Fotominder fra Søndermarkskolens omegn

Siden er opdateret den 4. juli 2014

Frederiksvej - Nyt: 2014 - Joakim Larsensvej - Borgmester Godskesens Plads - Roskildegården - fra skolen - om skøjtebanerne s.31. Blandede foto

På billedet ses fra venstre: bageste række nr.10: Ulla Bjørnvad. Næste række: nr.5: en klassekammerat. Næste række: nr.3: Niels Jørgen Nordbøge. Nr.4: Inge Lise Hansen. Nr.6: Ellen Margrethe, boede på Joakim Larsensvej 11. Nr.11: Palle Nielsen, boede på Frederiksvej. Nederste række: nr.3: Jane Frederiksen boede på Dalgas Bouldevard. Nr.11: Inge Merete Rafn. P. Bangsvej. I midten pastor Oldenburg. Navnene på konfirmanderne den 8. april 1956 og deres fødselsdag.

Navne på konfirmanderne og deres fødselsdag

Fra skolens genåbning i 1945

1945 den dag da de tyske flygtninge forlod skolen. På billedet ovenover ses: drengen i midten af billedet med sygekassebrillerne er Poul Erik Olesen, viceværtens søn på Joakim Larsensvej 13. Drengen med det lyse hår ved siden af Poul Erik er Kurt Mørck Hansen. Han boede i samme ejendom på Dalgas Boulevard 9.

Foto fra Jan Monrad:

         

Tv:: Lærer Vitten Hasselbalch og lærer Niels Nørgaard Andersen på lejrtur til Kjellerup med 1.real Aa. I midten: gårdvagterne Kaj Warming og Karen Legarth i skolegården 1964. Th.: Foto af lucia-pigerne fra ca. 1966, som var udvalgt blandt pigerne muligvis på 8. klassetrin. Øverst nr. 1: Lise Lotte Lester, nr. 2. Berith Stehr Jensen, nr. 3 ?, nr. 4. Gitte ?. I midten: nr. 1 ?, nr. 2 Gitte Peitersen, nr. 3: Birgit Hansen, nr. 4 Lisbeth Damgaard. Nederst nr. 1. Bente ?, nr. 2 Helle Dennung. Den 2. januar 2013 skrev Jan Monrad en lille historie om sin regnelærerinde Karen Legarth: læs historien her. Tak til Jan for historien og billeder.

 

 

Kvarteret omkring Frederiksvej:

Frederiksvej 1919

Palle Nielsen boede i nr. 11. Mogens Weiles oldeforældre boede i nr. 18 og hans farfar og farmor i nr. 17.

Edith boede på Frederiksvej nr. 13

 

Palle Nielsen fra Frederiksvej 11 på sin Crecant

Palle Nielsen ved Preben og Torben Oldrup Hansens forældres sommerhus i Skovlunde ca. 1955.

Jørn Rønsbo og Palle Nielsen i Frederiksberg Have

Den 9. juni 2013 sendte Ejnar Estrup Jensen billedet og skrev:

Hej Mogens.

Kommer endeligt med et svar. Jeg boede i nummer 8. Jeg kan godt huske Palle der boede i nummer 11. Vedhæftet er et billede fra en fødselsdag, så vidt jeg husker hos Kristian Lembke. Nederste række til venstre sidder Svend Bjerregård som nu er død, han var ingeniør i Australien i flere år. Han kom hjem og blev gift med en præst. Den næste er Per Simonsen, hvis far var isenkræmmer på Peter Bangsvej. Han findes på flere billeder. Den næste er Kristian Lembke, hans far var vognmand på Peter Bangsvej. Den næste er mig. Efter mig er Erik. I den bagerste række yderst til venstre, mener jeg er Alan. Nr.2 er Erik. Den næste (blonde) hedder Kristian. Den næste (høje) hedder Kristian Brun. Den næste som er lidt fremad, hedder Lars Erdhart Schönberg Himmel, boede på Mathildevej 22. Jeg kan ikke huske navnene de næste to, men drengen yderst til højre forsvandt i Afrika på en ekspedition, menes spist, i 1963, det var meget omtalt i avisen, jeg mener han hed Jens.

