrenkrug. Nr.3: Jesper Gudman Frederiksen. Nr.4: Flemming Deleuran. Nr.5: Jens Fogh. Nr.6: Steen Golman. Nr.7: Knud Rafn. Nr.8: Ib Marott Hansen. Nr.9: Pouel Pedersen. Nr.10: Jørgen Møller-Rasmussen. Skolelærer: Helle Rald (hun var lærervikar). I midten: Nr.1: Ole Bramsnæs. Nr.2: xx. Nr.3: Steen Gersager. Nr.4: xx. Nr.5: Jeanne?. Nr.6: xx. I nederste række: nr.1: Aase. Nr.2: Maja Boss Henriksen. Nr.3: xx. Nr.4: Annette Jørgensen. Nr.5: xx. Nr.6: Gitte Jacobsen (bror: Erik Ole Jacobsen). Nr.7: Kirsten Jørgensen . Nr.8: xx. Nr.9: Marianne Laursen. Nr.10: Ingelise Baggesen (er ikke helt sikker). Nr. 11: Bente Gersager. Nr. 12: Hanne Jørgensen. Gitte boede indtil 2. klasse paa Egholmvej 52 i Vanløse, flyttede  i 1951 til Chr. Richardtsvej 9, København V. Gitte har arbejdet i 30 år i Bruxelles (afbrudt af et par udstationeringer i henholdsvis Santiago de Chile og Washington). Siden 2011 bopæl i Berlin.

Gitte fortæller yderligere: Steen Gersager (i midten nr.3) og Bente Gersager (nr.11 i nederste række) er tvillinger og kom begge på Falkonergårdens Gymnasium i 1. mellem. De boede på Borgmester Fischers Vej 9 i de nye højhuse der. Vi var seks, hvis far eller mor var lærer på skolen: Ib Marott Hansen, Maja Boss Henriksen, Gitte Jacobsen, Marianne Laursen, Ingelise Baggesen og Hanne Jørgensen.

Tak til Gitte Jacobsen for klassebillede og navne. Gitte er datter af  Else Fahrenkrug-Jacobsen. Tak til Pouel Pedersen for supplement den 10. maj 2013.

1. x Bb 1956-57. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Jørgen Dræby Pedersen Nr.2: Leif Iversen. Nr.3: Gerner Møller. Nr.4: Steen Hansen. Nr.5: Bjørn Jørgensen. Nr.6: Nis Bank-Mikkelsen. Nis's forældre. Nr.7: Claus Poulsen. Nr.8: Finn Truels Jensen, Finns forældre. I midten: Nr.1: Nils Erik Olsen. Nr.2: Ole Hasselbalch. Nr.3: Annette Thoustrup Jørgensen (gift Nielsen). Nr.4: Kirsten Johannesson (død 2003). Nr.5: Kirsten Danielsen (gift Gehrke). Nr.6: Jytte Pabst. Nr.7: Anette Petersen (gift Lund). Nr.8: Lise Baggesø (død 2006). Nr.9: Birger Stensborg. Nr. 10: Bjørn Ørding-Thomsen. I nederste række: Nr.1: Merethe Andersen. Nr.2: skolelærer frk. Siboni. Nr.3: Anne Albertsen (gift Bertolt). Nr.4: Ulla Flemmer Petersen. Nr.5: Lisbeth Hvorslev (død 1994). Nr.6: Gunilla From. Nr.7: Jette Breum . Nr.8: Vibeke Wallén. Nr.9: Lone Jensen. Nr.10: Lone Schmidt.

1.Dd. 1956/57. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Vivi. Nr.2: xx. Nr.3: Liselotte. Nr.4: xx. Nr.5: xx. Nr.6: Bente. Nr.7: xx. Nr.8: xx . Nr.9. Skolelærer: Povl Eiler Hansen. I midten: Nr.1: Irene. Nr.2: xx. Nr.3: Jan. Nr.4: Erling. Nr.5: Kirsten Dahl. Nr.6: Hanne Jensen. Nr.7: xx. Nr.8: Lasse. Nr.10: xx. I nederste række: Nr.1: Anette. Nr.2: Anne. Nr.3: Mette. Nr.4: Niels Hesse. Nr.5: Flemming. Nr.6: Alice. Nr.7: Bonnie. Nr.8: Torben Oldrup (Hansen). Nr.9: xx. Nr.10: xx. Flere elevnavne efterlyses! Tak til Torben Oldrup for foto 29. marts 2011, og Anne Studsgaard for flere navne den 2. oktober 2011.

4.Dd 1956/57 . klasselærer Inge Baggesen. Midterste række fra venstre nr. 6: Bjarne Winther Petersen. Elevnavne efterlyses!

Nyt 28. november 2012:

II x. Cc 1956/57. Øverst fra venstre: nr.1: Hans Baagøe. Nr.2: Arne. Nr.3: Peter Suhr. Nr.4: Flemming Bech Jensen. Nr.5: Torben Hansen. Nr.6: Freddy Nøddekær.Nr.7: Poul Werner Rasmussen. Nr.8: Jørgen Hansen. Nr.9: Bent. Mellemste række: Nr.1: Jørgen Hintze Holm. Nr.2: Jørgen Lynnerup. Nr.3: Jytte Simonsen. N4.: Bente Knudsen. Nr.5: Peter Langvad. Nr.6: Per Brandt. Nr.7: Ole Mather. Nederste række: nr.1: Britta Linden. Nr.2: Sanne Buxbom Muller. Nr.3: Vibeke. Nr.4: Helle Vilhardt. Nr.5:? - Nr.6: Ulla Frandsen. Nr.7: Anni. Nr.8: Kirsten Cold. Nr.9: Jytte Andreasen. Nr.10: Grete Holten. Nr.11: Lis Christensen. Tak til Jørgen Lynnerup for foto den 28. november 2012.

  

Nyt foto fra Svend Mathiesen i maj 2010

Real Bb 1956/57. På billedet ses øverst fra venstre: nr.1: Flemming Weischelfeldt, gift med Ingrid Jensen. Nr.2: Svend Mathiesen. Nr.3: lærer Damgård. Nr.4: Christian Lemcke, P. Bangsvej. Nr.5: Jørgen Hansen, Kronprinsensvej. Nr.6: Søren Lunøe. I mellemste række: Nr.1: Inge Løppenthien. Nr.2: Annie Søndergård, Azalievej. Nr.3: Lise Brummer. Nr.4: Edith Nielsen. I nederste række: Nr.1: Lene Liberg. Nr.2: Inge Busk (Lotte). Nr.3: Elsebeth Mørck, P. Bangsvej. Nr.4: Ebbe Gustafsen. Ebbe døde den 24. juni 2010 i Ballerup. Nr.5: Lis Mikkelsen. Nr.6: Søren Jensen. Nr.7: Anne Marie Hansen. Nr.8: Kirsten Wendelbo, Hoffmeyersvej. Nr.9: Bente Jørgensen, Flintholm Alle. Tak til Svend Mathiesen for foto og tak til Inge Løppenthien (Rasmussen) der har leveret navne.

