Notat om Johannes Wildt's arbejde, familie, aner og efterkommere. Torben Koefoed Olsen og Mogens Weile m.fl. har slægtninge på sidelinjen til Johannes Wildt.

Af Mogens Weile december 2010. Opdateret 8. april 2012.

Allerede i 1670 blev der på Frederik III’s foranledning bygget et værksted til slibning af ædelstene og metaller nær Arresø - ved det senere Frederiksværk, og i 1725 opførte Frederik IV en ny slibe- og agatmølle i forbindelse med en udgravning til et afløb fra Arresø.

Det gamle Frederiksværk

På et tidspunkt lod Frederik IV tilkalde agatsliberne Johan Michel Becher og Johannes Wildt fra Bøhmen i Tyskland til at forestå driften af agatmøllen. Agaterne blev forarbejdet til blandt andet smykker, etuier, dåser, skåle og pyntesten til spadserestokke. Frederik IV's mølle fra 1725 blev dog nedlagt igen i 1746, men i 1756 blev den, og de efterhånden flere værker og værksteder, der var opført omkring Arresøens afløb, overtaget af Just Fabricius og industriherre Johan Frederik Classen. Classen blev eneejer af værkstederne, og genetablerede agatsliberiet i 1763. Det var Johannes Wildt og hans søn Christian der kom til at lede dette nye sliberi i en kortere periode. Johan M. Becher og Johannes Wildt havde nemlig allerede i 1746 - da Frederik IV’s agatmølle blev nedlagt - fået tildelt en pension på 150 rigsdaler hver om året. Byen Frederiksværk fik navn efter Johan Frederik Classen ved overdragelsen i 1756.

Kort om Classen: Johan Frederik Classen (1725-1792) fik en teologisk embedseksame, men i stedet for at forkynde herrens ord, gav han sig i lag med at drive forretningsvirksomhed. Han blev på den baggrund leverandør af krigsmateriel til staten, og leverede samtidig kanoner og kanonkugler til bl.a. Algeriet. I 1756 skænkede Frederik IV ham agatmøllen ved Arresø, hvor han støbte kanonerne og lavede krudtet. I 1765 havde han 400 arbejdere ansat på sine værksteder. Kanon - og krudtfabrikkerne var en god forretning for Classen, som gjorde ham til en særdeles velhavende mand. I 1769 udvidede han forretningen med et jernstøberi for gryder og ovne. I 1770 leverede han ikke alene krigsmateriel til staten, men også til store private handelskompagnier og søetaten. Præst og kanonfabrikant J. F. Classen

Efter J. F. Classens død i 1792 overgik hans kæmpe formue til en fond, som støttede op med midler til fremme af arbejdsomhed til landets ve og vel, og til hjælp og lindring af fattigdom og elendighed. Classen huskes også som legatstifter og grundlægger af den "Classenske Landbrugsskole" på Falster og den "Classenske legatskole" i København. Lidt udenfor Kastellet i København havde Classen opført et landsted "Classens Have". I forbindelse med englændernes bombardement af København i 1807 ødelagde de danske livjægersoldater, både de nyopførte huse og fældede træerne i haven for på den måde, at forhindre fjenden i at søge dækning. Christoffer Wilhelm Eckersberg malede et maleri der skildre hændelsen.

 

Johannes Wildt som arbejdede for Classen i Frederiksværk, blev født i Tyskland i 1719, og han døde 58 år gammel den 10. maj 1777 i Skelby Sogn Tybjerg Herred, Præstø Amt. Johannes blev begravet samme sted som sin kone den 13. maj 1777 på Skelby kirkegård. Johannes Wildt, som var agatsliber, blev gift med Marie Jørgensdatter Angel den 6. november 1742 i Tjæreby Kirke ved Hillerød. Johannes Wildt og Marie Angel boede efter vielsen i Frederiksværk, men flyttede til Brederød tæt ved, senere flyttede de til Træløse ved Skelby i Tybjerg Herred ved Næstved, hvor deres oldebarn skolelærer og kirkesanger Johan Jørgen Mørck i 1835, blev gift med Marie Julie Olsen, som var datter af overvagtmester Peter Olsen ved Lansener hospitalet i Næstved. Peter Olsen var Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles tiptipoldefar.