Mvh. Ejnar.

 

Palle Nielsen og Mogens Weile på tur på Frederiksvej i april 2012:

 

 

Kvarteret omkring Joakim Larsensvej:

Ud for Glahns Alle 41 i 1935         Forretninger set fra Joakim Larsensvej 15, 2. sal tv.   

Sandkassen på Borgm. Godskensens Plads       Mogens W på vej op til Birgitte og Kirsten Gross og Malene og Line Krogh

Ejendommen Solholm

(arv, miljø og barndom)

Hvem boede hvor i 1945, 1950 og 1955:

  Klik for større format      

Formand for Folketingets Presseloge 1934-52 redaktør Ernst Eyser boede på General Bahnsonsvej 14 på 3sal.

         

I nr. 33 på 4sal boede professor Torben Krogh og hustru Karen Mølholm. Emil Holm og hustru som var tysker boede på Glahns Alle 37 på 2sal. "Kammersanger Holm" var den første chef på Danmarks Radio og ophavsmand til DR Symfoniorkestret.

     

På Joakim Larsensvej 11, 4sal tv. boede den senere musikchef ved Danmarks Radio Mogens Andersen. Mogens forældre havde bagerbutikken ved Dalgas Bouldevard 13. Mogens og hans bror hjalp flittigt til i bageriet, hvor også Mogens Weile i perioder gik med morgenbrød og hjalp til med oprydning. I nr. 13 boede fhv. sognepræst Aage Hoffmeyer. I nr. 15 boede Bent Werther. I nr. 17 boede Fanny Truels Jensen og forsorgschef  Niels Erik Bank-Mikkelsen.

Dalgas Bouldevard:

         1955 Dalgas Bouldevard

 

Gårdbilleder:

Gårdbilleder fra Joakim Larsensvej. Genkender du nogen så send en mail: til Mogens Weile   

På billedet ses Ole Fichser, Mogens Weile og Ole Bank Mikkelsen

På billedet ses Ole Ficher, Grethe, Mogens W, Hanna, Jane Frederiksen, Liselotte Halfter, Birgitte Bach, Guggi. Nederst Finn Truels Jensen (Mor Fanny fra Reden) og Freddy.

1945. Billedet tv.: Bagest: nr.1: Ole Fischer Dalgas Bouldevard 9, 4sal. Nr.2? Nr.3. Meulengrath? Nr.3: ? Nr.4: Poul Erik Olesen, Joakim Larsensvej 13 st.th., (viceværtens søn) hans lillebror hed Ole. Nr.5:? Nr. 6:? Forrest: Nr.1: Hanna Jepsen (mælkemandens datter i Joakim Larsensvej nr.13). Nr.2: Mogens Weile Joakim Larsensvej 15, 2sal. Nr.3: Ole Bank Mikkelsen Joakim Larsensvej 17, 4sal tv.Nr.4:? er måske Gitte eller Marianne Dresting General Bahnsons Vej 16. Den samme pige på det andet gårdfoto stående yderst til højre.