 

Skoleafslutning Real Bb 1956/57. Nr.3: Børge Thygesen. Se øvrige navne på billedet ovenover. Klassen fejrede 25 års jubilæum i 1981

 

3. Dd. 1956/57. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Torben Gregers Petersen Nr.2: Flemming Pedersen. Flemming boede i ”Roskildegården” Nr.3: Klasselærer: Jeg husker ikke navnet, men vi kaldte hende ”Bedste”. Nr.4: Ole(?) Jønsson. Nr.5: Claus Wennerwald. Claus boede på Borgm. Fischers Vej. Nr.6: Freddi Møller. Nr.7: Henning Tobiassen. Nr.8: Bent?. Nr.9: Stephen Bloch Juhl. I midten: Nr.1: Erik Thomsen. Erik boede på Borgm. Fischers Vej. Nr.2: Gorm Grove Nielsen. Nr.3: Lars Eriksen. Lars boede på Hoffmeyersvej, lige over for skolen. Nr.4: Niels Larsen. Nr.5: Jørgen Egeslund Petersen. Nr.6: Conny Thybo. Nr.7: Ole Juul Engelholm. Ole boede på Glahns Alle 41 (bror Per). I nederste række: Nr.1: Mette - ?. Nr.2: Susanne - ?. Nr.3: Birgit(te)? - ?. Nr.4: ?. Nr.5: Connie Jensen.  Nr.6: Maiken - ?. Nr.7:? . Nr.8: Dorthe. Nr.9: ?. Nr.10: Lonny - ?. Tak til Jørgen Egeslund Petersen der har leveret foto og navne.

3 Bb 1956/57. På billedet ses øverst fra venstre: nr.1: Bent (Pedersen). Nr.2: Trols. Nr.3: Johan (Fogh?). Nr.4: Mogens. Nr.5: Jacob Lautrup (tvilling til Henrik). Nr.6: Lars. Nr.7: Per. Nr.8: Hans. 9. Lars Tulinius kaldet Lasse. Klasselærer Bodil Laursen. I midten: nr.1: Peter. Nr.2: Torben. Nr.3: Ulla Hoffmeyer. Nr.4: Lone Vith. Lone boede på Sønder Fasanvej 80. Lones bror Ole Bjørn With gik i klasse med Mogens Weile. Nr.5: Edith Marie Rosenmeier. Nr.6: Lone Andersen. Nr.7: Palle. Lærerinde: Bodil Laursen. I nederste række: nr.1: Bodil Teytaud Johansen. Nr.2: Lone Pheiffer. Nr.3: Karen Langsted. Nr.4: Lise Alkjær. Nr.5: Hanne Dræbye Petersen. Nr.6: Kirsten Larsen. Nr.7: Karen J. Nr.8: Annette Peters. nr.9: Susanne Bartholdy. Nr.10: Lene. Nr.11: Marianne.  Tak til Lone Vith der har leveret billede og navne og til Hanne Dræbye Petersen for suppl.navne, gift Klysner. Hanne bor i Canada.

5Bb 1956-57. Alle fra venstre, øverst: 1.: Mogens Christiansen - Hans Henrik Schmidt - Asger Andreas Brix † - Peter Gravesen - Steen Larsen - Flemming Andrup - Poul Holm Sørensen - Jørgen Sonne - Per Olsen. 2.: Niels Frederiksen - Poul Damgaard Nielsen † - Lone Tanggaard Knudsen † - Rikke Fabricius Bjerre - Lis Poulsen - Ulla Gudmann Frederiksen - Jesper Due Pedersen - Henry Emil George Larsen - Bent Jørgensen. 3.: Regitse Stenland - Grethe Bodil Henriksen † - Vivi Elnif - Ellen Laustsen - Jytte Kristiansen - Gitte Westphall - Birgit Mønsted - Renata Campeotto - Vibeke Vest Madsen - Linda Hveissel. Tak til Mogens Christiansen for billede og for navne 12. juli 2012.

 

5 Cc 1956/57. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Ole ? Nr.2: xx. Nr.3: Klasselærer Erik Olsen Nr.4: Vagn ? Nr.5: xx. Nr.6: Kurt Randløv Nr.7: xx. Nr.8: Flemming Egeslund (Petersen) Nr.9: xx. Nr.11: xx . Skolelærer: xx. I midten: Nr.1: xx. Nr.2: xx. Nr.3: Flemming ?. Nr.4: Lise ? Nr.5: xx. Nr.6: xx. Nr.7: xx. Nr.8: xx. Nr.10: xx. I nederste række: nr.1: xx. Nr.2: xx. Nr.3:Jette Gjøttrup. Nr.4: xx. Nr.5: Marianne ?. Nr.6: xx. Nr.7:xx . Nr.8: Lisa ? Nr.9: Gitte ? Nr.10: xx. Tak til Flemming Egeslund der har leveret billede og navne. Tak for tilføjelse juni 2011 til Annette Thoustrup Jørgensen (gift Nielsen).

1 f Bb 1956/1957. På billedet ses øverst fra venstre: Skolelærer: Knud Magnil Nr.1: Finn. Nr.2: Michael. Nr.3: Knud Lunøe. Nr.4. John boede Frederiksvej 12. Nr.5: Henrik. Nr.6: Hans Christian. Nr.7: Leif. Nr.8: xx. Nr.9: xx. Nr.11: xx. I midten: Nr.1: Christian Tom Pedersen boede Mathildevej 2. Nr.2: Per Bach. Nr.3: Steen. Nr.4: John boede Nordre Fasanvej 12. Nr.5: Frank blev gift med Ingeborg. Nr.6: Per Iversen. Nr.7: xx. Nr.8: xx. Nr.10: xx. I nederste række: nr.1: Ulla Knudsen. Nr.2: Anita Stenfeldt - Hansen. Nr.3: Ingeborg Nielsen blev gift med Frank. Nr.4: Hanne Løvgreen. Nr.5: Lone Sørensen som boede i Roskildegården. Nr.6: Hanne Jørgensen. Nr.7: Ingelise Hansen. Nr.8: Marit Sjong. Billede er leveret af Marit Sjong ” gift Terp” sendt af Peer Marfelt.

III f Bb 1958/1959. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: xx Nr.2: Per Iversen. Nr.3: xx. Nr. 4. xx. Nr.5: Peer Marfelt. Nr.6: Hans Christian. Nr.7: Steen. Nederst: Nr.1: xx. Nr.2: Bodil. Nr.3: Bente Gyda Nielsen. Nr.4: Marit. Nr.5: Ingelise Hansen Nr.6: Ingeborg Nielsen. Nr.7: Lone Sørensen. Nr.8: Jan. Skolelærer: Knud Magnil. Billede er leveret af Marit Sjong ” gift Terp” sendt af Peer Marfelt.

1956-57. Yderst til venstre: Henrik Tauber Lassen. Yderst til højre: klasselærer Rud Sørensen. Nederste række fra venstre nr. 4: Lise Attrup Jensen (gift Andersen). Nr. 5: Mia. Søndermarkskolens venner modtager med glæde navne på eleverne. Bemærk klassebillederne må ikke benyttes i kommercielt øjemed jf. lov om ophavsret. Tak til Henrik der har leveret billedet og for tilføjelser til Annette Thoustrup Jørgensen den 8. juni 2011 (gift Nielsen).

1956-57. Øverst fra venstre. Nr.1: Mogens Michelsen (død 1994). Nr.2: Hans Erik Nørgaard. Nr.3: Flemming Schjøtt. Nr.4: Finn Spieker. Nr.5: Bent Erik Romose. Nr.6: Jens Ohlhues. Nr.7: Jesper Poulsen. Nr.8: Aleks Jensen. Nr.9: Mads Caprani I mellemste række: Klasselærer Erna Wiene. Nr.1: Ole Andersen. Nr.2: Flemming Støvring. Nr.3. Carl Henrik Henriksen. Nr.4: Bert Liebmann (død 2008). Nr.5: Ove Boe Larsen. Nr.6: Vinnie Holst. Nr.7: Inge Merete Rafn (død 1998). Inge Merete boede på Dalgas Bouldevard. I nederste række: Nr.1: Grete Andersen. Nr.2: Pia Braun. Nr.3: Jean Ferguson (død 1982). Nr.4: Lis Gjerrild. Nr.5: Lone Andersen. Nr.6: Jannie Andreassen. Nr.7 Mette Steen Olsen. Nr.8: Ingelise Hansen. Nr. 9: Lise Hartmann Berg. Tak til Jens Ohlhues der har leveret billede og navne.