 

Marie Jørgensdatter Angel: Marie Jørgensdatter Angel blev født i 1718, og døde 57 år gammel efter kort tids sygdom i 1775 i Skelby. Hun blev begravet den 29. december. Marie Jørgensen Angel var datter af Jens Jørgen Pedersen Angel. Jens Jørgen Pedersen blev født i 1678, han døde i juli 1730 i Revninge Sogn, Nyborg Amt og Maria Kjøbke født i 1675 i Nyborg. Marie Jørgensdatter havde fem søskende: Mette Elisabeth Angel, Thomas Jørgensen Købke, Anna Helvig Jørgensdatter, MetteGudmor Pernille Ottesdatter Marie Jørgensdatter Angel, en halvsøster Sara Catherine Angel.

 

Jørgen Pedersen og Maria Købke boede i 1698 og 1699 på Risingegaard i Flødstrup Sogn. Marie Jørgensen Angels mor Maria Købke, datter af Thomas Købke og  Helvig Jensdatter Rosenberg, hun blev født i 1675 i Nyborg, Vindinge Herred, Nyborg Amt, og blev døbt i hjemmet. Maria Købke blev efter hjemmedåben fremstillet i Nyborg Kirke den 9. april 1675. Maria Købkes gudmoder ved dåben var Pernille Ottesdatter Langemach, hustru til købmand og borgmester i Odense fra 1666 Jens Madtzen Rosenberg.

 

Johannes Wildt og Marie Jørgensdatter Angel børn var:

 

1). Christian Frederik Wildt f. i Frederiksborg Amt i 1744. Christian Frederik arbejdede sammen med sin far agatsliber Johanns Wildt i Frederiksværk i 1763. Christian Frederik Wildt blev gift første gang i Kregme med Maren Hansdatter. Maren døde i 1773 og Christian Frederik giftede sig igen i 1774 samme sted med Lovise Dorthea Petersen.

 

Deres datter Frideriche Lovise Wildt blev gift med gartner Ole Løvgreen den 26. august 1812 i Garnison Sogn. Deres søn Christian Johan Henrik Løvgreen blev født den 23. dec. 1818 på Frederiksberg. I 1834 boede Frideriche Lovise Wildt og Ole Løvgreen i Hjortelængen 158, baghuset på 1.sal på Christianshavn. I 1840 i Svanegade nr. 12. Nyboder Kbh.

 

Sønnen Christian Johan Henrik Løvgreen blev gift med Jacobine Worsøe fra Frederiksværk. Den 1. januar 1859 fik de en søn der blev døbt William Christian Løvgreen i Trinitatis kirke i København den 9. oktober. I 1885 boede Jacobine Worsøe og Christian Johan Henrik Løvgreen og deres to voksne børn på Olufvej 9. Kbh. F. Sønnen William Christian på 26 år og ungkarl arbejdede i 1885 som smed på Holmen.

 

William Christian Løvgreen blev gift året efter i 1886 og fik en datter den 14. dec. 1886. Hun blev døbt Ketty Frederikke Jacobine Løvgreen (efter sin oldemor og farmor). Ketty blev gift i 1910 med Knud Weile, søn af bogtrykker Jean Louise Weile og Sofie Hjorthøj. Jean Louis Weile var bror til Dina Jutta Hertha Weile, som var Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles oldemor.

 

2). Johan Jørgen Wildt f. 1749 var degn i Lynge Sogn, Sorø Amt, og blev gift med Anna Lisbeth Hoeberg. Deres barnebarn Johan Jørgen Mørck (skolelæreren i Rønnebæk) var gift med Marie Julie Olsen, datter af Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles tiptipoldefar Peter Olsen der var overvagtmester i Næstved.

Anne Marie Wildt.

Ane Cathrine Wildt.

Johannes Wildt. Der var Kgl skuespiller.

Om Johan Jørgen Wildt: Johan Jørgen Wildt blev født i Kalundborg i 1749 og hans kone Anna Lisbeth Hoeberg (blev ikke døbt Anna Elisabeth) døbt i Kalundborg den 23. oktober i 1754. Faddere var: Rådmand Hoeberg i Kalundborg og Karen Christiansdatter, madam Barfred og madam Wildt, en Wildt fra Grev Molkes regiment, rådmand i Kalundborg Hans Langemach, Andersen fra Padborg og Marie Helvig Hoeberg, (se dåb og faddere i 1754). De blev viet i Kalundborg den 5. okt. 1774 med kongelig bevilling.