Billedet th. ca. 1951: bagest fra venstre: nr.1: ? Phillip til efternavn. Nr.2: Ole Fischer. Ole blev kørt over af en sporvogn på Peter Bangsvej og mistede det ene ben. Nr.3: Grethe Neerland Joakim Larsensvej 11, 4sal. Nr.4: Ruth Jepsen, Joakim Larsensvej nr.13, 1sal. Nr.5: Mogens Weile boede i nr. 15. I midten: nr.1: Hanna Jepsen. Ruth og Hannas far var mælkemand. Nr.2: Jane Kierulf Frederiksen Dalgas Boulevard 11. Nr.3: Kirsten Gross. Kirsten har en storesøster Birgitte. Birgitte og Kirsten Gross far var ambassadesekr., på den amerikanske ambassade. Familien Gross boede på Glahns Alle nr. 33, 1. sal tv. Pigen lige bag Kirsten er Liselotte Halfter Dalgas Bouldevard 13, 3 sal. Nr.4: Birgitte Bach. Familien Bach boede på Dalgas Bouldevard 11, 2sal. Nr.5: Guggi boede på Joakim Larsensvej 13 st.th., ved siden af vicevært Olsen. Guggi og hendes forældre rejste til Sydafrika. Nr.6. Siddende: Finn Truels Jensen. Han har en lillesøster Marianne og en lillebror Ebbe. Deres forældre var spejderledere og deres mor Fanny var i mange år leder af Reden på Vesterbro. Familien boede Joakim Larsensvej 17 st.tv. Nr.2: ? Nr.3: Freddy? Eller ? 

1944. Fra venstre de store: Kurt Mørck Hansen Dalgas Boulevard 9, Poul Bach Dalgas Bouldevard 11, 2sal, Ib Werther Joakim Larsens Vej 15, 2sal tv., Irene Damgaard Kristensen Joakim Larsensvej 15, 3sal tv. Fra venstre de små: Kirsten Heisterberg? Marianne Dressting? Ole Bank Mikkelsen Joakim Larsensvej 17, 4sal tv. og ?

   

Billederne her er fra Birgitte Gross fødselsdag taget på Joakim Larsens Vej. Foto til venstre: fra venstre Kjeld Hansen, Birgitte Gross med hænderne i kjolen. Per Balling Glahns Alle 33, Birgittes kusine Lis og fætter Jørgen og lille Kirsten Gross i første række med den lyse kjole. Med ryggen til er det Finn Truels Jensen, der provokerende går ind foran Birgitte Bach.

Foto til højre ses: Birgitte Gross, Per Balling og sidst Birgitte Bach. Tak til lille Kirsten får billederne.

     

I gården. Foto til venstre: bagest fra venstre: Liselotte Halfter - ? - Grethe Neerland, Birgitte Gross, Guggi, og Birgitte Bach. Nikki og Per Balling, Birgitte Gross lillesøster Kirsten (lille Kirsten) - Kirsten Høiriis Johannsen - Finn Truels Jensen, Marianne Truels Jensen og Gitte og Marianne Dresting. Siddende: Jørgen Elsmark, Mikal Sehested Rasmussen og Birgitte Bank-Mikkelsen.

På volden. Foto til højre: tv. Kirsten Høiriis Johannsen. Birgitte Gross th. I midten: Birgitte Bank-Mikkelsen. Tak til Birgitte Gross for billederne.

 

I gården (Solgården) ca. 1950. Billedet er taget til venstre for porten ved køkkentrappen til Joakim Larsensvej 15. Bagerst tv: Ebbe Gustafsen (død 2011). Ole Ficher. Grete Neerland. Marianne (Trunte). NN. Ole Bank Mikkelsen og Marianne Dresting. I midten fra venstre: Janne Kierulff Frederiksen (Fredrik). Karen Kirkeskov. Birgitte Dresting. NN. NN. Birgit Aarestrup og Hanne Margrethe med en baby på armen. Forreste række fra ventre: Mikal Schested Rasmussen. Mikal døde kun 50 år gammel i Vejle. (søster Mette). Niels Feltskov. NN. Nis Bank Mikkelsen. Asger Ravnskov, (bror Uffe). De boede på Joacim Larsens vej 17. Deres far var dansk jægerpilot og omkom i tysk tjeneste (luftwaffe) ved Krakow i 1942. og Birgitte Bach. Tak til Janne Kierulffs datter Charlotte for foto den 29. sept. 2011. Janne døde desværre alt for tidligt i 2008.

Asger Ravnskov og hans kone Mette har skrevet en bog.