1956-57. Øverst fra venstre Nr.1: Erik Hoffmann (død ca. 1994). Nr.2: Søren Christensen, Søren boede på Joakim Larsensvej 16, senere på Kronprinsensvej 33. Nr.3: Bengt Hintzeholm. Nr.4: Henrik Jul Petersen. Nr.6: Niels Arnum (død ca. 1998). Nr.6.: Jens Ohlhues. Nr. 7: Steen Breum. Nr. 8: Ole Stæhr. Ole blev skolelærer. Nr.9: Lasse Lefevre (død 2006). I mellemste række: Lærer Inger Tornø (senere Iversen). Nr.1: Inger Bøgsted Møller. Nr.2: Ingelise Hedelbo. Nr.3: Aase Petersen. Nr. 4: Ellen Højer Petersen. Nr.5. Liselotte Halfter. Nr.6: Lone Grøndahl. Nr.7: Ulla Junge. Nr.8: Mogens Harkamp. Nederst fra venstre: Nr.1: Erik Johansen ”Strikke”. Nr.2: Ulrich Torp. Nr.3: Anne Petry. Nr.4: Lise Elmquist. Nr.5: Putte (Margrethe) Sonne Jonsen. Nr.6. Jytte Gregers Petersen. Nr.7: Kirsten Skjold Jensen. Nr.9. Ole Mikkelsen. Nr.10: Torben Hans Schack von Brockdorff. Tak til Jens Ohlhues der har leveret billede og navne.

III. x Cc 1954/1955. Øverst fra venstre: Nr.1: Poul Friborg. Nr.2: Henning Christensen. Henning boede i Roskildegården, senere i et af punkthusene. Nr.3: Niels Tuxen Kronprinsensvej. Nr.4: Kurt Sørensen. Nr.5: John Reinhard Hansen Nr.6: Peter Bentzen. Nr.7: Kasper Torp. Midten fra venstre: Nr.1: Niels Damgaard Nielsen Sdr. Fasanvej ca. 92. Nr.2: Karl Dam Petersen. Nr.3: Keld Pabst. Keld boede på Carl Feilbergsvej. Nr.4: Finn Jørgensen. Nr.5: Erling Rasmussen. Forrest fra venstre: Nr.1: Jytte Lochmann boede på Peter Bangsvej v/KB Hallen, (søster til Niels Lochmann). Nr.2: Inger Carentius. Nr.3: Helle Hjort Lorenzen (Azaleavej 4) Nr.4: Jette Poulsen. Nr.5: Lise Daugaard. Nr.6: Lise Bentzen Nr.7: Lis? Tak til Birgit Rafn for hjælp med billeder og navne. Tak til flere andre som har bidraget med supplementer.

Realklasse Aa 1956/1957. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Niels Damgaard Nielsen. Niels blev udlært som elektriker senere teknikum ingeniør. I 1964 blev Niels gift med Hanne Gerd Garup og sammen har de to sønner. Idag (2010) bor de alle i Tølløse. Nr.2: Ole Bade. Læs om Ole Bade. Se Ole spille skoleteater. Nr.3: Kurt Sørensen. Nr.4: Finn Jørgensen. Nr.5: Kjeld Parbst. Kjeld boede på Carl Feilbergsvej. Nr.6: John Hansen. Midten fra venstre: Lærer Sigrid Ringkøbing ”Ringmutter” med det blånede hår. Nr.1: Ingrid Enert. Nr.2: Lizzy Pater. Nr.3: Jesper Langberg. Nr.4: Lene Ehlers. Nr.5: Carl Dam Petersen. Forrest fra venstre: Nr.1: Anna Frey. Anna boede på Frederiksvej, og var veninde med Inge Merete Rafn. Mogens Weile tilbragte en del tid med dem begge i deres læseferier mm. Nr.2: Lise Lotte Rasmussen. Nr.3: Jette Poulsen. Nr.4: Inger Karenthius. Nr.5: Lone Petersen. Nr.6: Lise Daugaard. Nr.7: ”Rasser” Nr.8: Birthe Nielsen ”Nisse” Nr. 9: Hanne Gerd Garup, gift Damgaard. Tak til Birgit Rafn for hjælp med billeder og navne.

IV x Aa 1956/1957. Klasselærer Hans Jørgen Nerup. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Birthe Hesse (Roskildegården). Nr.2: Inge Lise Christensen. Nr.3: Otto Bay Christensen. Nr.4:? Nr.5: Mogens Tvede. Nr.6: Ulla (KB) Larsen (gift Nørgård). Nr.7: Kurt Stampe. Nr.8: Ole Bank Mikkelsen. Midten fra venstre: Lærer H J Nerup. Nr.1: Bente Mather. Nr.2: Jette Mortensen. Nr.3: Bente Suhr. Nr.4:? Nr.5: Lone Feddersen. Nr.6: Peder Bjørn Barlach Pedersen (Peder Bjørns bror). Nr.7: Tove Pedersen (Roskildegården). Nr.8: Peter Madsen (Hoffmeyersvej). Nr.9: Grethe Hansen. Nr.10: Torben Skjold. Nr.11: Arne Rasmussen. Forrest fra venstre: Nr.1: Nina Ibsen. Nr.2: Per Løbner Pedersen. Nr.3:Tove Hansen. Nr.4: Steen Leth. Nr.5: Birgit Langvad (Død). Nr.6: Jens Serritslev (Død) bror til Bent. Nr.7: Elise Thygesen. Nr.8: Ole Blåberg. Nr.9: Vibeke Møller. Nr.10: Poul Juul. Tak til Bente Suhr og Ulla Larsen for billede og reviderede navne den 7. dec. 2009.

Nyt 28. november 2012:

4.x Bb 1958-59. øverst: Per brandt-poul werner rasmussen-peter langvad-jørgen hansen-klavs hansen-ole mather-jørgen lynnerup-peter suhr-flemming bech jensen,  mellemste:  freddy nøddekær-?-annie?-kare. n henriksen-lis christensen-helle vilhardt-kirsten cold-torben hansen-lærer dreyer nederst:   britta linden-ulla frandsen-jytte andreasen- bente knudsen vibeke-sanne buxom muller-lis garde. Tak til Jørgen Lynnerup for foto den 28. november 2012.

Klassen gik på Sofus Frankskolen

Real Aa 1957/1958. Øverst fra venstre: Nr.1: IngeLise Christensen. Nr.2:Torben Skjold. Nr.3:? Nr.4: Arne Rasmussen. Nr.5: Ole Blåbjerg. Nr.6: Kurt Stampe. Kurt boede på Frederiksvej i samme opgang som Anna Frey. Nr.7: Ole Bank Mikkelsen, Joakim Larsensvej 17. Nr.8:? Midten fra venstre: Nr.1: Mogens Tvede. Nr.2:? Nr.3: Nina Ibsen. Nr.4: klasselærer Hans Jørgen Nerup. Nr.5: ?. Nr.6: Birthe Hasse. Nr.7: Bente Suhr. Nr.8:? Forrest fra venstre: nr.1: lærer Gerda Kahr. Nr.2: Elise Thygesen. Nr.3: Tove Petersen. Tove boede i Roskildegården (i slutningen af 60'erne i Magleparken i Ballerup). Nr.4:? Nr.5: Vibeke Møller. Nr.6:? Nr.7: Ditte Andersen. Tak til Bente Suhr for billede og navne. Flere navne kommer snart.