Anna Lisbeth Hoeberg var datter af rådmand og byfoged Mauritz Hoeberg i Kalundborg og hustru i hans andet ægteskab, Karen Christiansdatter. Anna Lisbeth Hoebergs mand Johan Jørgen Wildt var degn i Lynge sogn ved Sorø. Johan Jørgen Wildts søn Johannes Wildt døbt jan. 1782 var Kgl. skuespiller og boede i Teglgårdstræde 12, hvor han drev Almueskolen og hvor forfatteren C. Hostrup voksede op. Se de stykker han var med i, og rollelister.  Johannes Wildts søn Emil Ferdinand August Wildt, blev gift med Sophie Frederikke Hunderup den 29. april 1848 i Sct. Hans Kirke i Odense, og skolelærer i Vejle. Johan Jørgen Wildt og Anna Lisbeth Hoebergs mange børn: 1). Maria Wildt f. 1777. 2). Friderica Juliane Wildt f. 1779. 3). Johannes Wildt døbt 1782. Søren Hoeberg Wildt f. 1783. 4). Frederik Christian Wildt f. 1785. I 1787 boede familien i Lynge, Alsted sogn. 5). Andreas Wildt f. 1788. 6). Niels Severin Wildt f. 1790. 7). Sophia Magdalene Wildt f. 1794. 8). Caroline Margrethe Wildt f. 1796. 9). Jens Barfred Wildt f. 1799. I 1801 boede familien stadig i Lynge by.

Ny Barn nr. 5: Andreas Wildt fik en søn døbt Lauras Wildt. Andreas Wildt var gift med Frederike Mariane Christoffersen, lærerinde på Rønnebækholm. De fik en søn døbt Harald Waldemar Wildt i 1833 f. i Rønnebæk. Gudmor var Anna Cecilie Wildt, Caroline Jacobsen fra Rønnebæk mølle, Erasmusmundus Ludvig Henrik Møller, kontorist Christian Kühn, begge ansat på skolen i Rønnebæk, samt forvalter Ludvig Engberg på Grevensvænge. I samme år 1833 var der en forpagter på Rønnebækholm der hed Wildt og en fuldmægtige der hed Møller.

Deres datter:

Friderica Juliane Wildt der blev født den 1779 i Lynge Sogn, Sorø Amt. Gudmor var Sophie Magdalene Roed, som var en søster til sognepræst Plochros kone Friderica Conradine Roed. Faddere ved dåben var: Anna Lisbeth Hoebergs søster Marie Helvig Hoeberg, som var gift med købmand Søren Rosberg der boede i Realgaden 31 i Sorø, og hendes halvsøster Lovise Hoeberg der var gift med Vincent Gottlieb i Kalundborg. Andre faddere var Cordes i Alsted, en forpagter på Store Ladegård og en forpagter på Kongskilde Mølle (Birgitte Maria)? Folketællingen i 1787. Søren Rosberg var ejer af købmandsgården i Storegade 48. En datter og en svigersøn overtog købmandsgården, som lå og stadig ligger ligger ved byens nordlige indgang (Byporten). Da Søren Rosberg døde i 1790 solgte datteren og svigersønnen ejendommen for 2500 rigsdaler til Claus Bertram Christensen.

Friderica Juliane Wildt 26 år blev gift på Frederiksberg den 11. juli 1805 med brygger Hans Madsen Mørck 31 år. Hans Madsen Mørck blev født i 1774 i Arrild sogn, Tønder Amt var søn af  Mads Hansen Mørck og Zille Jacobsdatter.

Hans Madsen Mørcks forældre Mads Hansen Mørck og Zille Jacobsdatter var skolelærer Johan Jørgens Mørcks farmor og farfar.

Om Zille og Mads Hansen Mørck vides det at Zille blev født i Arrild Sogn i 1745 og Mads Hansen Mørck sandsynligvis samme sted i 1732.