Pigen i midten er Janne Kierulff    

Foto fra Malle og Line Kroghs første skoledag:

Tekst: Malene Krogh - Foto: Elsa Buus Johansen

         

Tv.: Malles første skoledag i 1953, hun skal i 1. E hos fru Baggesen på Søndermarkskolen. Kisser (Kirsten Gross) følger Malle på vej derover. Det er spændende at være blevet en stor skolepige. Billedet er taget udenfor opgangen Glahns Allé 33.

I midten: Malle alene i verden. Kisser er forsvundet. Så nu er det med at komme af sted i skole.

Th.: Malle er nået over til skolen med sin mor, Karen Krogh. Det er godt at have mor i hånden, når en ny og ukendt verden skal til at åbenbare sig.   

 

       

Tv.: året efter er det Lines første skoledag i 1954, hun skal begynde i 1. A.  Hos Eva Jørgensen. Hun  har styr på situationen, inden hun drager i skole ifølge med  far, teaterhistorikeren Torben Krogh, og mor - skuespillerinde og senere også teaterhistoriker, Karen Krogh. Billedet er taget uden for opgangen Glahns Allé 33. Karen Krogh var datter af komponisten Louis Mølholm, hun var visesanger og skuespiller, inden hun blev teaterhistoriker og siden lektor i teatervidenskab ved Københavns Universitet. Derudover var hun engageret i hovedstadens forskønnelse og spørgsmålet om retten til en værdig død, samt medlem af Folkeuniversitetets programudvalg.

I midten: Onkel Buus er parat til afgang til Søndermarkskolen med Line og Malle ved hånden i de fine nye kjoler, som Elsa har syet. Og mor Karen, som skimtes i døren, har strikket trøjerne.

Th.: Line er blevet fulgt til skole af legekammeraten Rikki Balling, mor, Malle og Onkel Buus. Onkel Buus og hans kone, Elsa, var vore forældres bedste venner. Elsa er ikke med på billederne, for det var hende, der altid fotograferede. Hun var sygeplejerske, og han var forhenværende direktør i Store Nordiskes Telegrafselskab. Han havde været udstationeret flere steder i verden bl.a. i Rusland under tsaren og i Kina under kejseren. Han var også medlem af Eventyrernes klub. De sidste år inden pensionen boede han med sin kone i Paris. De kom hjem til København efter krigen omkring 1948-49 med de første bananer. De flyttede i en kort periode ind i en fremlejet lejlighed på General Bahnsonsvej. Onkel Buus fulde navn var Johan Buus Johansen og født i Svendborg. I en lang periode skrev han små populære godnat historier i "Tidens Kvinder" Johan Buus Johansen døde i 1961. Billedet er taget i Søndermarkskolens skolegård.

Malle og Line på vej hjem fra skole:

     

Skolefotografen har været på arbejde og lavet portrætterne af Malle og Line uden for skolen.

tilbage til fotoside fra nutiden - tilbage til Søndermarkskolens omegn - tilbage til klassefoto

 

Kvarteret omkring "Dalgashus" Borgmester Godskesens Plads:

Ved Carl Feilbergsvej      Her lå en branddam    

Billederne er taget fra Borgmester Godskesens Plads 3. Fra venstre: ses Carl Feilbergvej og en del af parken bag Dalgashus hvor der stadig en nøgenskulptur og en legeplads ud mod Glahns Alle. I gamle dage var der en stor branddam, hvor det runde blomsterbed ses. Th. ses Dalgas Bouldevard og Kronprinsensvej. Det var i det nu større budskads lige bag bænkene de halvstore drenge sad, og røg cigaretter i 1950'erne.  Foto: fra 2001. Tak til Erik Hjelme for billederne.