Fra 1948 til 1954 gik Mogens Weile i klasse med: IngeLise Christensen, Ole Blåbjerg, Nina Ibsen, Bente Suhr, Elise Thygesen, Tove Petersen, Vibeke Møller og Ditte Andersen. Se klassebillede.

Real Aa 1957/1958 foto 2. Klasselærer Hans Jørgen Nerup. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1:? Nr.2: Mogens Tvede. Nr.3: Jens. Nr.4:? Nr.5: Ole Blåbjerg. Nr.6: Kurt Stampe. Midten fra venstre: Nr.2:? Nr.3:? Nr.4: Nina Ibsen. Nr.5:Birthe Hesse. Nr.6: Ole Bank Mikkelsen. Forrest fra venstre: nr.1:? Nr.2:? Nr.3:? Nr.4: Elise Thygesen. Nr.6: Lone Feddersen. Nr.7: Vibeke Møller. Nr.8:? Tak til Bente Suhr der har leveret billede og navne.

Realklasse Aa 1957. Hele bandens sidste skoledag, På billedet ses: Øverst fra venstre: nr.1: Benny Højland Nygaard. Nr.2: Henning Christensen. Nr.3: Birgit Rafn. Nr.4: Ole Bade, boede i Roskildegården. Nr.5: Niels Damgaard Nielsen. Nr.6: Jesper Langberg. Nr.7: John R. Hansen. Nr.8: Keld Pabst. Nr.9: Birthe Nielsen ("Nisse")Lizzie Pater. I midten: Nr.1: Lise-Lotte Rasmussen. Nr.2: Hanne-Gerd Garup. Nr.3: Inger Karenthius. Nr.4: Finn Jørgensen. Nr.5: Kurt Sørensen. Nr.6: Lone Petersen. Nederste række, "de motoriserede":
nr.:1: Anna Frey. Nr.2: Jette Poulsen. Nr.3: Birthe Rasmussen ("Rasser"). Nr.4: Lise Daugaard.Nr. 5: Lene Ehlers. Nr.6: Karl Dam Petersen. Nr.7: Lizzie Pater. Tak til Lene Ehlers for billedet. Ole Bade for navne.

1957/58. Øverst fra venstre: Nr.1: Grete Andersen. Grete boede på Borgmester Fichersvej (hendes bror Bent var FDFer). Nr.2: Jens Ohlhues. Nr.3: Henning Pedersen (død 1990). Nr.4: Bent Erik Romose. Nr.5: Flemming Schjøtt. Nr.6: Jesper Poulsen. Nr.7: Bert Liebmann (død 2008). I midten: Nr.1: Inge Merete Rafn (død). Nr.2: Poul Erik Clausen. Nr.3: Flemming Støvring. Nr.4: Hans Erik Nørgaard. Nr.5: Mads Caprani. Nr.6: Ove Boe Larsen. Nr.7: Carl Henrik Henriksen. Nr.8: Finn Spieker. I nederst: Nr.1: Mogens Michelsen (død 1994). Nr. 2: Ole Andersen. Nr.3: Anne Mortensen. Anne boede på Frederiksvej 10. Annes far var stenhugger og hendes bror Bent var FDFer. Nr.4: Margit Jean Hamilton Ferguson (død 1982). Nr.5: Mette Steen Olsen. Nr.6: Ingelise Hansen. Nr.7: Jannie Andreassen. Nr.8: Vinnie Holst. Nr.9: Lone Andersen. Nr.10: Lise Hartmann Berg. Tak til Jens Ohlhues der har leveret billede og navne.

1958. Klasselærer Axel Toft Nielsen. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: xx Nr.2: xx. Nr.3: xx. Nr.4: xx. Nr.5: xx. Nr.6: Hans Krister Nielsen.  Nr.7: xx. Nr.8: xx. Nr.9: xx. Nr.11: xx . I midten: Nr.1: xx. Nr.2: xx. Nr.3: xx. Nr.4: xx. Nr.5: xx. Nr.6: xx. Nr.7: xx. Nr.8: xx. Nr.10: xx. Nr.11: xx. I nederste række: nr.1: xx. Nr.2: xx. Nr.3: xx. Nr.4: xx. Tak til Anders Richert for navn på billedet.

4. x Cc 1956. Bagest fra venstre: nr.1: Flemming Houby. Nr.2: Claus Møller Madsen. Nr.3: Flemming Wittrock, boede på Kattings Alle. Nr.4: Ole Wesphael, Ole boede på Kronprinsensvej. Vist nok senere på General Bahnsonsvej. Nr.5: Jørgen Kruse. Nr.6: Jørn Rønsbo. Nr.7: Ole Bjørn. Nr.8: Marianne Bjældgaard. Midten fra venstre: 1:Ingrid Illemann Hansen. Nr.2: Lærer Ida Graff. Nr.3: Inger Houby. Nr.4: Knud Andersen, Dalgas Bouldevard. Nr.: 5: Kirsten Valentin Jensen. Nr.6: Helen Jensen. Helen boede på Frederiksvej 13. Nr.7:? (boede vist nok på Borgm. Fishersvej). Nr:8: Jørgen ”Jumme”. Nr.9: Kurt Ravn. Nr.10: Michael. Nr.11: Hanne Margrethe, blev sygeplejerske og gift Hagelin. Hanne Margrethe boede på Joakim Larsensvej 11. Nr.12: Lærer Henning Hansen. Nr.13: Inger Thomsen. Forrest fra venstre: nr.1: Lone. Nr.2: Kirsten Studsgaard. Nr.3: Aase. Nr.4: Jane Frederiksen, Dalgas Bouldevard. Nr.5: Bente Danielsen, 6: Grethe. Nr.7: Karen Madsen. Nr.8: Lis. Nr.9: ? Tak til Jens Ohlhues der har leveret foto og navne. Tak til Jørn Rønsbo for tilføjelser den 4. nov. 2009.

5 Bb. 1958/59. Lærer Bodil Laursen. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.:1 Palle. Nr.2: Per. Nr.3: Mogens. Nr.4: Peter. Nr.5: Lars. Nr.6: Johan (Fogh?). Nr.7: Ole Søballe. Nr.8: Bo Maltesen. Nr.9: Ole Bang-Jensen. Nr.10: Trols. Skolelærer: Bodil Laursen. I midten: Nr. 1: Annemargrethe. Nr.2: Ulla Houmøller. Nr.3: Marianne Dorph Jensen. Nr.4: Lone Pheiffer. Nr.5: Kirsten Larsen. Nr.6: Lena. Nr. Edith Marie Rosenmeier. Nr.8: Jacob Lautrup (tvilling til Henrik). Nr.9: Torben. Nr. 10: Bent (Pedersen?). I nederste række: nr.1: Marianne Truels Jensen. Nr.2: Lise Alkjær. Nr.3: Karen Langsted. Nr.4: Hanne Dræby Petersen. Nr.5: Lone. Nr.6: Annette Peters. Nr.7: Susanne Bartholdy. Nr.8: Karen J. Nr.9: Bodil Teytaud Johansen. Nr.10: Birthe Larsen. Tak til Lone Vith der har leveret billede og navne. Tak til Hanne for supplerende navne.