I kirkeblade i Arrild i henholdsvis 1732 og 1736 er to faddere nævnt: Christen Mørck og Hans Mørck. Det må formodes at denne Hans Mørck er Mads Hansen Mørcks far.

Zille Jacobsdatter og Mads Hansen Mørck blev viet i Arrild Sogn i 1764. Begge døde i Brundlund, Nustrup Sogn i Haderslev Amt. Zille i 1804 58 år og Mads Hansen Mørck i 1805 71 år. I FT i 1801 fremgår, at de og deres ældste og ugifte datter Anne Marie på 36 år bor hos dem i Brundlund. I samme by bor også deres datter Dorthe Maria på 33  år. Dorthe Maria er gift med Jørgen Andersen (Rosendahl) 36 år, begge i første ægteskab og sammen har de på det tidspunkt tre børn: Mads Mørck Rosendahl på 5 år Hans Rosendahl på 3 år og Anders Rosendahl på 1 år.

Zille Jacobsdatter og Mads Hansen Mørcks børn:

1). Anne Marie Madsdatter Mørck f. i september 1766 i Arrild. En Johannes Mørck var fadder (en bror eller en onkel til Mads Hansen Mørck).

2). Dorthe Maria Madsdatter Mørck f. i 1768 i Arrild. Gift Rosendahl Obs! Denne familie har ingen forbindelser til Johannes Wildt og hans efterkommere.

3). Jacob Madsen Mørck f. 1771 i Arrild.

4). Hans Madsen Mørck født i Arrild sogn, Tønder Amt den 9. okt. 1774.  

5).

Friderica Juliane Wildt og brygger Hans Madsen Mørcks børn var:

1). Mads Henrich Mørck blev født den 9. september 1805, døbt i Helligåndskirken den 9. oktober. Faddere var Bircherød?, Hasse og Wildt.

2). Johan Jørgen Mørck (skolelæreren i Rønnebæk), blev født i København den 23. oktober 1807, og døb den 9. december i Helligåndskirken i København. Gudmor og faddere var bl.a. justitsrådinde Beck og en Rosberg og en Bircherød. (måske en efterkommer til Biskop Jens Bircherod).

3). Frederik Julius Mørck blev født den 24. december 1809, døbt den 26. januar 1810. Faddere: Gotlieb, Wassar, Bech og købmand Drachmann. 

4). Peter Mørck født den 6. februar 1812 i København, døbt den 15. marts 1812 i Helligåndskirken. Faddere var forældrene, gudmor madam Faxøe, Andr. Wildt, Møllebygger og J. J. Mørck Christianshavn.

I 1845 er Johan Jørgens forældre Hans Madsen Mørck og Friderica Juliane Mørck, f. Wildt henholdsvis 71 og 66 år. De bor i Dronnings Tværgade matr. 338 i stueetagen. Hos dem bor også deres to børnebørn Frederik Julius på fire år og Julie Hansine Elisabeth Mørck på to år, samt ugifte Ernestine Margrethe Gottlieb 58 år fra Helsingør. Husstanden havde to tjenestepiger, Sophie og Johanne fra København.  

Johan Jørgen Mørck der blev skolelærer og kirkesanger i Rønnebæk, og opkaldt efter sin morfar degn Johan Jørgen Wildt. Johan Jørgen Mørck blev gift med Peter Olsens datter Marie Julie.

Johan Jørgen Mørck og Marie Julie Olsen blev viet den 4. december 1835 i Næstved. Forlovere var: instrumentmager Wildt og vagtmester Peter Olsen, Næstved. Marie Julie døde den 6. januar 1889, 74 år gammel og Johan Jørgen Mørck den 17. nov. 1879 72 år gammel. Begge blev begravet i Rønnebæk.

Tilbage til Marie Julie og Johan Jørgen Mørcks efterkommere

 

Til dokumentationer for Mørck og Wildt mm.

 

oplysninger om Høeberg, Mouritz Sørensen

http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,244405,244666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder og henvisninger: slægtsdokumenter, kirkebøger og folketællinger, Frederiksværks historie, Danmarkshistorien, Klarskovs og Frølund-Jensens slægtshistorie og fortællinger, samt bogen "Slægterne Wildt og Laybourn"1984.

tilbage