I februar 2009 skriver Ib Nielsen til Mogens Weile:

 

Hej Mogens

 

Jeg kan ikke huske navnene på ret mange af mine klassekammerater, men nogle.

 

Jeg boede den gang på Roskildevej 98 i en trefamiliers tjenestebolig til C.H.Kochs gartneri (Roskildevej 81), mellem Camilla Nielsensvej og D. T. Poulsens planteskole. Området mellem Troels Lundsvej og Roskildevej var boldbaner (B93?), vi brugte dem i skolens gymnastiktimer om sommeren. På hjørnet af Camilla Nielsenvej/Roskildevej blev der bygget tre bunkere, og ligeledes på Troels Lundsvej tæt ved Søndermarkskolen. Jeg mener at skolen var overfyldt, det var før Sønderjyllandsskolen blev færdig i 1942?, så vi var mange elever. Klasselæreren er Henning Hansen der også underviste i metalsløjd.

Det er rigtigt, at der var en lærer, der var nazist, det var vores sanglærer "Nazijensen", der altid dirigerede eller rettere fægtede vildt med pegepinden – i en time gik det galt, han ramte en lampekuppel, som smadrede og sendte en byge af glasskår rundt i sanglokalet. - Vi godtede os og talte om, at den kom han nok til at betale selv. Da skolen husede tyske flygtninge brugte de boldbanerne til mange lege med børnene, og de sang meget. Den gang var skolen jo meget moderne med faglokaler til alle fag, - bedre end mange skolers, som jeg har set de sidste år. - Jeg var glad for min tid på Søndermarkskolen - mest for timerne, mindre for frikvartererne.

 

Ja jeg havde også en hård tid med "rødderne" fra Roskildegården, jeg skulle jo mobbes, da jeg ikke boede der - og desværre var jeg den eneste, der boede Roskildevej 98 - ingen søskende, så hjemturen fra skolen var tit en hård oplevelse, langs skolehaverne ved Camilla Nielsensvej.

 

Det var en lærer Westergård, der stod for dem. Jeg husker, at under krigen cyklede han tit med en klasse forbi, hvor jeg boede. Eleverne havde forskelligt haveværktøj med, de skulle ud til det areal, som Frederiksberg havde købt ved Roskildevej mellem Brøndbyøstervej og Vestvolden, de var vist tænkt til en senere kirkegård, men der blev lavet skolehaver, så der kunne dyrkes grønsager. Det var et godt tilskud.

 

Min far arbejdede på C.H. Kochs gartneri, de havde bl.a. fire heste, der daglig kørte med to vogne til Isværket på Finsensvej efter hestemøg til blomsterne, og to varebiler til at køre på Torvet og ud til blomsterhandlere med bestilte blomster. I et hjørne af hestestalden blev der lavet en svinesti, så der blev holdt svin på Frederiksberg i fyrrerne.

 

Min far begyndte også at holde høns, så vi kunne supplere de rationerede varer med æg og lidt kød.

Klasselæreren på billedet hed Henning Hansen. I de små klasser gik jeg om eftermiddagen til lersløjd hos ham, senere til metalsløjd - som dig. Jeg fik da lavet en væglysestage med brug af nitning, bukning og en form for brunering. Han var god til det; - men han slog en proper næve, heldigvis fik jeg ikke selv prøvet det, men det gjorde flere af mine klassekammerater. - Ja en fik endda af spanskrør.

 

Du siger, at du boede på Joachim Larsensvej. Det var der også nogle af mine klassekammerater, der gjorde. Jeg husker også godt Romme på Esso-tanken, han havde kontor i det gamle ledvogterhus, der stod der endnu fra dengang jernbanen gik langs Jyllandsvej, der hvor haveforeningen "Dalgas" ligger, og bag tanken var der kolonihaver, det er der Borgmester Fischersvej ligger i dag.