4 Dd. 1958/59. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Bo Hasselbalch. Nr.2: Birger Kruse. Nr.3: Jørgen Willy Christensen. Nr.4: Kjeld With-Seidelin. Nr.5: Niels Kirkegaard. Nr.6: Lars Holbak. Nr.7: Jens Linde. Jens Linde blev journalist og skriver om mad og vin (i "Mad og Vin". I midten: Nr.1: Ole ?. Nr.2: Peter Rixen. Nr.3: Irene. Nr.4: Hanne Baggesen. Nr.5: Ingrid Dreyer. Nr.6: Eva ?. Nr.7: ?. Nr.8: Elisabeth Voigt. Nr.10: Torsten Svendsen. Nr. 11.: Peter Jøndrup Skolelærer: Annelise Lehmann. I nederste række: nr.1: Michael Øsby. Nr.2: ?. Nr.3: ?. Nr.4: Karen Kyndrup. Nr.5: ?. Nr.6: ?. Nr.7:Beatrice Hannibal. Nr.8: Lis Gundelach-Petersen. Nr.9: Benthe Weisenfeldt Jensen. Nr.10: Karen-Lise Gøttrup. Nr.11.: Erik ? Tak til Jørgen Willy Christensen der har leveret billede og navne den 18. februar 2013.

5 Dd. 1958/59. Klasselærer: Ejner Gjelstrup. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Stephen Bloch Juhl. Nr.2: Erik Thomsen. Nr.3: Flemming Pedersen. Nr.4: Ole Juul Engelholm. Nr.5: Freddi Møller. Nr.6: Henrik Lautrup. Nr.7: Niels Larsen. Nr.8: Henning Tobiassen. Nr.9: Gorm Grove Nielsen. Nr.10: Jens Christian Sørensen . I midten: Nr.1: ?. Nr.2: Elsebeth Valentin Jensen. Nr.3: Conny Thybo. Nr.4: Claus Wennerwald. Nr.5: ?. Nr.6: ?. Nr.7: Jørgen Egeslund Petersen. Nr.8: Niels - ?. Nr. 9: Lars Eriksen. Nr. 10: Torben Gregers Petersen I nederste række: Nr.1:? Nr.2: Lonny Hansen. Nr.3: Helle Bade. Nr.4: Maiken Sjøberg. Nr.5: Connie Jensen. Nr.6: Dorthe - ? Nr.7:? Nr.8: ?. Nr.9: Annette Lund. Annette boede på Peter Bangsvej. Nr.10: Birgitte Bjarnø Jensen. Tak til Jørgens Egeslund Petersen der har leveret billede og navne.

1x. 1958/59.

 

6 Ff. 1959-60. Lærer Marie Hansen. Øverst fra venstre ses: 1. Palle. 2. Per. 3. Bo Maltesen. 4. Lars. 5. Peter. 6. Jacob Lautrup. 7. Ole Søballe   8. Ole Bang-Jensen. 9. Lars Tulinius {Lasse} I midterrækken: 1. Birthe. 2. Johan Fogh? 3. Mogens. 4. Karen J. nr.5: Bodil Teytaoud Johansen. Nr.6: Lone Vith. Forreste række: 1. Kirsten Larsen. 2. Hanne Dræbye Petersen. Hanne bor i Canada. 3. Ulla Hoffmeier. 4. Edith Marie Rosenmeier. 5. Lena. 6. Marianne Truels Jensen. 7.  Lone Andersen. 8. Lone Pheiffer. Tak til Lone der har leveret billedet og tak til Hanne for navne.

1958-59. Øverste række fra venstre: Nr. 2: Bjarne Winther Petersen. Midterste række nr. 9: Steen Andreasen. Nr. 10: Jørgen Thoustrup Jørgensen. Tak til Else og Lone der har leveret billedet og til Jørgen Thoustrups søster Annette for navne

ll x Cc.1959/60  Fra venstre bagerste række: Jaques, Søren Eilsgård, Henrik Bartholdy, Ejner, Flemming Jess, Max, xxx, Søren Thomsen, Vagn Steensborg???, Lars. midterste række: Niels-Bjørn,xxx, Iben Hjald, gift Brown. Iben blev uddannet veterinærsygeplejerske og rejste til USA. Hun fik arbejde på en dyreklinik i New York, og blev gift med dyrlæge Brown. www.vetortho.com . Benedickte( Mitte), Louise, Gitte Gren, Annette, Svend, Erik, xxx, Lærer: Damgård
Forreste række: xxx, Lisbeth, Elisabeth, xxx, Hanne Hansen, Jane, xxx, Annette. Flere og de rigtige navne efterlyses!

Tak til Ivar Moe for oplysninger den 17. marts 2013.  http://www.facebook.com/ivar.moe

1957/58 4 Aa. Øverst fra venstre: Annie Moberg (?), Søren Engel, Rudolph (fornavn?), Dorte Rohde, Peter Wittrock, Anders Tietze, Maj Britt, Midterrækken fra venstre: Niels, Bjarne, Birgitte Mudie Jestrup, Freddy (Freddie?) Næstnederst fra venstre: Per, Chresten, Leif Stryhn, Claus Boxenbaum. Claus boede på Jens Jessensvej 17, senere på Laurids Bings Alle 5. Claus har skrevet bøgerne "Sandvejen og andre veje" og Noter fra en Natbog". Kirsten Jensen (?), Bent Pedersen, Uffe Aggerholm, Jan, Lisbeth Duckwaider. Siddende fra venstre: Line Krogh sceneinstruktør og forfatter, Line boede på Glahns Alle 33, hendes far var musikprofessor. Lines søster Malene blev skuespiller, teater- og filminstruktør. Herefter sidder Hanne, Elsa Westergaard og Estrid. Tak til Claus som har leveret foto og navne. Se flere foto fra Claus: Her

4 Aa 1958/59. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Ole Sørensen. Nr.2: Georg Sparre-Ulrich. Nr.3: Morten Jønsson. Nr.4: Henrik Westphal. Nr.5: Jesper Plambech-Larsen. Nr.6: Preben Schultz. Nr.7: Stig Schiermer Andersen. Nr.8: Ole Andersen. Nr.9: Ole Clemmensen. Nr.10: Erik Mortensen. Nr.11: Flemming Toft Jensen. I midten: Nr.1: Ole Raahauge Rasmussen. Nr.2: Lars Bo Ryefelt. Nr.3: Eili(?) Juvonen(?). Nr.4: Birthe Himmelstrup. Nr.5: Karen Nefer. Nr.6: Ulla Skaaning Pedersen. Nr.7: Ditte Jacobsen. Nr.8: Kristian Nefer. Nr. 9: Ib Elgård Hansen. Klasselærer: Flora Christensen. I nederste række: nr.1: Karen Hvidt. Nr.2: Bente Kristoffersen. Nr.3: Bente Mørup. Nr.4: Karen Winther Petersen. Nr.5: Anne Rasmussen. Nr.6: Lis Vangsaa. Nr.7: Inge-Lise Jørgensen. Nr.8: Winnie Gerchalov(?). Nr.9: Jane Sørensen. Nr.10: Else Magrethe Neldorph(?). Tak til Morten Jønson som har leveret foto og navne.

1958-59. Her er vi så i 5 Aa i klasseværelse nr. 24 hos klasselærer Eva Jørgensen: Bagest fra venstre ved tavlen: nr.1: Birgit Sørensen. Nr.2: Leif Stryhn. Nr.3: Line Krogh. Nr.4: John Steenberg Christensen. Nr.5:  Lisbeth Duckwaider. Nr.6: Anders Tietze. Nr.7: Per. Nr.8: Peter Wittrock.