Ved en fest i Dalgashus   Sandkassen på Borgm. Godskensens Plads

 

 

 

Lene Ehlers klassekammerater:

 

     Lene Ehlers på rulleskøjter den sidste skoledag

Tv.: Lene Ehlers og Niels Tuxen med fanen. Billedet i midten er fra 1955, hvor ”KB-Ulla (Ulla Larsen) og Lene Ehlers danser folkedans. Ulla blev jordemoder. Th. ses Lene Ehlers på rulleskøjter den sidste skoledag. Tak til Lene Ehlers der har leveret billeder, navne og de små tekststykker. Bemærk! billederne må ikke benyttes i kommercielt øjemed jf. lov om ophavsret.

Billedet blev taget lørdag den 19. februar 1955 hjemme hos Per Sønderby Simonsen. Bagest: Peter Schloss, Flemming Weichenfeldt, Else Nielsen, Lizzie Pater, Inger, Jørgen, Annie, Rasser, og Nisse. Værten nederst: Per Sønderby Simonsen, Christian Lemche og Jesper Langberg. Tak til Lene.

Klik og syng "Til Pinse når skoven atter blir grøn" fra 1955.

Billedet er fra en klassefest i III x Aa, ved fastelavn, den 19. februar 1955. Festen blev holdt i skolens sanglokale, oppe under taget. Fra venstre ses: Birthe Nielsen ("Nisse"), klasselærer Otto Dreyer, Lene Ehlers, og endelig vores daværende historielærer Albert Koue Jensen.

     

Foto Tv.: Mopperne 1955. Fra venstre: Nr.1: Nisser (Birthe Nielsen). Nr.2: Hanne-Gert Garup. Nr.3: Lizzie Pater. Nr.4 Inger. Allerede i 1955 fandtes der mobbere!!Rasser (Birthe Rasmussen mangler på billedet). Foto th.: 1957 Realen. Her ”optræder” Jesper Langberg sammen med John og Ole Bade med jazz. Jesper var altid meget urolig og larmende i klassen. Hende i forgrunden sidder og holder larmen væk med hænderne! Tak til Lene Ehlers.

tilbage til Lenes klasse

Foto fra Ole Bade:

    

Billeder fra lejerskoleopholdet i Kjellerup i 1956.
 
På billedet th., ses: lærer Otto Dreyer, på vej ned fra stubmøllen på Hjerl hede, bag ham ses Lizzie Peter, Birthe Nielsen - og i døråbningen Ingrid Enert. Tv. elever ved udsigtstårnet på Himmelbjerget. Fra v. Inger Møller ? Ingrid Enert, Else Yvonne Nielsen, Annie Paula Søndergaard, Per Sønderby Simonsen, John Madsen og Birthe Nielsen. Tak til Ole Bade.

Fra indmarchen på Frederiksberg Stadion, ved Skolernes Idrætsdag i 1954. Foto: Ole Bade.

Mogens Weile, Joacim Larsensvej 15       

Tv. Mogens Weile på Joakim Larsensvej i 1956. Farvebilledet th. er fra Skoleidrætsdagen i 1956. Fanebærerne er Niels Tuxen og Lene Ehlers fra Søndermarkskolen. Niels farfar var orkesterleder Erik Tuxen.

Ole Bade og Lise Bilde i Aprilsnarrene i 1955

I 1955 opførte elever på Søndermarkskolen Johan Ludvig Heibergs ”Aprilsnarrene”. Handlingen udspilledes på et ”pigeinstitut”, eller pigeskole, omkring 1850, tilhørende enkefru Bittermandel. Se flere teaterfoto her: Ole Bade

 

 

"Rødder og Rød-inder" fra Roskildegården og omegn:

 

