Foto fra Søndermarkskolen 2009

Gensyn med Søndermarkskolen

Lørdag den 16. maj 2009 var en særlig dag for 19 gamle skolekammerater da de mødtes på Søndermarkskolen. Flere havde ikke set hinanden i over 50 år, eller været på skolen siden de gik ud i 1956 og i 1959. Gensynsglæden var stor og efter en kort præsentation og et traktement var det som om at årene fra 1948 til 1959 var i går, den eneste forandring var blot, at eleverne var blevet lidt ældre. Den mest brugte sætning var selvfølgelig: ”kan du så huske”.

Timen startede med historie

Heller ikke skolen havde forandret sig i væsentlig grad. Aulaen, vindeltrappen, knagerne til overtøjet udenfor klasseværelserne, vaskekummerne på bagtrapperne, sløjdlokalet, fysik- og håndarbejdslokalerne på øverste etage var næsten uforandret og i samme stand, som vi huskede det fra gamle dage. Mange glemte episoder og detaljer kom frem, ikke mindst om andre skolekammerater og om lærerne vi havde haft i de forskellige klasser og fag.

Jens Ohlhues med kameraet i vejret

Det var her lærer Westergaard gik og strittede med sin lillefinger

Det var ikke alle "gamle elever" der havde været klassekammerater i hele skoletiden, men flere gik i samme klasse i grundskolen og parallelklasserne, senere i fri mellem og i mellemskolen.

Er der mere snak kommer i udenfor døren

Palle Nielsen alene på gangen

Søndermarkskolen var på sin tid en helt unik skole med alle former få undervisning og fritidsaktiviteter, såsom gymnastik, fodbold, svømning og forskellige kreative fag, hvilket medvirkede til at der opstod mange gode venskaber på tværs af alder og klasse, nogle for hele livet.

Det var her Rye Pedersen underviste i træsløjdt

17 af de ”gamle” elever på klassebilledet er fra samme afgangsklasse i 1959, og har fået etableret en årlig sammenkomst. Dette års sammenkomst sluttede med en god eftermiddag i Bjælkehuset i Søndermarken.  Palle Nielsen og Mogens Weile siger tak fordi vi måtte deltage. Det var en stor dag.

Den gule bygning i baggrunden er Roskildegården

Håndarbejdslokalet med RF huen fra anden verdenskrig

"Klassebillede" 2009:
Foto: Jens Ohlhues nr. 3 fra venstre i forreste række

Bagest fra venstre: nr.1: Lone Andersen, nr.2: Flemming Støvring, nr.3: Vinnie Holst, nr.4: Palle Nielsen*, nr.5: Mogens Weile*, nr.6: Jesper Poulsen, nr.7: Flemming Schjøtt, nr.8: Finn Spieker, nr.9: Mette Steen Olsen, nr.10: Anne Mortensen. Forrest fra venstre: Nr.1 stående: Inge Lise Hansen, nr.2: Ebbe Lastein Hansen, nr.3: Lis Gjerrild, nr.4: Jens Ohlhues, nr.5: Grete Andersen, nr.6: Carl Henrik Henriksen, nr.7: Ove Boe Larsen, nr.8: Aleks Jensen, nr.9: Hans Erik Nørgaard.  *Gik ikke i klassen, men deltager her som redaktører af denne hjemmeside

tilbage  - Flere foto - Støt Søndermarkskolens venner