Mellemste rækker fra venstre: Karin. Birgitte Mudie Jelstrup. Annie Moberg (?) Estrid. Kirsten Clausen (?) Jytte Vinkel Hansen. Elsa Westergaard. Freddie (Freddy?) siddende på katederet Ingrid Bjerrum. Per Hoffman. (?). Bjarne. (Orla?). Bent Pedersen. Maj Britt. Bjarne. (rækkerne er ikke så nemt at holde rede i).

Siddende på gulvet fra venstre: nr.1: Claus Boxenbaum. Claus er advokat og forfatter. Nr.2: Jørgen Voldmester. Nr.3: Dorte Rohde. Nr.4: Hanne (?) Nr.5: Kirsten Jensen. Nr.6: Uffe Aggerholm. Nr.7: Kresten. Nr.8: Bjarne. Tak til Claus som har levet foto og navne.
 

3 Dd. 1958/59. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Per. Nr.2: Niels. Nr.3: xx. Nr.4: Kirsten. Nr.5: xx. Nr.6: Alice, boede på Peter Bangsvej. Nr.7: xx. Nr.8: xx. Nr.9: xx. Nr. 10. Nr.11: xx . Skolelærer: Povl Eiler Hansen. I midten: Nr.1: Kirsten. Nr.2: xx. Nr.3: Bente. Nr.4: Lasse. Nr.5: Dorthe. Nr.6: Erling. Nr.7: xx. Nr.8: Jan. Nr. 9. Nr.10: xx. I nederste række: nr.1: Lillian Albertsen gift Bach. Lillian boede på Frederiksvej 25. Nr.2: Irene Clemmesen, boede på Frederiksvej 29. Nr.3: Mette. Nr.4: xx. Nr.5: Susanne, boede på Fasanvej. Nr.6: Anette. Nr.7:xx . Nr.8: xx. Nr.9: Bente. Bente boede på et børnehjem ikke så langt fra skolen (Jens Jessensvej). Nr.10: xx. Tak til Lillian Bach som har levet foto og navne.

2 x Aa 1958-59. Alle fra venstre:  Bagest: Tom (? Christensen) - Peter Skibye - Jørgen Toftegaard - Jørgen Hartmann - Michael Emig - Per Back - Ole Borch † - Christian Tom Pedersen - Bjørn ? I midten: Niels Erik Oldenburg - Lone Hjelmgaard - Lillian S. Larsen - Karen Buch - Mogens W. Jørgensen - Lene Ingemann Petersen - Hanne Jelstrup - Erik M. Madsen - Karin Aamand Pedersen - Lærer: Erik Olsen † Forrest: Lone Mørup - Herdis Vinkel Hansen - Lisbet Møller - Gitte Liebmann - Jette Gjøttrup - Grete Hein † - Anita Steenfeldt Hansen - Sussie Peters † - Bente Larsen - Helle Kristensen. Tak til Mogens Christiansen for billede og for navne 12. august 2012.

2 x Bb 1958-59. Alle fra venstre, øverst: 1.: Erik Uffe Sally - Thorkild Thage-Jørgensen - Poul Damgaard Nielsen † - Jesper Due Pedersen - Grethe Bodil Henriksen † - Tove Sørensen - Birgit Mønsted - Lisbeth Lefevre † - Gitte Westphall - Lone Tanggaard Knudsen †. 2.: Lærer Erling Hansen - Steen Jul Petersen - Hjarne Christoffersen - Vibeke Dynesen - Flemming Andrup - Henry Emil George Larsen - Ole Baggesen - Ingelise Hansen † - Jette Stanley Thomsen - Hanne Irene Hansen. 3.: Poul Holm Sørensen - Birger Løbner Petersen † - Leif Stangebye - Ebbe Teibel - Preben Eigil Tobiasen † - Bent Jørgensen - Vibeke Vest Madsen - Bente Alice Andersen - Leni Jensen - Lone Grønlund. Tak til Mogens Christiansen for billede og for navne 12. juli 2012.

3 x Bb 1958-59. Bagerste række fra venstre: Nr. 1: Gerner Møller. Nr. 2: Leif Iversen. Nr. 3: Claus Poulsen. Nr. 4: Bjørn Jørgensen. Nr. 5: Karsten Lund. Nr. 6: Steen Hansen. Nr. 7: Bjørn Ørding-Thomsem. Nr. 8: Christian Bramsnæs. Nr: 9 Nils Erik Olsen. Nr. 10: Jørgen Dræby Pedersen. Nr. 11: Lars Bindslev. Nr. 12: Ole Hasselbalch. Midterste række fra venstre nr. 1: Ulla Flemmer Petersen. Nr. 2: Anne Albertsen. Nr. 3: Bodil Frost. Nr. 4: Lise Baggesøe. Nr. 5: Annette Thoustrup Nielsen. Nr. 6: Anette Petersen. Nr. 7: Kirsten Johannesson. Nr. 8: Kirsten Danielsen. Nr. 9: Vibeke Sandvig. Nr. 10: lærerinde Inger Møller-Petersen. Nederste række fra venstre nr. 1: Jytte Pabst. Nr. 2: Gunilla From. Nr. 3: Merethe Andersen. Nr. 4: Lisbeth Hvorslev. Nr. 5: Lone Jensen. Nr. 6: Lone Schmidt. Nr. 7: Nis Bank-Mikkelsen. Nr. 8: Claus Kronborg. Nr. 9: Birger Steensborg. Nr. 10: Finn Truels Jensen.

1958-59. Øverst fra venstre: Nr.1:?, Nr.2: Bertel Frederiksen, Nr.3: Torben de Renouard, der senere spillede på KB’s førstehold. Nr.4: Erik Jensen ”Nysse”. Nr.5: Lars Klokkedal. Nr.6: Henning Jensen. Nr.7: Hans Jensen. Nr.8: Niels Ole Vestergaard. Nr.9: Niels Jørgen Nielsen. Nr.10: Erik Wiismann. Midten: Nr.1: Tove Frandsen, Nr.2: Ulla Petersen. Nr.3: Lis Petersen. Nr.4: ?, Nr.5: Jørgen Borgholt. Nr.6: Helen -. Forrest: Nr.1:Mona. Nr.2: Lise Schrøder. Nr.3: Minna -. Nr.4: Marianne Holm Sørensen. Nr.5: Anne Brummer. Nr. 6:?. Nr.7: Agnete -. Lærer Henning Svendsen. Tak til Torben Renouard og Jens Ohlhues der har leveret billede og navne.

4 Dd. 1959/60. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Per Nr.2: Jan. Nr.3: xx. Nr.4: Lasse. Nr.5: Erling. Nr.6: xx. Nr.7: Niels. Nr.8: xx. Nr.9: xx. Nr.11: xx . Skolelærer: Povl Eiler Hansen. I midten: Nr.1: xx. Nr.2: Irene Clemmesen. Irene boede på Frederiksvej 29. Nr.3: Bente. Bente boede på børnehjem. Nr.4: Dorthe. Nr.5: Bente. Nr.6: Kirsten. Nr.7: xx. Nr.8: xx. Nr.10: Susanne boede på Fasanvej. I nederste række: nr.1: Bente. Nr.2: Alice boede på Peter Bangsvej. Nr.3: Anette. Nr.4: Lillian Albertsen gift Bach. Lillian boede på Frederiksvej 25. Nr.5: xx. Nr.6: xx. Nr.7:xx . Nr.8: Mette. Nr.9: xx. Nr.10: xx. Tak til Lillian Bach for foto og navne.