Bageste række: nr.1: Inge Busk ("Lotte"), 2) Mette (Alhoff ?). Nr.3: Jørgen Hesse. Nr.4: Birgit Larsen. Nr. 5: Knud Steensborg. Knud er i dag dyrlæge. Nr.6: Klaus Busk, (blev en kendt fodboldspiller i KB). Nr.7: Svend Mathiesen (Thies), lillebror til Inge i midterste række nr. 8). Bent Ethelberg ("Finker"), storebror til nr.8) i nederste række. Nr.9: Niels Kristensen havde en storebror, der hed Mogens. Nr,10: Kirsten Wendelboe. Nr.11: Inge Jensen, havde en lillesøster, som hed Connie. Midterste række: Nr.1: Anne Grethe. Nr.2:? Nr.3: og 5: Tvillinger Alice og Birthe Thiesson, imellem dem, nr.4: "lille" Hanne (Hansen?). Så kommer igen to tvillinger nr.6) og nr.7: Annette og Vibeke Sunne. Nr.8: Lis Mikkelsen. Nr.9: Inge Mathiesen, storesøster til Svend. Nr.10: Gunni. Nr.11: Birger Steensborg, lillebror til nr.5) Knud, på bageste række, de havde også en lillebror, der hed Vagn. Nederste række: nr.1: Storesøster til nr. 2 i midterste række. Pigerne hed Gerd og Karin, men jeg (Ole Bade) kan ikke huske hvem der var hvem, dog mener jeg at Karin var den ældste. Nr.2: Ingrid, havde en lillebror, der hed Carl. Nr.3: uskarpt ? (muligvis Ingelise). Nr. 4: Leon. Nr.5: Erik Johansen, storebror til nr.7. Nr.6: Leif Thiesson (lillebror til tvillingerne Alice og Birthe, de havde også en storebror, der hed Flemming. Deres far, Svend Thiesson var indehaver af cykelforretningen i Roskildegården. Der er for øvrigt stadig cykelforretning samme sted. 7) Torben Johansen, lillebror til Nr.5. Nr.8: Karin Ethelberg, lillesøster til Bent i bageste række. De havde en storebror yderligere, som hed Jan. Det var et par af "overrødderne". 9) Ole Bade. Nr.10: Ole Sünksen, Ole havde en tvillingesøster der hed Vivi. Nr.11: Lasse. Nr.12: Niels Ruddy Hansen, som jeg (Ole Bade) stadig har kontakt til.

I dag, er det ikke muligt at pege på, hvem der er hvem af de to tvillingepar. 

1950. Bageste række:1) ? Fødselsdagsgæst. Der var øjensynlig børnefødselsdag i Roskildegården denne dag. De gik vist alle i Søndermarkskolen. 2) Inge Mathiesen, 3) fødselsdagsgæst, tvillingesøster til nr. 12) i midterste række. Den ene af tvillingerne hed Aase. De boede på Roskildevej, omkring nr. 49, ved den daværende Esso-tank, v/ Svend Romme. 4) Lis Mikkelsen, 5) Erik Johansen, 6) Ole Bade, 7) fødselsdagsgæst, Bente Suhr, hun boede i naboejendommen, på Hoffmeyersvej, og bor i dag i Aarhus, hvor hun har haft modeforretning, 8) Niels Ruddy Hansen, har i dag forretning med import af ædle stene, 9), stående lidt lavere, Inge Busk, ("Lotte") og 10) Vibeke Møller, storesøster til Gerner, nr. 4) i nederste række.  

Midterste række:1) Helle Holstein, 2) "Lille Lau", lillebror til nr. 5), 3) Ulla (Sørensen?), 4) Torben Johansen, lillebror til Erik, nr. 5) i bageste række, 5) Birgit Larsen, 6) Per, 7) Leon, 8) Leif Thiesson, 9) Ingrid, 10) Karin Ethelberg, 11) Jette Eeg Knudsen, 12) tvillingesøster til nr. 3) i bageste række.