 

Efter Søndermarkskolen blev det Frederiksberg gymnasium, så KFUM's seminarium, militærtjeneste i 18 måneder, lærer i Sengeløse, videreuddannelse på Lærerhøjskole og de sidste tyve år lærer på et pædagogseminarium "Fröbel Højskolen" i Roskilde; pensioneret i 1997.

 

Jeg bor Herringløsevej 2, 2640 Hedehusene. Du kan da altid kigge forbi, så vi kan snakke gamle dage på Frederiksberg.

 

        med venlig hilsen

        Ib Nielsen

 

Den 19. februar sender Mogens en mail til Ib:

 

Hej Ib

 

Tak for din mail. Det er rigtigt sjovt det her. Romme og hans kone Ella, var mine forældres gode venner. De boede på general Banzonsvej. De flyttede til Kongsdalsvej i Vanløse. Her besøgte jeg Ella Romme langt op i min voksenalder. Svend døde tidligt. I flere år efter tiden på Roskildevej havde han Esso tanken i Nyboder. Her vaskede jeg biler i 1955-56.

 

Mine brødre (halvbrødre med efternavn Werther) gik også på Søndermarkskolen. Ib var meget dygtig til gymnastik og startede i 1943, 12 år gammel. Bent der var god til at synge startede i 1944-45. Du kan læse lidt om dem her: http://www.ugebrevetsøndagaften.dk/broedre.htm#brorIb

 

Der er et klassebillede af min brors klasse på skolesiden, måske kender/genkender du nogle af dem!. I må have været på samme klassetrin. Han havde Westergård som klasselærer (han skrev børnebøger). Jeg havde ham i tegning mm.

 

Her vil du også se, at min mor er født i Herringløse/Hvedstrup, at min ældste bror Vagn, og vores bedsteforældre boede i Hedehusene.

 

mvh

 

Mogens

 

 

Dagen efter svarer Ib Nielsen
 

 Hej Mogens.

 

Nu er det rigtigt sjovt, du har familie tilbage i slægten fra Halsted på Lolland, min kone Ella er opvokset i Hellinge, Halsted sogn og både døbt og konfirmeret i Halsted kirke, og vi blev gift i Halsted kirke d.21. juli 1956, det er jo noget senere end din slægt var der.

 

Det næste jeg faldt over, er at din mor er fra Herringløse/Hvedstrup, - da jeg var lærer i Sengeløse var jeg også kirkesanger i Sengeløse kirke til 1994, derefter har jeg flere gange afløst i Hvedstrup Kirke, sidst kort før jul.

 

Tak for billederne, gartneriet ses tydeligt. Fra 1950 - 1956 boede vi på førstesalen i en villa, der lå lige ved indkørslen til gartneriet, så det er gamle minder.

 

Angående haverne langs Jyllandsvej, så havde min mors morbror Anders P. Andersen en af dem, han boede Frederiksvej 45 1. tv. og lige under ham boede hans søn Edvin gift med Asta, de havde tre børn Inge, Hans Erik og Mogens. - Min mors morbror var kasserer i haveforeningen "Dalgas" i mange år, så jeg kom meget på Frederiksvej og i haverne. - Tit legede vi på det ubebyggede areal mellem Jyllandsvej og Dalgas Boulevard. 

    

Jeg kender kun en på din brors klassebillede, det er Ove Neergård Rasmussen, hans far havde et lille gartneri på hjørnet af Hoffmeyersvej og Roskildevej mod jernbanen; der blev senere bygget en ejendom, hvor lejlighederne var forbeholdt de udbombede fra Maglekildevej, så overtog han blomsterforretningen ved Solbjerg kirkegård og havde den i mange år. - Jeg ved ikke hvor mange børn han havde, men en af drengene (måske Ove) havde to tamme rævehvalpe, som han tit gik tur med i snor på Roskildevej.

 

Nu er det spændende om der er flere berøringsflader! 

 

                        mvh.

                          Ib    

 

 

tilbage