1959-1960. Øverste række fra venstre: nr.1: Finn. Nr.2: Per Hoffman. Nr.3: Freddie (Freddy?) Nr.4: John Steenberg Christensen. Nr.5: Martin Taarup. Nr.6: Claus Boxenbaum. Mellemste række fra venstre: nr.1: Bent Pedersen. Nr.2: Peter Wittrock. Nr.3: Lennart Ladefoged Hansen. Nr.4: Birgitte Mudie Jelstrup. Nr.5: Annette(?) Nr.6: Kirsten Clausen (?) Nr.7: Anders Tietze. Nederste række fra venstre: nr.1: Karin. Nr.2: Annie Moberg. Nr.3: Kirsten Jensen. Nr.4: Jytte Vinkel Hansen. Nr.5: Ingrid Bjerrum. Nr.6: Dorte Rohde (død)Nr.7: (?). Nr.8: Birgit Sørensen, også kaldet "Chokoladebirgit fordi hendes forældre havde en Chokoladebutik på Peter Bangsvej 8. Nr.9: Lisbeth Valentiner. Tak til Claus Boxenbaum der har leveret foto og navne.

3 x Aa 1959-60. Alle fra venstre:  Bagest: Jørgen Hartmann - Ole Borch † - Peter Bjerre - Erik M. Madsen - Per Bach - Peter Skibye - Jørgen Toftegaard - Michael Emig - Christian Tom Pedersen. I midten: Karen Buch - Jørn Ole Sloth Nielsen - Hanne Jelstrup - Mogens W. Jørgensen - Niels Erik Oldenburg - Lise Berthelsen - Lene Ingemann Petersen - Herdis Vinkel Hansen - Gulla Vanglo †  - Lærer: Erik Olsen †. Forrest: Helle Kristensen - Bente  Larsen - Jette Gjøttrup - Lisbet Møller - Grethe Hein † - Anita Steenfeldt Hansen - Gitte Liebmann - Karin Aamand Pedersen - Lone Hjelmgaard - Ingrid Ravn. Tak til Mogens Christiansen for billede og for navne 12. august 2012.

3 x Bb 1959-60. Alle fra venstre, øverst: 1.: Leni Jensen - Bente Alice Andersen - Jesper Due Pedersen - Preben Eigil Tobiasen † - Birger Løbner Petersen † - Ebbe Teibel - Henry Emil George Larsen - Leif Stangebye - Mogens Christiansen - Bent Jørgensen. 2.: Steen Jul Petersen - Thorkild Thage-Jørgensen - Lone Tanggaard Knudsen † - Hanne Irene Hansen - Poul Holm Sørensen - Per Grage † - Erik Uffe Sally - Ole Baggesen - Flemming Andrup - Hjarne Christoffersen. 3.: Grethe Bodil Henriksen † - Vibeke Vest Madsen - Ingelise Hansen † - Jette Stanley Thomsen - Gitte Westphall - Lisbeth Lefevre † - Birgit Mønsted - Tove Sørensen - Vibeke Dynesen. Tak til Mogens Christiansen for billede og for navne 12. juli 2012.

4xBb 1959-60. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Christian Bramsnæs. Nr.2: Gerner Møller. Nr.3: Claus Poulsen. Nr.4: Steen Hansen. Nr.5: Bjørn Franck Jørgensen. Nr.6: Karsten Lund. Nr.7: Leif Iversen. Nr.8: Nils Erik Olsen. Nr.9: Ole Hasselbalch. Nr.10: Jørgen Dræbye Petersen. I midten: Nr.1: Lone Gitta Jensen. Nr.2: Anette Petersen (gift Lund). Nr.3: Jytte Pabst. Nr.4: Kirsten Danielsen (gift Gehrke). Nr.5: Lise Baggesø (død 2006). Nr.6: Bodil Frost Christensen. Nr.7: Lisbeth Hvorslev (død 1994). Nr.8: Vibeke Sanvig. Nr.9: Gunilla From. Lærerinde: Inger Møller Pedersen. I nederste række: nr.1: Kirsten Johansson (død 2003). Nr.2: Anne Albertsen (gift Bertolt). Nr.3: Ulla Flemmer Petersen. Nr.4: Lone Schmidt (gift Kjær). Nr.5: Annette Thoustrup Jørgensen (gift Nielsen). Nr.6: Lars Bindslev. Nr.7: Bjørn Ørding Thomsen. Nr.8: Finn Truels Jensen. Nr.9: Birger Stensborg. Nr.10: Nis Bank-Mikkelsen. Tak til Bjørn Ørding Thomsen for billedet for navne 6.sept.2011..

Nyt 28. november 2012:

Real Bb 1959-60. øverst: Per brandt-poul werner rasmussen-peter langvad-jørgen hansen-klavs hansen-ole mather-jørgen lynnerup-peter suhr-flemming bech jensen,  mellemste:  freddy nøddekær-?-annie?-kare. n henriksen-lis christensen-helle vilhardt-kirsten cold-torben hansen-lærer dreyer nederst:   britta linden-ulla frandsen-jytte andreasen- bente knudsen vibeke-sanne buxom muller-lis garde. Tak til Jørgen Lynnerup for foto den 28. november 2012.

1959-60. Øverste række fra venstre: Kathe – Lis – Claus – Eigil Valdemar Høyer. Eigil Høyer blev gift med Lone Vith i 1967 og sammen har to sønner og fire børnebørn. – Louise – Frank - Keld Andersen – Jørgen – Poul – Lærer: Hr. Frederiksen. Midterrækken: Jette – Else Barlach gift Stramotas (se Elses bror Peder) – Annie – Freddy. Nr. 5: Steen Andreasen. Nr. 6: Jørgen Thoustrup Jørgensen. Niels - ? – Hanne. Forreste række: Alice – Hanne – Marianne – Merethe – Susanne – Birgit – Jette - ? - ? - ? Tak til Else Barlach og Lone Vith der har leveret billede og navne.

1959-60. Bageste række t.v. Nr.1: (?) Nr.2: Kjeld Hansen. Nr.3: Bent Nielsen. Nr.4: Torben ?. Nr.5: Steen Møller. Midterrækken: Skolelærer Poul Ejler Nielsen yderst t.v. Nr.1: Kate Madsen 2: Annelis Jensen 3: Bente Hildebrand Olsen 4: Bende Hansen 5: Annelise Thomsen Nederste række: 1: Bente Gyda Nielsen 2: Ingeborg Nielsen 3: Lone Sørensen som boede i Roskildegården. 4: Annie Skyth 5: Annelise Petersen 6: Lone Cortsen 7: Ellinor Nielsen, 8: Marit Inger Sjong (gift Terp bosat i Støvring, Nordjylland). Tak til Marit som har leveret foto og navne.

4.Dd 1959-60. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Per Nr.2:. Nr.3:. Nr.4: Lasse  Nr.5:  Erling Nr.6: Anders Nr.7: Niels Hesse. Nr.8 Flemming Skolelærer: Poul Eiler Hansen I midten: I midten: Nr.1: Anne Studsgaard Pedersen boede på Hoffmeyersvej  nr 65 Nr.2: Irene Clemmesen boede på Frederiksvej Nr.3: Bente Nr.4: Dorthe oede på Sofus Francks Vænge Nr.5:Hanne Jensen Nr.6: Kirsten Dahl på Kongens Tværvej Nr.7:  Nr.8: Liselotte - hendes far havde sportsbutikken ved KB-hallen Nr.9 Anne Nr.10 I nederste række: Nr.1: Bente boede på børnehjemmet på Jens Jessensvej Nr.2:Alice. Nr.3: Anette. Nr.4: Lillian Albertsen gift Bach Nr.5: Nr.6: Bonnie boede på Peter Bangsvej i ejendommen til højre for KB hallen. Nr.7: Vivi Nr.8: Mette Nr.10: Nr.11. Tak til Anne Studsgaard som har leveret tekst, foto og navne den 2. okt. 2011. Læs om Anne.