Nederste række:1) Lone Sørensen, 2) Stig Bjerregaard Hansen, 3) Claus Poulsen, Direktør for Bruun-Rasmussens Auktioner, 4) Gerner Møller, lillebror til Vibeke, nr. 10) i bageste række, 11) Hans Christian (Poulsen?), 12) Torben Schack von Brockdorff, 13) Mogens Toft Jensen, 14) gæst, som også gik i Søndermarkskolen, muligvis en kammerat til nr. 13). Se også teaterfoto her: Ole Bade

1953. Bageste række: Stående, lidt nede. Nr.1: Gerner Møller, Nr.:2: storesøsteren Vibeke Møller. Nr.3: Birgit Larsen. Nr.4: Inge Jensen. Nr.5: Helle Holstein? Nr.6: Inge Mathiesen. Nr.7: Jette Eeg Knudsen, Nr.8: Inge Busk, ("Lotte"). Nr.9: Kirsten Wendelboe. Nr.10: Jesper Poulsen. Og så den lille dreng i midten, han hed Flemming Toft Jensen, og havde en storebror ved navn: Mogens

Midterste række: Nr.1: ? Nr.2: ? Nr.3: ? Nr.4: Ulla Sørensen. Nr.5: Connie Jensen. Nr.6: Vivi Sünksen, Nr.7: Ingrid, Nr.8: og Nr.9: Torben Schack von Brockdorff med sin lillebror, Carsten, Nr. 10: Birthe Hesse, Nr.11: Leni (Lena?), Nr.2: Palle Pedersen.

Nederste række: nr.1: Vagn Stensborg, Nr.2: Søren Engel, Nr.3: Kim Andersen, hans far var vicevært i Roskildegården, Nr.4: Jørgen. Nr.5: og Nr.6: Ole Bade med sin lillesøster Helle. Nr.7: Leif Thiesson. Nr.8: Erik Johansen, Nr.9: Jan Pepke, hans havde en storebror der hed Michael, og en mindre, der så vidt jeg husker hed Ole, Nr.10: Flemming Pedersen, han havde en storesøster, der hed Ulla. Tak til Ole Bade for foto og navne.

I ca. 1956 kom en kunstner og slog sig ned på Roskildegårdens legeplads, og malede et portræt af en udvalgt model blandt de tilstedeværende børn. 
 
Fra venstre ses: Torben Johansen, og "i positur": Flemming Pedersen, Lone Sørensen, Ole Bade, og Flemming Toft Jensen. Den unge, smukke, model hed Helle Holstein. Ole Bade har leveret billedet.
Se også teaterfoto her: Ole Bade  

Fastelavn i Roskildegården, Camilla Nielsens vej, omkring 1955. Fra venstre: stående, Flemming Pedersen (drengen der også er med på billedet ovenover af kunstneren som tegner portræt af en af pigerne). Flemming havde en ældre søster som hed Ulla. Derefter følger søskendeparret Ingrid og Carl (Nielsen?)
siddende: Uidentificeret person med maske, derefter "Busser", Svend Erik Holst og til sidst Ingelise Hansen, (søster til Niels Ruddy Hansen og Gitte Hansen), alle boede i Roskildegården.

Foto fra Knud Steensborg:

Bagest fra venstre "Tånde" (Ole Tårnager), "Sveske (Sven Bjerregaard Hansen),"Theis"(Svend Mathiesen), "Smither" (Henning Smith) og forrest fra venstre "Stonecastle" (Knud Steensborg), Niller/Njaler (Niels Agerbeck Kristensen) og "Finker"(Bent Ethelberg). Alle syv har gået på Søndermarkskolen. Knud Steensborg skriver: "Vi levede en stor del af vores liv på skolen - også med fritidsaktiviteter - samt på KB’s anlæg. Et herligt liv". Læs mere fra Knud.

Ovenover foto af Roskildegården og Søndermarkskolen.

tilbage

         

Billede fra fastelavn 1953 i ejendommen Hoffmeyersvej 59 – 69.  Med køllen Anne Studsgaard Pedersen. Anne Studsgaard er lillesøster til Kirsten Studsgaard 4.x Cc 1956. Mere om Anne.

Billedet af nogle af børnene fra ejendommen Hoffmeyersvej 59 – 69: Der var rigtigt mange børn i ejendommen, som blev færdigbygget i 1949. Mange af børnene var fra 1949 fordi forældrene, som mine, typisk flyttede til en større lejlighed, fordi de havde fået et barn mere.