1. Dd. 1960-61. På billedet ses øverst fra venstre: nr.1: Poul, Ole Nybroe (afdød), Fritz, Bjørn,?, Torben Nøhr, Ebbe, Ove, Claus. I midten: Dan, Jens Dadler, Gitte "Lillemor" Winther, Jytte Krisiansen, Klaus Rørvig, Otto Jensen, Kristian Høeg, Christian Piil, I nederste række: Inge, Doris Bornet, Randi Pelck, Meret Jensen, Annette Horn Petersen, Bendte Nielsen. Tak til Annette Horn som har leveret foto og navne den 7. maj 2013, og til Otto Jensen for supplerende navne november 2013.

5 Dd 1960-61. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1:Jan Rasmussen  Nr.2: Niels Hesse Nr.3:  Nr.4: Lasse Nr.5: Jan  Nr.6: Anders Nr.7: Per Skolelærer: xx. I midten: Nr.1: Anne Studsgaard Pedersen boede på Hoffmeyersvej  nr 65 Nr.2: Anne Nr.3: Liselotte - hendes far havde sportsbutikken ved KB-hallen Nr.4:  Nr.5: Hanne Jensen Nr.6: Kirsten Dahl på Kongens Tværvej Nr.7: Mette Nr.8: I nederste række: nr.1:  Nr.2: Vivi Nr.3: Bonnie boede på Peter Bangsvej i ejendommen til højre for KB hallen Nr.4: Irene Clemmesen boede på Frederiksvej Nr.5: Bente boede på børnehjemmet på Jens Jessensvej  Nr.6:  Nr.7: Anette Nr.8: Dorthe boede på Sofus Francks Vænge Nr.9: xx. Tak til Anne Studsgaard som har leveret tekst, foto og navne den 2. okt. 2011. Anne Studsgaard fortæller: Vi havde de 4 år jeg gik i klassen Poul Eiler Hansen som klasselærer og i 4. 0g 5. klasse Flora Christensen som regnelærer.

1960-61 3. f. Aa. Øverst fra venstre ses: Poul – Frank – Claus - Freddy - ? –  Nr. 6: Bjarne Winther Petersen. – Eigil Valdemar Høyer – Keld Andersen – Jørgen. Midterrækken: Lærer: Hr. Frederiksen. Nr. 1: Jørgen Thoustrup Jørgensen. – Else Stramotas f. Barlach – Hanne – Marianne – Susanne – Hanne – Niels –  Nr. 8: Steen Andreasen. Forreste række: Annie – Alice – Jette – Birgit – Lis - ? – Kathe. Tak til Lone Vith der har leveret billedet.

4 x Aa 1960-61. Alle fra venstre: Bagest: Christian Tom Pedersen - Erik M. Madsen - Jørgen Hartmann - Niels Erik Oldenburg - Jørn Ole Sloth Nielsen - Peter Bjerre - Michael Emig - Ole Borch † .  I midten: Lone Hjelmgaard - Merete Garde Christensen - Lillian S. Larsen - Ingrid Ravn - Lise Bertelsen - Hanne Jelstrup - Lene Ingemann Petersen - Mogens W. Jørgensen - Lærer: Erik Olsen †. Forrest: Herdis Vinkel Hansen - Karin Aamand Pedersen - Helle Kristensen - Bente Larsen - Sussie Peters † - Lisbet Møller - Gitte Liebmann - Jette Gjøttrup - Anita Steenfeldt Hansen - Grete Hein †. Tak til Mogens Christiansen for billede og for navne 12.august 2012.

4 x Bb 1960-61. Alle fra venstre, øverst: 1.: Mogens Christiansen - Leif Stangebye - Jesper Due Pedersen - Preben Eigil Tobiasen † Henry Emil Georg Larsen - Poul Damgaard Nielsen † - Leni Jensen - Ulla Flemmer Petersen - Bent Jørgensen - Lærer Erling Hansen. 2.: Ebbe Teibel - Hjarne Christoffersen - Tove Sørensen - Vibeke Dynesen - Ingelise Hansen † - Vibeke Vest Madsen - Hanne Irene Hansen - Bente Alice Andersen - Jette Stanley Thomsen - Lone Tanggaard Knudsen † - Ole Baggesen. 3.: Steen Jul Petersen - Thorkild Thage-Jørgensen - Poul Holm Sørensen - Lisbeth Lefevre † - Birgit Mønsted - Renata Campeotto - Jane Elling - Gitte Westphall. Tak til Mogens Christiansen for billede og for navne 12. juli 2012.

Real Bb 1960-61. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Jørgen Dræby Pedersen Nr.2: Hans Peter Nielsen (gift med Annette). Nr.3: Finn Truels Jensen. Nr.4: Birger Steensborg. Nr.5: Jens Nielsen. Nr.6: Leif Iversen. Nr.7: Christian Bramsnæs. Skolelærer: Inger Margrethe Møller Pedersen. I midten: Nr.1: Bjørn Ørding-Thomsen. Nr.2: Poul Theisen (Bogø). Poul bor på Rådmand Steins Alle 16, og arbejder med TV i Allegade 12 på: Kanal 4. Nr.3: Lone Schmidt. Nr.4: Lone Jensen. Nr.5: Nis Bank-Mikkelsen. Nr.6: Karsten Lund (gift med Anette). Nr.7: Bjørn Jørgensen. Nr.8: Claus Poulsen. I nederste række: Nr.1: Anette Petersen (gift Lund). Nr.2: Annette Thoustrup Jørgensen (gift Nielsen). Nr.3: Lise Baggesø (død 2006). Nr.4: Anne Albertsen (gift Bertolt). Nr.5: Kirsten Johannesson (død 2003). Nr.6: Kirsten Danielsen (gift Gehrke). Nr.7: Lisbeth Hvorslev (død 1994).

Klassekammeraterne har været samlet flere gange siden de forlod Søndermarkskolen i 1961. Se foto.

7. Dd. 1960-61. På billedet ses øverst fra venstre: Nr.1: Jørgen Klokkeholm. Nr.2: Bent(?) Nr.3: Erik Thomsen. Nr.4: Freddi Møller. Nr.5: Henrik Lautrup. Nr.6: Claus Wennerwald. Nr.7: Flemming Pedersen. Nr.8: Gorm Grove Nielsen. Nr.9: Jens-Christian Sørensen. Nr.10: Lars Eriksen. I midten: Nr.1: Jørgen Egeslund Petersen. Nr.2: Niels Larsen. Nr.3: Ole Juul Engelholm. Nr.4: Maiken - ?. Nr.5: ?. Nr.6: Elsebeth Valentin Jensen. Nr.7: Stephen Bloch Juhl. Nr.8: Torben Gregers Petersen. Klasselærer: Arne Frederiksen. I nederste række: Nr.1: ?. Nr.2: Lonny Hansen. Nr.3: Helle Bade. Nr.4: ?. Nr.5: Connie Jensen. Nr.6: Sussanne - ?. Nr.7:Annette Lund . Nr.8: Birgitte Bjarnø Jensen. Tak til Jørgen Egeslund Petersen der har leveret billede og navne.

Søndermarkskolens historie V/ Peter Lind

tilbage til toppen