På billedet ses øverst fra venstre: nr.1 Birgitte Bøggild (63) nr.2 ? nr.3 Vivian Madsen og nr 4 Vivi Madsen (65) nr. 5 Anne Studsgaard Pedersen nr. 6 Jette Stoksted nr.7 Lies Præstgaard I midten: nr.1 Torben Dalsgaard (67) nr.2 Vagn Præstgaard Andersen nr.3 Ole Ib Hansen (6) nr 4   nr.5 Lars Rømer Nygaard  nr 6: Peter Rømer Nygaard (65)  nr.7 ?  Forrest ? Ib Hansen (6). Vagn Præstgaard bor stadig i sine forældres lejlighed.

 

Foto fra Claus Boxenbaum:

Den 18. juni 2009 skriver Claus Boxenbaum i mail til Mogens Weile om ovenstående foto: Kære Mogens
Her er Eva J. omgivet af sine "løveunger", som vi blev betegnet.
Fra venstre Kresten, Hanne(?), Bjarne(?), Claus Boxenbaum, Peter Wittrock med hat, Uffe Aggerholm(?) Bent Pedersen. Teksten er skrevet af nu afdøde Dorte Rohde, som var lærer paa Søndermarkskolen på det tidspunkt hun afgik ved døden.
Mvh
Claus

Line Krogh fletter julehjerten i 1958

Den 18. juni 2009 skriver Claus Boxenbaum i mail til Mogens Weile om ovenstående foto: Kære Mogens
Her er Line Krogh (den senere kendte teaterinstruktør, hvis far var den lige så kendte professor i teatervidenskab, Torben Krogh), og Elsa Westergaard, i 1 Aa i total koncentration.
De to piger var mine veninder, og jeg legede jævnligt med dem hos os hjemme i villaen paa Jens Jessens Vej 17.
Eva Jørgensen lod i høj grad klassen udfolde sig på egne præmisser, også gennem praktiske færdigheder. Ler-arbejde indgik som et af mange pædagogiske element i de 5 første år, hvor vi havde hende i et trinløst forløb og fik lov at udvikle os i det tempo, der passede os hver især.
Hvad de to piger gør her har jeg dog ingen anelse om.
Mange hilsener
Claus  

De måler vand! Claus                         Bemærk! billederne må ikke benyttes i kommercielt øjemed jf. lov om ophavsret.

Læs Claus fortælling om skøjtebanen her i Lindevangsparken.

tilbage til Claus klasse

 

Blandede foto:

 

Mogens fik et billede af Birgit Roger Hansen i 1956

Gitte boede på Magnoliavej 8. I ca.1956 klippede Gitte et billede ud af et fotoark (Kehlet) og gav det til Mogens W. I mere end 35 år har det undret Gitte hvorfor det manglede og hvor det var henne. Både Gitte og hendes søster Bente dansede som børn på Pantomimeteateret i Tivoli, og medvirkede i film. Jørgen Hansen boede på Kronprinsensvej ved siden af Lise (Susse) Wold, datter af Knud Wold og skuespillerinde Marguerite Viby.

tilbage til Gittes klasse

 

Mogens Weile, Jørgen Reaffer og Ebbe Gustafsen på Dalgas Bouldevard.          Kjeld Pabst på trommer og Ebbe trompet. Ebbe døde i 2010.

 

 

Billedet er fra Lucia-festen på Søndermarkskolen i 1969. Leveret af Annette Horn som boede på Frederiksvej 25. Annette havde tre søstre og er Viceskoleleder på Marienberg Skole i Vordingborg.

Læs om Svend Erik

         

Foto fra Facebook-siden:

https://www.facebook.com/pages/Legendariske-danske-trommeslagere/385382081552997

 

Andre foto fra omegnen af skolen og enkeltfoto af kammeraterne kommer senere.

tilbage - tilbage til toppen - tilbage til skole og ungdom